Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

O KSK jinde

V poslední knize fejetonů Rudolfa Křesťana „Tajemné kotě“ je jeden s názvem „Módní okénko“. Pojednává o tom, že „maskáčový vzor“ převzatý z vojenské uniformy je dnes moderní na lecčems, dokonce i na papírových ubrouscích. Pan Křesťan našel tuto informaci v časopise Sběratel. Doslova zde uvádí: „...v časopise Klubu sběratelů kuriozit jsem četl vyjádření sběratelky papírových ubrousků, že ve své sbírce má i jeden exemplář čínské výroby se vzorem maskáčové látky“. (Jedná se o článek Aleny Šedové „Netradiční témata na papírových ubrouscích“).

Městské listy Brandýs n/Labem – Stará Boleslav otiskly v č. 9/2019 celostránkovou reportáž z Minimuzea papírových ubrousků Aleny Šedové, KSK 1011.

Stanislav Slavík, KSK 2326, majitel Ski muzea v Harrachově, ho-vořil v Deníku České televize dne 10.8.2019 o záchraně skokanských můstků v Harrachově.

Regionální noviny okresu Kroměříž Týdeník Kroměřížska č. 38 otiskly zprávu o sběrateli zahraničních novin a členu Klubu sběratelů kuriozit Praha Miroslavu Karáskovi, KSK 2864, jehož výlučná kolekce Novin z pěti kontinentů "oslavila" deset let od zápisu do České knihy rekordů v Pelhřimově.

Český internetový portál tiscali.cz přinesl obsáhlý rozhovor se sbě-ratelem zahraničních novin a členem KSK Praha Miroslavem Karáskem, KSK 2864, z Kroměříže. Sběratel vzpomínal na pravěk své ojedinělé kolekce, prozradil cesty, jak získává nové přírůstky a pochlubil se sedmi výstavami. Zmínil problémy, jež jeho koníčka doprovázejí, nezapomněl ani na to, jaké exponáty mu ještě chybí a jak by si představoval budoucnost své sbírky.

V TVS Uherské Hradiště byl dne 6.8.2019 vysílán spot o sbírce „Noviny všech kontinentů“ Karla Fialy, KSK 3672, která byla umístěna v Městské knihovně v Uherském Hradišti. Výstava byla ukázkou toho, jak podobný nebo odlišný denní tisk vydávají v různých zemích světa.

Obsáhlý rozhovor s předsedou klubu Lubošem Čech, KSK 2738, o Klubu sběratelů kuriozit a jeho sbírce vyšel v listopadovém čísle měsíčníku Veleslavín pro Prahu 6.

Výstava NTM Sláva amatérské fotografie 6.11.2019 - 26.4.2020 Výstava Národního technického muzea „Sláva amatérské fotografie“ vzdává hold fotografům organizovaným v českých fotoamatérských klubech v letech 1889-1955. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku historických přístrojů, která mapuje vývoj techniky využívané fotoamatéry od vzniku fotografie v roce 1839 až do poloviny dvacátého století a na výběr téměř dvou set fotografií od třiceti pěti autorů.

Nově je ve výstavních prostorách muzea nainstalována výstava his-torických žehliček a dalších sběratelsko-historických zajímavostí, které se žehlením úzce souvisí – podložky pod žehličky, desky na žehlení, valchy, prací zvony, kulmy a další. Exponáty jsou ze zapůjčené sbírky soukromého sběratele pana Leo Bednáře, KSK 3645, z Brumova-Bylnice a ukazují historický vývoj žehliček nejrůznějších druhů – od úplně prvních na plotně nahříva-ných typů, následně plněné uhlím, na vložené želízko, žehličky lihové, plynové, benzinové až k dnes běžným elektrickým pomocníkům v domácnosti. Žehličky byly vyráběny z různých materiálů a v různých obměnách po celém světě. Ve sbírce jsou zastoupeny žehličky z evropských zemí, ale i USA, Indie, Číny či Japonska.

Zveme Vás do Městského muzea v Brumově - Bylnici, které bylo otevřeno 1. dubna 2004. Sbírky, věnované městu Muzejní společ-ností Vlára, byly umístěny v bývalé panské vile na Podzámčí. Stálá expozice je zaměřena na život lidí pod brumovským hradem, na typická řemesla a vybavení domácnosti. Ve výstavních prostorách jsou pořádány archeologické, národopisné i historické výstavy. V současné době probíhá výstava BRUMOVSKÝ HRAD V PROMĚ-NÁCH STALETÍ, která je věnována archeologovi Jiřímu Kohoutkovi ke 20. výročí otevření hradu Brumov pro veřejnost.

Od 14.9. do 27.10.2019 jste mohli navštívit výstavu „Stolečku prostři se“ v Zámecké komoře Muzea Vyškovska, kterou uspořádala ze své sbírky papírových ubrousků, podšálků a prostírání Alena Šedová, KSK 1011.

„Zlatá škola“, tak se jmenoval výstava slabikářů Ing. Zdeňky Markovičové, KSK 3572, od 2.9. do 27.9.2019 v Městské knihovně Rosicích. A do 10.11.2019 se konala v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci další výstava slabikářů z celého světa z její sbírky, pod názvem „Když jsem šel poprvé do školy“.

Stavebnice Merkur a Jiří Mládek, KSK 3356, propagovali Českou republiku, český um i sběratelství při dlouhodobých výstavách v Rusku, poslední výstava po čtyřech letech putování byla v Moskvě v Treťjakovské galerii http://moscow.czechcentres.cz/cs/galerie/29122016-merkur/

Dne 31.10. uspořádala Alena Šedová, KSK 1011, pod záštitou Kulturní komise městyse Lázně Toušeň 1.setkání sběratelů za účelem zmapování sběratelských oborů a vzájemného seznámení sběratelů v Lázních Toušeni, Brandýse n/Labem, Staré Boleslavi a Čelákovic. Sešlo se 8 zájemců různých oborů, z toho 4 členky KSK

Hana Beranová, KSK 1996, sbírá nejen ubrousky, ale i korálky. Zajímavé výrobky z nich byly součástí XVI. Výstavy výtvarného umění ve dnech 8.8.- 8.9.2019. v prostorách Kulturního domu v Ústí nad Orlicí, Smetanova 510.

Na letošní oslavě Dne Mléka, která se konala v prostorách Národního zemědělského muzea v Praze na Letné dne 29.5.2019, byly předány i diplomy v anketě O nejlepší sýrovou etiketu. Anketu vyhlašuje každoročně KSK a jeho sekce sýrových etiket. Za nejlepší sýrové etikety roku 2018 byly uděleny diplomy, které předával místopředseda klubu Ing. Petr Zaoral a vedoucí sběratelů sýrových etiket Ing. Jaromír Lebl.

Muzeu rekordů a kuriozit Pelhřimov proběhla 15.4.2019 tiskovka na téma „Největší sbírka umělecky zpracovaných kostek“ s naším členem MUDr. Jaroslavem Adamem, KSK 3347 a jeho kolekce umělecky zpracovaných kostek byla nově zapsána do České knihy rekordů a zároveň byla vystavena v Muzeu Kuriozit.

Od 2. do 17. května 2019 se v Městské knihovně Kyjov konala vý-stava novin ze sbírky nového člena Karla Fialy, KSK 3672.

O výstavě kapesních kalendáříků tří sběratelek KSK - Anna Pola-číková, KSK 3416, Alena Zimmermannová, KSK 0909 a Milosla-va Friessová, KSK 3162, v Muzeu Lamberská stezka v Žihobcích informovaly Sušické noviny, další rozhovor byl na Novinkách.cz a fotografie z výstavy se objevily na webových stránkách Plzeňského kraje.

Od ledna 2019 je v Praze 1, Masarykovo nábřeží 36 (vedle Národního divadla) otevřena výstava retro hraček, her a modelů z Evropy a Asie, včetně Československa. Další informace najdete na www.mezigeneracni.cz

Sběratelky kalendáříků Anna Polačíková, KSK 3416, Alena Zim-mermannová, KSK 0909, a Miloslava Friesseová, KSK 3162, Vás zvou od 1.4.2019 na výstavu kapesních kalendáříků v Muzeu Lamberská stezka v Žihobcích. Výstavu můžete navštívit do 30.6.2019.

"Cukráři jedou, perníky vezou" je unikátní výstava, mapující historii cukrářství (nejen) na Plzeňsku očima vyučeného cukráře a nadšeného milovníka tohoto řemesla Vladimíra Milta, kterou najdete v Národopisném muzeu Plzeňska do 16.6.2019

Eduard Riedl, KSK 3551, zve na stálou výstavu Vodní mlýny a dobové náčiní v Galerii Mlejn v Ostravě, Nádražní 138.

Národní muzeum v Praze, to není jen hlavní muzejní budova na Letné, kde do 17.11.2019 probíhá výstava „Století se značkou AERO“. Můžete navštívit i Železniční depozitář NTM v Chomutově nebo Centrum stavitelského dědictví Národního technického muzea v Plasích s interaktivní expozicí statiky, výstavou o ražení tunelu Ejpovice a výstavu spojenou se 100. výročím narození Miroslava Zikmunda. V Železničním depozitáři si můžete zase prohlédnout téměř 100 kolejových vozidel několika rozchodů a nejrůznějších typů – od parní lokomotivy vyrobené v roce 1870 až po vozidla nových trakcí o celé století novějších. K vidění jsou lokomotivy bývalých ČSD, salonní, osobní i motorové vozy, elektrické a motorové lokomotivy, historické drezíny, ale i vozidla teprve nedávno vyřazená z provozu u Českých drah.

Slavnostní vernisáž u příležitosti znovuotevření stálé expozice výstavy tužek Emanuela Petráně, KSK 3130, se konala 26. března 2019 v Galerii Sladovna, Žatec, Masarykova 356.

V ústeckoorlické Galerii Pod radnicí jste od 8. do 23. dubna 2019 mohli navštívit výstavu Tkané miniatury Herberta Köglera, KSK 3430, a vidět záložky, etikety a další úzce tkané práce z největší soukromé sbírky zapsané do Guinnessovy knihy rekordů.

„Historické budovy soudní v Republice Československé v letech 1918-1948“ byl název přednášky JUDr. Lubomíra Činky, KSK 2833, která se konala 13.3.2019 v budově Právnické fakulty v Praze. Přednáška byla zaměřena na prezentaci historických pohlednic soudních budov, doplněných fotografiemi jejich současné podoby, spolu se souvisejícím komentářem. Bylo představeno při-bližně 75 soudních budov, spolu s přehledem architektů, kteří justiční budovy projektovali.

Na serveru lidovky.cz byl 15. dubna 2019 uveřejněn rozhovor Emanuelem Petráněm, KSK 3130, o jeho sbírce tužek a stálé expozici z jeho sbírky v Žatci.

Novinky.cz uveřejnily 3. dubna 2019 reportáž o výstavě kapesních kalendáříků tří sběratelek KSK - Anna Polačíková, KSK 3416, Alena Zimmermannová, KSK 0909, a Miloslava Friesseová, KSK 3162, kapesních kalendáříků v Muzeu Lamberská stezka v Žihobcích.

TV NOVA odvysílala dne 4.4.2019 v odpoledních zprávách od 17.00 hod. reportáž o stále expozici celoživotní sbírky tužek sběratele Emanuela Petráně, KSK 3130, v žatecké Galerii Sladovna. Reportáž byla ještě opakována 5.5. v pořadu Snídaně s Novou.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Kontakt Informace o plánovaných akcích, výstřižky o článcích, o sbírkách našich členů a nebo jejich aktivitách zasílejte pí Mgr. Aleně Šedové,
na e-mail: alena.sedova@volny.cz.

Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 1/22

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
XIX.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ

XIX. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2022

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2022

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2021

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2020

Katalog PE
Nové knihy

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2022. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.