Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

O KSK jinde

Alena Šedová, KSK 1011, a Iva Pitáková, KSK 3337, uspořádaly v červnu 2020 společnou 10. jubilejní výstavu "Čajem se zapomíná na hluk světa" v kavárně Dvě vrány na náměstí v Brandýse n. Labem.

Kniha Babička od Boženy Němcové si k příležitosti hned několika významných výročí v roce 2020 zasloužila jubilejní vydání, a to díky Martě Zemanové, KSK 3088, rodačky z Brnířova na Domaž-licku. Jde o 250 let narození skutečné babičky, 200 let od pokřtění Boženy Němcové, 175 let od spisovatelky pobytu na Domažlicku a 165 let od prvního vydání Babičky. O vydání knihy nákladem naší členky jsme Vás informovali v posledním loňském čísle Sběratele a v letošním roce proběhla série přednášek a výstav, např. v Chodském zámku, v Městské knihovně v Kdyni nebo v Praze, o knize a autorce jste si mohli přečíst i v Domažlickém deníku.

Jaroslava Holinová, KSK 3550, a místopředseda klubu Ing. Petr Zaoral, KSK 3397, uspořádali pro děti ze ZŠ v Libiši přednášku a celoroční soutěž ve sbírání pohlednic. O výsledku informoval dvouměsíčník Libišská radnice z června 2020.

Členka KSK Dagmar Klingerová, KSK 3157, pozvala do svého bytu Láďu Hrušku a mezi spoustou krásných vějířů z její sbírky natočila TV Prima 6. epizodu Vychytávek, odvysílanou 5.4.2020.

V 87. dílu televizního magazínu AŽD „POZOR VLAK“, natočeném v květnu tohoto roku, představil svoji sbírku železničních lepenko-vých jízdenek a zajímavosti týkající se lepenkových jízdenek sběratel Alan Butschek, KSK 3215. Uvedený magazín je možné shlédnout na internetovém serveru YouTube.

Do 31. ledna 2020 jste ve Šluknovském zámku mohli navštívit Vánoční výstavu. Návštěvníci výstavy se dozvěděli zase něco nového o Vánocích a vánočních zvycích. Na výstavu zapůjčila exponáty ze své sbírky vánočních dekorací Lenka Urbanová, KSK 3002. Na výstavě spolupracoval Spolek jiříkovských betlemářů a další. V Malém máslovickém muzeu másla byl vystaven od 1.12.2019 do 26.1.2020 betlém z másla. Současně byla k vidění i výstava Francouzské Vánoce.

Na sběratelském webu sberatel.info byl rozhovor s předsedou KSK Lubošem Čechem o Klubu sběratelů kuriozit, jeho historii i současnosti. Rozhovor vznikl jako podklad pro článek PhDr. Jindřicha Jiráska, majitele Cvokařského muzea, pro speciální číslo „80. léta, aneb posledních deset let ČSSR“ časopisu Týden.

V cechovním časopise Asociace zámkových a klíčových služeb Zámkař č. 4/2019 předseda klubu Luboš Čech, KSK 2738 představil část ze své zámkařské sbírky.

V pořadu České televize Hobby naší doby dne 12.10.2019 vystupovala sběratelka Blanka Sůvová, KSK 2859 a hovořila o své sbírce papírových tašek.

V poslední knize fejetonů Rudolfa Křesťana „Tajemné kotě“ je jeden s názvem „Módní okénko“. Pojednává o tom, že „maskáčový vzor“ převzatý z vojenské uniformy je dnes moderní na lecčems, dokonce i na papírových ubrouscích. Pan Křesťan našel tuto informaci v časopise Sběratel. Doslova zde uvádí: „...v časopise Klubu sběratelů kuriozit jsem četl vyjádření sběratelky papírových ubrousků, že ve své sbírce má i jeden exemplář čínské výroby se vzorem maskáčové látky“. (Jedná se o článek Aleny Šedové „Netradiční témata na papírových ubrouscích“).

Městské listy Brandýs n/Labem – Stará Boleslav otiskly v č. 9/2019 celostránkovou reportáž z Minimuzea papírových ubrousků Aleny Šedové, KSK 1011.

Stanislav Slavík, KSK 2326, majitel Ski muzea v Harrachově, ho-vořil v Deníku České televize dne 10.8.2019 o záchraně skokanských můstků v Harrachově.

Regionální noviny okresu Kroměříž Týdeník Kroměřížska č. 38 otiskly zprávu o sběrateli zahraničních novin a členu Klubu sběratelů kuriozit Praha Miroslavu Karáskovi, KSK 2864, jehož výlučná kolekce Novin z pěti kontinentů "oslavila" deset let od zápisu do České knihy rekordů v Pelhřimově.

Český internetový portál tiscali.cz přinesl obsáhlý rozhovor se sbě-ratelem zahraničních novin a členem KSK Praha Miroslavem Karáskem, KSK 2864, z Kroměříže. Sběratel vzpomínal na pravěk své ojedinělé kolekce, prozradil cesty, jak získává nové přírůstky a pochlubil se sedmi výstavami. Zmínil problémy, jež jeho koníčka doprovázejí, nezapomněl ani na to, jaké exponáty mu ještě chybí a jak by si představoval budoucnost své sbírky.

V TVS Uherské Hradiště byl dne 6.8.2019 vysílán spot o sbírce „Noviny všech kontinentů“ Karla Fialy, KSK 3672, která byla umístěna v Městské knihovně v Uherském Hradišti. Výstava byla ukázkou toho, jak podobný nebo odlišný denní tisk vydávají v různých zemích světa.

Obsáhlý rozhovor s předsedou klubu Lubošem Čech, KSK 2738, o Klubu sběratelů kuriozit a jeho sbírce vyšel v listopadovém čísle měsíčníku Veleslavín pro Prahu 6.

Výstava NTM Sláva amatérské fotografie 6.11.2019 - 26.4.2020 Výstava Národního technického muzea „Sláva amatérské fotografie“ vzdává hold fotografům organizovaným v českých fotoamatérských klubech v letech 1889-1955. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku historických přístrojů, která mapuje vývoj techniky využívané fotoamatéry od vzniku fotografie v roce 1839 až do poloviny dvacátého století a na výběr téměř dvou set fotografií od třiceti pěti autorů.

Nově je ve výstavních prostorách muzea nainstalována výstava his-torických žehliček a dalších sběratelsko-historických zajímavostí, které se žehlením úzce souvisí – podložky pod žehličky, desky na žehlení, valchy, prací zvony, kulmy a další. Exponáty jsou ze zapůjčené sbírky soukromého sběratele pana Leo Bednáře, KSK 3645, z Brumova-Bylnice a ukazují historický vývoj žehliček nejrůznějších druhů – od úplně prvních na plotně nahříva-ných typů, následně plněné uhlím, na vložené želízko, žehličky lihové, plynové, benzinové až k dnes běžným elektrickým pomocníkům v domácnosti. Žehličky byly vyráběny z různých materiálů a v různých obměnách po celém světě. Ve sbírce jsou zastoupeny žehličky z evropských zemí, ale i USA, Indie, Číny či Japonska.

Zveme Vás do Městského muzea v Brumově - Bylnici, které bylo otevřeno 1. dubna 2004. Sbírky, věnované městu Muzejní společ-ností Vlára, byly umístěny v bývalé panské vile na Podzámčí. Stálá expozice je zaměřena na život lidí pod brumovským hradem, na typická řemesla a vybavení domácnosti. Ve výstavních prostorách jsou pořádány archeologické, národopisné i historické výstavy. V současné době probíhá výstava BRUMOVSKÝ HRAD V PROMĚ-NÁCH STALETÍ, která je věnována archeologovi Jiřímu Kohoutkovi ke 20. výročí otevření hradu Brumov pro veřejnost.

Od 14.9. do 27.10.2019 jste mohli navštívit výstavu „Stolečku prostři se“ v Zámecké komoře Muzea Vyškovska, kterou uspořádala ze své sbírky papírových ubrousků, podšálků a prostírání Alena Šedová, KSK 1011.

„Zlatá škola“, tak se jmenoval výstava slabikářů Ing. Zdeňky Markovičové, KSK 3572, od 2.9. do 27.9.2019 v Městské knihovně Rosicích. A do 10.11.2019 se konala v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci další výstava slabikářů z celého světa z její sbírky, pod názvem „Když jsem šel poprvé do školy“.

Stavebnice Merkur a Jiří Mládek, KSK 3356, propagovali Českou republiku, český um i sběratelství při dlouhodobých výstavách v Rusku, poslední výstava po čtyřech letech putování byla v Moskvě v Treťjakovské galerii http://moscow.czechcentres.cz/cs/galerie/29122016-merkur/

Dne 31.10. uspořádala Alena Šedová, KSK 1011, pod záštitou Kulturní komise městyse Lázně Toušeň 1.setkání sběratelů za účelem zmapování sběratelských oborů a vzájemného seznámení sběratelů v Lázních Toušeni, Brandýse n/Labem, Staré Boleslavi a Čelákovic. Sešlo se 8 zájemců různých oborů, z toho 4 členky KSK

Hana Beranová, KSK 1996, sbírá nejen ubrousky, ale i korálky. Zajímavé výrobky z nich byly součástí XVI. Výstavy výtvarného umění ve dnech 8.8.- 8.9.2019. v prostorách Kulturního domu v Ústí nad Orlicí, Smetanova 510.

Na letošní oslavě Dne Mléka, která se konala v prostorách Národního zemědělského muzea v Praze na Letné dne 29.5.2019, byly předány i diplomy v anketě O nejlepší sýrovou etiketu. Anketu vyhlašuje každoročně KSK a jeho sekce sýrových etiket. Za nejlepší sýrové etikety roku 2018 byly uděleny diplomy, které předával místopředseda klubu Ing. Petr Zaoral a vedoucí sběratelů sýrových etiket Ing. Jaromír Lebl.

Muzeu rekordů a kuriozit Pelhřimov proběhla 15.4.2019 tiskovka na téma „Největší sbírka umělecky zpracovaných kostek“ s naším členem MUDr. Jaroslavem Adamem, KSK 3347 a jeho kolekce umělecky zpracovaných kostek byla nově zapsána do České knihy rekordů a zároveň byla vystavena v Muzeu Kuriozit.

Od 2. do 17. května 2019 se v Městské knihovně Kyjov konala vý-stava novin ze sbírky nového člena Karla Fialy, KSK 3672.

O výstavě kapesních kalendáříků tří sběratelek KSK - Anna Pola-číková, KSK 3416, Alena Zimmermannová, KSK 0909 a Milosla-va Friessová, KSK 3162, v Muzeu Lamberská stezka v Žihobcích informovaly Sušické noviny, další rozhovor byl na Novinkách.cz a fotografie z výstavy se objevily na webových stránkách Plzeňského kraje.

Od ledna 2019 je v Praze 1, Masarykovo nábřeží 36 (vedle Národního divadla) otevřena výstava retro hraček, her a modelů z Evropy a Asie, včetně Československa. Další informace najdete na www.mezigeneracni.cz

Sběratelky kalendáříků Anna Polačíková, KSK 3416, Alena Zim-mermannová, KSK 0909, a Miloslava Friesseová, KSK 3162, Vás zvou od 1.4.2019 na výstavu kapesních kalendáříků v Muzeu Lamberská stezka v Žihobcích. Výstavu můžete navštívit do 30.6.2019.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Kontakt Informace o plánovaných akcích, výstřižky o článcích, o sbírkách našich členů a nebo jejich aktivitách zasílejte pí Mgr. Aleně Šedové,
na e-mail: alena.sedova@volny.cz.

Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 4/22

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
XIX.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ

XIX. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2022

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2022

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2021

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2020

Katalog PE
Nové knihy

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2023. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.