Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Sběratelská setkání jsou zrušena!

KSK oznamuje, že sběratelská setkání 27. listopadu a 4. prosince jsou z důvodu vládních opatření souvisejících s pandemií COVID-19 ZRUŠENA.

Všechny rezervace stolů se přesouvají na nejbližší konané setkání.

O konání dalších plánovaných akcí KSK se rozhodne dle aktuálního vývoje. Děkujeme za pochopení.

O KSK jinde

Regionální noviny okresu Kroměříž Týdeník Kroměřížska č. 38 otiskly zprávu o sběrateli zahraničních novin a členu Klubu sběratelů kuriozit Praha Miroslavu Karáskovi, KSK 2864, jehož výlučná kolekce Novin z pěti kontinentů "oslavila" deset let od zápisu do České knihy rekordů v Pelhřimově.

Český internetový portál tiscali.cz přinesl obsáhlý rozhovor se sbě-ratelem zahraničních novin a členem KSK Praha Miroslavem Karáskem, KSK 2864, z Kroměříže. Sběratel vzpomínal na pravěk své ojedinělé kolekce, prozradil cesty, jak získává nové přírůstky a pochlubil se sedmi výstavami. Zmínil problémy, jež jeho koníčka doprovázejí, nezapomněl ani na to, jaké exponáty mu ještě chybí a jak by si představoval budoucnost své sbírky.

V TVS Uherské Hradiště byl dne 6.8.2019 vysílán spot o sbírce „Noviny všech kontinentů“ Karla Fialy, KSK 3672, která byla umístěna v Městské knihovně v Uherském Hradišti. Výstava byla ukázkou toho, jak podobný nebo odlišný denní tisk vydávají v různých zemích světa.

Obsáhlý rozhovor s předsedou klubu Lubošem Čech, KSK 2738, o Klubu sběratelů kuriozit a jeho sbírce vyšel v listopadovém čísle měsíčníku Veleslavín pro Prahu 6.

Výstava NTM Sláva amatérské fotografie 6.11.2019 - 26.4.2020 Výstava Národního technického muzea „Sláva amatérské fotografie“ vzdává hold fotografům organizovaným v českých fotoamatérských klubech v letech 1889-1955. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku historických přístrojů, která mapuje vývoj techniky využívané fotoamatéry od vzniku fotografie v roce 1839 až do poloviny dvacátého století a na výběr téměř dvou set fotografií od třiceti pěti autorů.

Nově je ve výstavních prostorách muzea nainstalována výstava his-torických žehliček a dalších sběratelsko-historických zajímavostí, které se žehlením úzce souvisí – podložky pod žehličky, desky na žehlení, valchy, prací zvony, kulmy a další. Exponáty jsou ze zapůjčené sbírky soukromého sběratele pana Leo Bednáře, KSK 3645, z Brumova-Bylnice a ukazují historický vývoj žehliček nejrůznějších druhů – od úplně prvních na plotně nahříva-ných typů, následně plněné uhlím, na vložené želízko, žehličky lihové, plynové, benzinové až k dnes běžným elektrickým pomocníkům v domácnosti. Žehličky byly vyráběny z různých materiálů a v různých obměnách po celém světě. Ve sbírce jsou zastoupeny žehličky z evropských zemí, ale i USA, Indie, Číny či Japonska.

Zveme Vás do Městského muzea v Brumově - Bylnici, které bylo otevřeno 1. dubna 2004. Sbírky, věnované městu Muzejní společ-ností Vlára, byly umístěny v bývalé panské vile na Podzámčí. Stálá expozice je zaměřena na život lidí pod brumovským hradem, na typická řemesla a vybavení domácnosti. Ve výstavních prostorách jsou pořádány archeologické, národopisné i historické výstavy. V současné době probíhá výstava BRUMOVSKÝ HRAD V PROMĚ-NÁCH STALETÍ, která je věnována archeologovi Jiřímu Kohoutkovi ke 20. výročí otevření hradu Brumov pro veřejnost.

Od 14.9. do 27.10.2019 jste mohli navštívit výstavu „Stolečku prostři se“ v Zámecké komoře Muzea Vyškovska, kterou uspořádala ze své sbírky papírových ubrousků, podšálků a prostírání Alena Šedová, KSK 1011.

„Zlatá škola“, tak se jmenoval výstava slabikářů Ing. Zdeňky Markovičové, KSK 3572, od 2.9. do 27.9.2019 v Městské knihovně Rosicích. A do 10.11.2019 se konala v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci další výstava slabikářů z celého světa z její sbírky, pod názvem „Když jsem šel poprvé do školy“.

Stavebnice Merkur a Jiří Mládek, KSK 3356, propagovali Českou republiku, český um i sběratelství při dlouhodobých výstavách v Rusku, poslední výstava po čtyřech letech putování byla v Moskvě v Treťjakovské galerii http://moscow.czechcentres.cz/cs/galerie/29122016-merkur/

Dne 31.10. uspořádala Alena Šedová, KSK 1011, pod záštitou Kulturní komise městyse Lázně Toušeň 1.setkání sběratelů za účelem zmapování sběratelských oborů a vzájemného seznámení sběratelů v Lázních Toušeni, Brandýse n/Labem, Staré Boleslavi a Čelákovic. Sešlo se 8 zájemců různých oborů, z toho 4 členky KSK

Hana Beranová, KSK 1996, sbírá nejen ubrousky, ale i korálky. Zajímavé výrobky z nich byly součástí XVI. Výstavy výtvarného umění ve dnech 8.8.- 8.9.2019. v prostorách Kulturního domu v Ústí nad Orlicí, Smetanova 510.

Na letošní oslavě Dne Mléka, která se konala v prostorách Národního zemědělského muzea v Praze na Letné dne 29.5.2019, byly předány i diplomy v anketě O nejlepší sýrovou etiketu. Anketu vyhlašuje každoročně KSK a jeho sekce sýrových etiket. Za nejlepší sýrové etikety roku 2018 byly uděleny diplomy, které předával místopředseda klubu Ing. Petr Zaoral a vedoucí sběratelů sýrových etiket Ing. Jaromír Lebl.

Muzeu rekordů a kuriozit Pelhřimov proběhla 15.4.2019 tiskovka na téma „Největší sbírka umělecky zpracovaných kostek“ s naším členem MUDr. Jaroslavem Adamem, KSK 3347 a jeho kolekce umělecky zpracovaných kostek byla nově zapsána do České knihy rekordů a zároveň byla vystavena v Muzeu Kuriozit.

Od 2. do 17. května 2019 se v Městské knihovně Kyjov konala vý-stava novin ze sbírky nového člena Karla Fialy, KSK 3672.

O výstavě kapesních kalendáříků tří sběratelek KSK - Anna Pola-číková, KSK 3416, Alena Zimmermannová, KSK 0909 a Milosla-va Friessová, KSK 3162, v Muzeu Lamberská stezka v Žihobcích informovaly Sušické noviny, další rozhovor byl na Novinkách.cz a fotografie z výstavy se objevily na webových stránkách Plzeňského kraje.

Od ledna 2019 je v Praze 1, Masarykovo nábřeží 36 (vedle Národního divadla) otevřena výstava retro hraček, her a modelů z Evropy a Asie, včetně Československa. Další informace najdete na www.mezigeneracni.cz

Sběratelky kalendáříků Anna Polačíková, KSK 3416, Alena Zim-mermannová, KSK 0909, a Miloslava Friesseová, KSK 3162, Vás zvou od 1.4.2019 na výstavu kapesních kalendáříků v Muzeu Lamberská stezka v Žihobcích. Výstavu můžete navštívit do 30.6.2019.

"Cukráři jedou, perníky vezou" je unikátní výstava, mapující historii cukrářství (nejen) na Plzeňsku očima vyučeného cukráře a nadšeného milovníka tohoto řemesla Vladimíra Milta, kterou najdete v Národopisném muzeu Plzeňska do 16.6.2019

Eduard Riedl, KSK 3551, zve na stálou výstavu Vodní mlýny a dobové náčiní v Galerii Mlejn v Ostravě, Nádražní 138.

Národní muzeum v Praze, to není jen hlavní muzejní budova na Letné, kde do 17.11.2019 probíhá výstava „Století se značkou AERO“. Můžete navštívit i Železniční depozitář NTM v Chomutově nebo Centrum stavitelského dědictví Národního technického muzea v Plasích s interaktivní expozicí statiky, výstavou o ražení tunelu Ejpovice a výstavu spojenou se 100. výročím narození Miroslava Zikmunda. V Železničním depozitáři si můžete zase prohlédnout téměř 100 kolejových vozidel několika rozchodů a nejrůznějších typů – od parní lokomotivy vyrobené v roce 1870 až po vozidla nových trakcí o celé století novějších. K vidění jsou lokomotivy bývalých ČSD, salonní, osobní i motorové vozy, elektrické a motorové lokomotivy, historické drezíny, ale i vozidla teprve nedávno vyřazená z provozu u Českých drah.

Slavnostní vernisáž u příležitosti znovuotevření stálé expozice výstavy tužek Emanuela Petráně, KSK 3130, se konala 26. března 2019 v Galerii Sladovna, Žatec, Masarykova 356.

V ústeckoorlické Galerii Pod radnicí jste od 8. do 23. dubna 2019 mohli navštívit výstavu Tkané miniatury Herberta Köglera, KSK 3430, a vidět záložky, etikety a další úzce tkané práce z největší soukromé sbírky zapsané do Guinnessovy knihy rekordů.

„Historické budovy soudní v Republice Československé v letech 1918-1948“ byl název přednášky JUDr. Lubomíra Činky, KSK 2833, která se konala 13.3.2019 v budově Právnické fakulty v Praze. Přednáška byla zaměřena na prezentaci historických pohlednic soudních budov, doplněných fotografiemi jejich současné podoby, spolu se souvisejícím komentářem. Bylo představeno při-bližně 75 soudních budov, spolu s přehledem architektů, kteří justiční budovy projektovali.

Na serveru lidovky.cz byl 15. dubna 2019 uveřejněn rozhovor Emanuelem Petráněm, KSK 3130, o jeho sbírce tužek a stálé expozici z jeho sbírky v Žatci.

Novinky.cz uveřejnily 3. dubna 2019 reportáž o výstavě kapesních kalendáříků tří sběratelek KSK - Anna Polačíková, KSK 3416, Alena Zimmermannová, KSK 0909, a Miloslava Friesseová, KSK 3162, kapesních kalendáříků v Muzeu Lamberská stezka v Žihobcích.

TV NOVA odvysílala dne 4.4.2019 v odpoledních zprávách od 17.00 hod. reportáž o stále expozici celoživotní sbírky tužek sběratele Emanuela Petráně, KSK 3130, v žatecké Galerii Sladovna. Reportáž byla ještě opakována 5.5. v pořadu Snídaně s Novou.

Do 6.1.2019 byla prodloužena „Vánoční výstava se zaměřením na první republiku“ v Městské galerii na vodním hradě Budyně nad Ohří. Na výstavu přispěla MUDr. Maria Bašeová, KSK 2674 betlémy ze své sbírky, např. Wenigův betlém vytištěný po první světové válce ve prospěch fondu pozůstalých po českých legionářích, reklamní betlémy (Kolínská cikorka), litofanii, dále jezulátka z pravého včelího vosku vyrobená v klášteře Jiříkov.

Vozidla Praga ze své sbírky představil Emil Příhoda, KSK 1435, na pelhřimovském náměstí, kam si s vozidly dojel pro zápisy do České knihy rekordů. O akci jste se mohli dočíst ve vydání iDnes.cz 17.1.2019, kde sběratel vzpomíná i na své setkání s T.G. Masarykem.

„Smím prosit?“ Pod tímto názvem od 10.1. do 24.2.2019 jste mohli ve velkém výstavním sále Muzea Vyškovska navštívit výstavu vějířů, tanečních pořádků, kabelek a rukaviček z rozsáhlé sbírky Dagmar Klingerové, KSK 3157.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Kontakt Informace o plánovaných akcích, výstřižky o článcích, o sbírkách našich členů a nebo jejich aktivitách zasílejte pí Mgr. Aleně Šedové,
na e-mail: alena.sedova@volny.cz.

Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 4/21

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
XIX.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ

XIX. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2022

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2022

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2021

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2020

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2019

Katalog PE
Nové knihy

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2021. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.