Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Noviny vznikají, zazáří na mediálním trhu a občas nepřežijí

Různé obory - Noviny vznikají, zazáří na mediálním trhu a občas nepřežijí 25. 09. 2022 - Miroslav Karásek

"... noviny vyjdou, a vyjdou i zítra a pozítří; je to věčný div, o kterém čtenář neví, ale který by zasloužil tiché a zbožné úcty ..." (Karel Čapek)

[ Komentářů: 0 | 25 přečtení | Číst článek ]

Katalogizace kuriózních sbírek

Různé obory - Katalogizace kuriózních sbírek 25. 09. 2022 - Petr Zilvar

Většina středních a velkých sběratelů promarní možná polovinu svého času při administraci svojí sbírky, a ještě přitom extrémně riskuje. Nepatříte k nim i vy?

[ Komentářů: 0 | 29 přečtení | Číst článek ]

Příběh jednoho kalamáře

Různé obory - Příběh jednoho kalamáře 21. 06. 2022 - Zdeněk Sluka

Nejen lidé – i předměty mají své osudy a velké množství starých věcí obdivujeme nejen pro jejich historickou hodnotu, řemeslné zpracování, funkčnost nebo originalitu, ale prostě jen pro jejich krásu. Takový předmět přináší i mnoho emocionálních zážitků, působí na sběratele a vede ho k zařazení předmětu do sbírky. A není větší radosti pro sběratele, než když se mu podaří objasnit i jeho příběh. Je proto snahou poznat nejen, kde byl předmět vyroben, ale získat co nejvíce informací o celém „životním cyklu“ předmětu.

[ Komentářů: 0 | 319 přečtení | Číst článek ]

Česká stopa v zahraničních novinách

Různé obory - Česká stopa v zahraničních novinách 12. 03. 2022 - Miroslav Karásek

Cílevědomému shromažďování novin ze zemí celé planety a tvorbě ucelené kolekce se věnuji už bezmála 28 let. To znamená, že řada exponátů nese letopočty z minulého století i tisíciletí – to to půvabně letí! V každých novinách jsou uloženy a zakonzervovány důležité i méně významné události toho dne. Příjemné, nepříjemné i dramatické, válečné i mírové, zaznamenávající návštěvy (ať už osob či virů), zprávy o počasí, prostě jak to život nepřebrané servíruje. To je jedna z užitečných vlastností novin. Ne nadarmo jsou někdy nazývány kronikou současnosti. Díval jsem se na ten sloupec světových novin, který zabírá místo v našem bytě a říkal si, o čem by se dalo v souvislosti s obrovskou porcí koncentrovaných informací ještě napsat. Jaké zajímavé informace bych byl schopen z toho odfiltrovat.

[ Komentářů: 0 | 529 přečtení | Číst článek ]

Koleda a vánoční písně v Čechách

Různé obory - Koleda a vánoční písně v Čechách 03. 12. 2021 - Lenka Urbanová

„Slovem koleda znamená se obřad o Vánocích konaný, choditi totiž po domech a jisté písně tu zpívati za tím účelem, aby zpěváku dárku jakéhosi za to se dostalo. Podruhé značí slovo to píseň právě zmíněnou, pak i píseň vánoční vůbec, ať již zpívá se při koledování čili nic, a při tom zvláště také píseň při jesličkách přednášenou.“ Tolik úvodem k významu slova „koleda“ tak, jak to uvádí autor knihy „Z časů dávných i našich“ – F. V. Vykoukal, roku 1893.

[ Komentářů: 0 | 512 přečtení | Číst článek ]

Sbírka úsekových odpojovačů

Různé obory - Sbírka úsekových odpojovačů 22. 08. 2021 - Patrik Trnčák

když je mnoho sběratelů izolátorů a různých elektrických zařízení a přístrojů, tak neznám žádného, který by sbíral cíleně a systematicky úsekové odpojovače. Možná, že tato zařízení nejsou pro sběratele tak zajímavá. V neposlední řadě jde také o jejich rozměry a hmotnost, což případné sběratele asi jistě odradí.

[ Komentářů: 0 | 748 přečtení | Číst článek ]

Vítejte v království starých fotoaparátů!

Různé obory - Vítejte v království starých fotoaparátů! 13. 06. 2021 - Rudolf Fukal

S fotografováním jsem začínal někdy ve svých 12 letech, kdy jsem na Vánoce obdržel svůj první fotoaparát značky Smena 8. Fotografování se mi stalo velkým koníčkem, a tak jsem během školních let absolvoval řadu fotokurzů, byl členem několika fotokroužků, fotoklubů a sdružení. S postupným vývojem jsem samozřejmě obměňoval i fotografickou výbavu a tím pádem jsem si začal budovat sbírku fotoaparátů, jelikož mi bylo líto staré přístroje, se kterými jsem začínal fotit, někomu dát nebo dokonce vyhodit!

[ Komentářů: 0 | 963 přečtení | Číst článek ]

Příběh jedné televizní soutěže – I. část

Různé obory - Příběh jedné televizní soutěže – I. část 13. 06. 2021 - Milan Švihálek

Vyprávění o tom, jak ostravská televize otevřela náruč lidu sběratelskému

Soutěžní pořady patří v televizi odjakživa k nejoblíbenějším. Tento žánr měl ve Spojených státech předobraz v živě vysílaných soutěžích rozhlasových, zrodil se tedy už v první polovině dvacátého století. Důvod, proč soutěže diváky tolik zaujímají, je zřejmý – dramatičnost, rychlý spád, zábavnost, napětí, dynamika, rytmus, vědomostní prvky a psychologicky nezanedbatelný prvek možnosti „fandit soutěžícím“. Není divu, že si soutěže našly cestu i do televize města havířů a hutníků.

[ Komentářů: 0 | 848 přečtení | Číst článek ]

Nová kniha Dr. Josefa Ptáčka Město Dobruška sběratelsky

Různé obory - Nová kniha Dr. Josefa Ptáčka Město Dobruška sběratelsky 13. 12. 2020 - Luboš Čech

Náš člen, historik dr. Josef Ptáček (KSK 1414), vydal ve svém dobrušském nakladatelství "Expedice F. L. Věka" již třicátou regionální historickou publikaci, tentokrát věnovanou sběratelství svého města – Dobrušky.

[ Komentářů: 0 | 2237 přečtení | Číst článek ]

Sladké Vánoce

Různé obory - Sladké Vánoce 17. 11. 2020 - Lenka Urbanová, foto: Monika Urbanová

Kdo by neznal vůni jehličí, která se mísí s vůní čokolády zavěšené na vánočním stromku… Zavzpomínejme společně na počátky výroby čokoládových figurek, určených pro vánoční svátky a nahlédněme pod pokličku třem nejznámějším výrobcům vánočních čokoládových figurek.

[ Komentářů: 1 | 1199 přečtení | Číst článek ]

Příběh kalamářů

Různé obory - Příběh kalamářů 17. 11. 2020 - Ing. Zdeněk Sluka

Málokde je vliv času tak patrný jako v historii kalamářů a psacích potřeb. Kalamáře provázely lidskou civilizaci téměř od jejích začátků, jistě pak od písemných dokladů psaných v Egyptě na papyru. V průběhu více než 4 tisíciletí jejich užívání se kalamáře a vztah k nim dramaticky měnily. Rostoucí potřeba a stálé změny designu vytvořila z kalamářů masově užívaný předmět provedený z nejrůznějších materiálů a často s vysokou uměleckou hodnotou. Bouřlivý vývoj kalamářů vrcholil v 19. - polovině 20. století.

[ Komentářů: 1 | 1231 přečtení | Číst článek ]

Československý tisk v temném období okupace

Různé obory - Československý tisk v temném období okupace 21. 08. 2020 - Miroslav Karásek

Je tomu 81 let, kdy 15. března 1939 započala okupace Československa německými vojsky. O pouhý den později byl výnosem nacistického vůdce Adolfa Hitlera ustanoven Protektorát Čechy a Morava. Formální hlavou útvaru, jenž byl součástí Třetí říše, zůstal sice prezident Emil Hácha, moc však třímal v rukou úřadující říšský protektor Konstantin von Neurath. Šlo o nejtemnější dobu českých dějin.

[ Komentářů: 1 | 1303 přečtení | Číst článek ]

Vařiče, tlakové lampy a letlampy

Různé obory - Vařiče, tlakové lampy a letlampy 28. 05. 2020 - Vladislav Dočkal

Moje sběratelství začalo nenápadně, když jsem se přistěhoval na Krejcárek (roku 1977) do nouzové kolonie a kde jsem na půdě objevil první ze svých vařičů (skládací PRIMUS). Zajímalo mě, jak to funguje, a hlavně jsem provedl jeho vyčištění do původního lesku a vystavil na krbovou římsu. Byla to pěkná dekorace, a tak další objevené výrobky podobného druhu byly restaurovány. Mosaz má tu vlastnost, že i po letech zašlosti a někdy dost značné ji lze uvést do původního stavu. Po určité době jsem měl základ sbírky počtu asi 30 kusů a hledal jsem někoho s podobným zaměřením. Pak mi někdo poradil, ať vstoupím do KSK, což jsem v roce 1997 učinil a hledal v adresáři podobné zaměření, ale nenašel. Velký obrat v rozšíření sbírky byl po rozhlasovém pořadu „Host do domu“, vedený známou moderátorkou Stanislavou Dufkovou. Do pořadu mě zřejmě navrhl Klub sběratelů kuriozit. Po tomto pořadu jsem měl množství telefonátů s nabídkou různých vařičů, lamp a letlamp, ale ne od sběratele! Největší poklad jsem získal od pana Otta z Náměšti nad Oslavou, který tyto předměty sbíral pro vybavení skautského oddílu, s kterým jezdil do přírody a vařiče s tlakovými lampami používal a po skončení aktivity mi tyto nabídl.

[ Komentářů: 0 | 1288 přečtení | Číst článek ]

Noviny národnostních menšin

Různé obory - Noviny národnostních menšin 17. 02. 2020 - Miroslav Karásek

To se už tak může sběrateli kuriozit v životě někdy přihodit. Soustředí se na svůj obor, přibývající exponáty třídí, ukládá, prohlíží je, své sbírce věnuje přiměřené množství volného času i všemožnou péči.

[ Komentářů: 0 | 1678 přečtení | Číst článek ]

Historické kopírovací stroje na klíče

Různé obory - Historické kopírovací stroje na klíče 17. 02. 2020 - Luboš Čech

Na začátku 20. století se v Evropě začaly vyrábět různé zámky s cylindrickými vložkami. Hlavní rozvoj produkce cylindrických vložek pro přídavné zámky či visací zámky nastal až s ukončením 1. světové války a přechodem továren z válečné výroby na civilní. Nejdůležitějším impulsem pro masovou výrobu zámkových vložek se stala tzv. profilová cylindrická vložka vyráběná od roku 1925 v Německu a stavební boom, který nastal po skončení světové války. A s velkým rozšířením cylindrických vložek, jak profilových, tak s kulatým obrysovým tvarem těla, pro zadlabací dveřní zámky, vzniknul problém. Kdo bude dělat další klíče pro majitele zámků s cylindrickými vložkami?

[ Komentářů: 0 | 1589 přečtení | Číst článek ]

"Hoj, ty Štědrý večere ..."

Různé obory - "Hoj, ty Štědrý večere ..." 17. 12. 2019 - Lenka Urbanová

Svátky vánoční jsou odpradávna opředené kouzlem zkazek, obyčejů, písní, koled a pověr ... Lidé věřili v jejich kouzelnou moc, toužili poznat svoji nejbližší budoucnost týkající se jejich zdraví (Aby se člověku nemoci vyhýbaly, nechť vyseká na štědrý den před východem slunce v ledu otvor a jím ponoří se do ledové vody.), úrody (Štědrého večera má býti pokud možná nejvíce různých jídel, aby prý bylo hojně mandelů obilí.), hospodářství (Jak se povedou štědrovnice, tak se povede pšenice.) vyhlídky na sňatek (Děvčata chodívají třást bezem, říkajíce: "Třesu, třesu bez, ozvi se mi pes, kde můj milý jest". Z které strany pes zaštěká, tam dlí její milý.) nebo i téma smrti (Na štědrý večer má každý z rodiny i čeládka seděti u stolu. Kdo z členů rodiny nesedí o štědrovečerní večeři na tom místě u stolu, kde seděl loni, ten příštího štědrého dne se více nedočká.) ... Oblíbené byly jak kolední obchůzky, tak věštění budoucnosti.

[ Komentářů: 0 | 1630 přečtení | Číst článek ]

Babička Boženy Němcové – skutečnost či sen?

Různé obory - Babička Boženy Němcové – skutečnost či sen? 17. 12. 2019 - Marta Zemanová

Babičku, tu nejznámější knihu Boženy Němcové, jsem začala sbírat vlastně náhodou. Asi před dvaceti roky jsem na buštěhradském blešáku natrefila u známé vetešnice ze Žižkova na malé a staré vydání Babičky, a víceméně ze zdvořilosti jsem tu knížečku za 40 Kč koupila. Až doma jsem zjistila, že toto vydání „pro školní mládež“ z roku 1898 – pravděpodobně z důvodů mravnostních – neobsahuje příběh o Viktorce. Takže jsem získala raritu, a to je vždy pro sběratelskou duši výzva. Začala jsem Babičky cíleně sbírat, obcházet antikvariáty a také pátrat po historii této knihy. Dnes mám těch českých vydání Babičky téměř tři sta a k tomu několik desítek cizojazyčných; a hlavně toho vím o Boženě Němcové a jejím psaní opravdu hodně.

[ Komentářů: 1 | 2135 přečtení | Číst článek ]

Sbírat se dá cokoli – třeba i kbelíčky od jogurtů

Různé obory - Sbírat se dá cokoli – třeba i kbelíčky od jogurtů 17. 12. 2019 - Luboš Čech

Že se dá sbírat téměř všechno, dokázal na letošním veletrhu Sběratel pan sběratel Jindřich Jirásek ze Starého Rožmitálu. Kromě provozování Cvokařského muzea a sbírání historických hřebů a hřebíků se mu na chalupě totiž rozrůstá sbírka kbelíčků od jednokilových jogurtů. Není třeba dodávat, že sbírka zabírá dost místa, a ještě navíc je náchylná na průvan, či stačí, aby se o prázdné a lehounké plastové kbelíčky otřela kočka a pečlivě srovnané sloupce se zřítí jako onen domeček z karet. A pak nezbývá nic jiného, než každý kbelíček vzít do ruky a najít k němu odpovídající víčko.

[ Komentářů: 0 | 1658 přečtení | Číst článek ]

Noviny mezi indiány

Různé obory - Noviny mezi indiány 16. 08. 2019 - Miroslav Karásek

Snad každý sběratel touží mít ve své sbírce nějaké unikátní kousky, jimiž se pak může zdravě pochlubit přátelům, konkurentům či širší veřejnosti na výstavě. Takové rarity celou kolekci ozvláštní, učiní ji poněkud odlišnou od sbírek s podobným zaměřením. I když se to nezdá možné uplatnit při cílevědomém shromažďování novin ze zemí celé planety, přece jen se mi podařilo soubor takových „špeků“ získat a vytvořit malou skupinu výjimečných tiskovin. Nepočítám sem celou plejádu novin, které vycházejí pro české krajany v Austrálii, Kanadě, Rakousku nebo v USA. Anebo pro menšiny v sousedních státech (pro Maďary v Rumunsku, pro Rakušany v Itálii, pro Pákistánce v Kuvajtu a Chorvaty v Rakousku). Mimo základní sbírku jsou i noviny určené pro vojska SFOR a KFOR v Bosně a Hercegovině z roku 1998 či noviny pro civilní obyvatelstvo této země, vydávané jmenovanou armádou. Vedle kolekce leží i noviny tzv. Valašského království nebo noviny pro Romy v České republice.

[ Komentářů: 0 | 1777 přečtení | Číst článek ]

Jak jsem začala sbírat svíčky

Různé obory - Jak jsem začala sbírat svíčky 16. 08. 2019 - Libuše Ďurišová

Už je to asi 25 let. Ze zrušeného obchodu poblíž mého bývalého bydliště se na čas stal obchod s výprodejem spotřebního zboží. Šli jsme se s přítelem podívat, co tam mají. Bylo toho dost pro vybavení bytu. Lžičky na kafe i koberce. Procházeli jsme mezi regály, ale nic z toho, co se tu nabízelo, jsme nepotřebovali.

[ Komentářů: 1 | 2210 přečtení | Číst článek ]

Počet zobrazených článků: 20 (z celkem 104 nalezených)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 3/22

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
XIX.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ

XIX. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2022

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2022

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2021

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2020

Katalog PE
Nové knihy

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2022. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.