Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Setkání sběratelů modelů a figurek zrušeno!

KSK oznamuje, že plánované setkání sběratelů modelů a figurek v termínu 3.10.2020 je zdůvodu vládních opatření souvisejících s pandemií COVID-19 zrušeno.

Všechny rezervace stolů se přesouvají na další plánované setkání.

O konání dalších plánovaných akcí KSK se rozhodne dle aktuálního vývoje. Děkujeme za pochopení.

Akce Sběratelství 2009 » Sběratelství 2009 - Skupina Likérové a vinné etikety

Sběratelství 2009 - Skupina Likérové a vinné etikety

Akce Sběratelství 2009 - Sběratelství 2009 - Skupina Likérové a vinné etikety Na začátku roku 2009 jsem zaslal dotazník všem sběratelům vinných a likérových etiket, kteří jich mají více než 1.000. Velmi mile mě překvapilo, že jsem dostal od všech oslovených sběratelů vyplněný dotazník.

V adresáři KSK je uvedeno celkem 26 sběratelů tohoto oboru.
V tabulce 1 je tucet sběratelů z ČR, kteří v roce 2009 mají více než 4.000 kusů etiket.

tab. 1

    2009 2006 rozdíl vinné 09 likérové 09
1. Pešák 219.410 199.525 19.885 139.620 71.790
2. Žyla 107.683 116.840   71.119 36.564
3. Šimeček 79.728       79.728
4. Šmiraus 55.000 22.500 32.500 31.000 24.000
5. Valkoun 41.400 49.120   21.000 20.400
6. Václavík 29.071 33.780     29.071
7. Světlík 24.812       24.812
8. Zralý 21.374 19.800 1.574 12.630 8.744
9. Vinkl 9.855     4.119 5.736
10. Plot 9.420     1.810 7.510
11. Hloušek 6.788 6.391 397   6.788
12. Steiner 4.610       4.610

Z tabulky 1 vyplývá, že přes 100.000 etiket mají stále jen dva sběratelé. Na sběratelské scéně se nově objevil pan Šimeček s necelými 80.000 vinných etiket a pan Světlík, který jich má téměř 25.000 a sbírá pouze vinné. Pan Hloušek má úzkou specializaci, sbírá pouze rumy z celého světa. V tabulce neuvedená, ale zajímavá je sbírka pana Farky – 1.500 rumových etiket, končící rokem 1947. Svým rozsahem a uspořádáním je to sbírka pozoruhodná. Pan Steiner sbírá jen staré etikety z první republiky.

Pan Kirchegin (Rusko) sestavil podle vyplněných dotazníků od 31 sběratelů z 8 států přehledný popis jejich sbírek. V tabulce 2 je uvedeno pořadí.

tab. 2

    stát počet
1. Pešák CZ 219.410
2. Wentzel N 197.164
3. Rocas-Albas E 174.886
4. Gonzales B 141.000
5. Žyla CZ 103.135
6. Kirchegin R 80.467
7. Baratta I 80.000
8. Šimeček CZ 79.728
9. Nestrenko U 65.742
10. Mueller US 65.350
11. Zaripov R 57.781
12. Bogdanov R 56.433
13. Šmiraus CZ 55.000
14. Valkoun CZ 41.400
15. Pavlovich R 40.357

Pět sběratelů má více než 100.000 etiket, přes 200.000 jich má jen Jiří Pešák. Z minulého průzkumu sběratelství nevyplnil dotazník pan Beyeler (Ch) – 180.000 etiket, Holleman – (N), 91.322, Figueras (S) 82.885.

V tabulce 3 je uvedeno pořadí sběratelů, kteří mají nejvíce etiket v tom kterém státě.

tab. 3

    stát počet států na prvním místě
1. Pešák CZ 79
2. Hloušek CZ 25
3. Wentzel N 12
4. Zaripov R 12
5. Žyla CZ 11
6. Kirchegin R 10
7. Nestrenko U 7
8. Rocas-Albas E 6
9. Šimeček CZ 4
10. Zadumin R 4

Celkem sběratelé získali etikety ze 186 států světa. 22 sběratelů má nejvíce etiket alespoň v jednom státě. Velmi zajímavé je postavení pana Hlouška (rum), který má nejvíce etiket ve 25 státech.

V tabulce 4 je uvedeno, v kolika státech do 10. místa se sběratel se svými etiketami umístil.

tab. 4

1. Pešák CZ 156
2. Kirchegin R 91
3. Nestrenko U 87
4. Žyla CZ 77
5. Zaripov R 62
6. Hloušek CZ 60
7. Uglitskin R 56
8. Wentzel N 55
9. Grabovský R 46
10. Václavík CZ 46

Z tabulky 4 je patrno, jaká je pestrost zastoupení etiket v jednotlivých státech. Zajímavý pohled je, kolik sběratelů má etiketu nebo etikety pouze v jednom státě.

tab. 5

1. Pešák CZ 20
2. Hloušek CZ 7
3. Nestrenko U 2
4. Grabovský R 1
5. Kolesnikov R 1
6. Kirchegin R 1
7. Krestyanikov R 1
8. Wentzel N 1
9. Zaripov R 1
10. Zadumin R 1
11. Zralý CZ 1
12. Žyla CZ 1

V tabulce 6 je uvedeno, kolik etiket má sběratel v tom kterém státě. Tato tabulka vypovídá, jak mají sběratelé etikety rozloženy v jednotlivých státech.

tab. 6

    stát počet etiket
1. Rocas-Albas F 79.791
2. Wentzel F 52.000
3. Wentzel D 52.000
4. Bogdanov R 48.543
5. Pešák D 41.333
6. Pešák R 35.412
7. Rocas-Albas E 30.474
8. Pavlovich R 30.149
9. Havana E 26.000
10. Pešák CZ 25.945
11. Mueller US 25.202
12. Šimeček D 23.500
13. Kirchegin R 21.244
14. Žyla F 21.020
15. Šimeček CZ 21.000

Pochopitelně jsou státy, jejichž producenti vydávají ročně několik tisíc nových etiket, na druhé straně někteří vydrží s jednou etiketou několik let. Podle našich údajů je 26 sběratelů, kteří mají více než 10.000 etiket v tom kterém státě. Nejvíce jsou zastoupeny: F (6x), R (6x), CZ (4x), D (3x), E (3x), I (2x), US (2x).

Nejvíce etiket nad 10.000 v jednom státě mají:
Pešák 4x, Rocas-Albas 3x, Wentzel 3x, Šimeček 3x, Mueller 2x, Žyla 2x

Vytvoříme-li si fiktivní ideální sbírku etiket, potom by takový sběratel měl 358.033 kusů.

Likérové a vinné etikety

Jsou sběratelé, kteří sbírají pouze etikety od vín (Šimeček, Světlík) nebo jenom od destilátů (Václavík, Hloušek). Pan Farka sbírá rum jen do roku 1947, pan Steiner staré etikety od destilátů z první republiky.

Sběratel Pavlovich sbírá ruské etikety, pan Kashanov etikety od vodky.

Návrh na pozoruhodnou sbírku

Jaroslav Farka, člen KSK s členským číslem 1899 sbírá etikety od rumu už 35 let. Specializuje se na rumové etikety z oblasti Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny, a to pouze do roku 1948 včetně. Historicky si omezení neklade, a tak u něho lze najít etikety až z poloviny 19. století. Řadí je podle firem, kterých v této části Evropy a v tomto časovém úseku našel 108 s celkovým počtem 1 330 etiket.

Sbírka je přehledná a esteticky velmi upravená. Je výjimečná pro sběratelská soustředění výrobců rumů. Sběratel má i odpovídající dokumentaci včetně registračních čísel a ochranných známek.

Sbírka je pozoruhodná zmapováním výrobců rumů uvedené doby a nemá u nás, ani ve světě, v takovém rozsahu obdoby. Jeho znalosti jsou v tomto oboru obdivuhodné.

Sbírku popisuji na základě osobní návštěvy u p. J. Farky a navrhuji ji na ocenění Pozoruhodná sbírka.

Ing. Jiří Pešák


[ 15. 05. 2010 | Komentářů: 0 | Doporučit | Vytisknout | 8701 přečtení ]
Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 3/20

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
XIX.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ

XIX. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2021

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2020

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2019

Katalog PE
Novinka

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2020. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.