Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Setkání sběratelů modelů a figurek zrušeno!

KSK oznamuje, že plánované setkání sběratelů modelů a figurek v termínu 3.10.2020 je zdůvodu vládních opatření souvisejících s pandemií COVID-19 zrušeno.

Všechny rezervace stolů se přesouvají na další plánované setkání.

O konání dalších plánovaných akcí KSK se rozhodne dle aktuálního vývoje. Děkujeme za pochopení.

Akce Sběratelství 2009 » Sběratelství 2009 - sekce pohlednic

Sběratelství 2009 - sekce pohlednic

Akce Sběratelství 2009 - Sběratelství 2009 - sekce pohlednic Sekce pohlednic, jako nejpočetnější sekce KSK, sdružuje podle posledního Členského adresáře KSK z roku 2008 asi 360 sběratelů, kteří se zabývají kolem 815 témat (ovšem jen registrovaných, ve skutečnosti je jich daleko víc). V roce 2006 sbíralo pohlednice 354 sběratelů, v roce 2003 to bylo 297 sběratelů, v roce 2000 - 245 sběratelů. Je tedy zřejmé, že počet registrovaných sběratelů v KSK má stále vzestupný trend.

Faktem ovšem je, že sběratelů pohlednic, kteří nic jiného nesbírají, je asi třetina z uváděného počtu, ostatní se zabývají ještě dalšími obory, které jsou buď doplňkové či vedlejší. Naopak, pro některé sběratele může být i obor pohlednic oborem doplňkovým či vedlejším (například pro sběratele starých fotografií). Přesto i ti navštěvují burzy pohlednic jak KSK, tak i jiných klubů a oborů. Anebo je nenavštěvují, sedí doma u počítače a třeba jen draží pohlednice přes internet, případně se setkávají se svými kolegy v oblíbených hospodách - tak jak tomu bylo v minulosti ještě před vznikem organizovaných klubů a v dobách, kdy o filokartii nebylo ještě téměř vidu ani slechu a kdy vládla filatelie. A i na burzách filatelie bylo prodejců a sběratelů pohlednic jen několik. Dnes na řadě filatelistických burz převažuje filokartie a nebýt sběratelů pohlednic, byla by účast na nich žalostná. Časy se prostě mění – jak již dávno zpívala Josephine Bakerová a po ní i naše Marta Kubišová. Jinak filokartie, zejména místopisná, je dnes již pracovníky muzeí a dalšími badateli považována, stejně jako třeba heraldika, za pomocný obor historické vědy. Samozřejmě jde o poštovní celistvost, která také zasahuje do filatelie.

Pohlednice celkem

Sběratelství 2009   Sběratelství 2006

Pořadí

Jméno

Počet ks

 

Pořadí

Jméno

Počet ks

1. Kříž František 186 733   1. Kříž František 173 731
2. Přibáň Václav 181 950   2. Přibáň Václav 168 000
3. Nožička Rudolf 170 000   3. Nožička Rudolf 156 000
4. Houdková Helena 135 000   4. Houdková Helena 135 000
5. Fiedler Pavel, Ing. 121 000   5. Fiedler Pavel, Ing. 118 000
6. Kopp Petr 110 000   6. Marčan Rudolf 87 400
7. Marčan Rudolf 105 000   7. Šmiraus Adolf 82 000
8. Houšková Daniela 83 000   8. Bodmer Paulus, Ing. 70 000
9. Myšková Jarmila 77 163   9. Klička Josef, Ing. 68 210
10. Klička Josef, Ing. 71 500   10. Čapek Václav, JUDr. 60 000

Poznámka: (1) z toho 6 800 Slovensko; (2) pohlednice a fotografie historických budov Evropy.

Jak z přehledu vyplývá, oproti roku 2006 se situace na prvních pěti místech nezměnila, zvýšily se jen počty. Největší evidovanou členskou sbírkou v KSK zůstává, a to již více jak 35 let, kolekce Františka Kříže z Nové Vsi u Českého Brodu. Navíc jde z větší části o specializovanou sbírku na Českobrodsko, Černokostelecko a Kouřimsko. Sbírku doplňuje ještě odborná knihovna, grafika, mapy, noviny a časopisy.

Faktem ovšem je, že v adresáři 2008 se u jména sběratele Jana Kohouta z Břehů u Veselí nad Moravou objevil poprvé počet pohlednic 200 000. Avšak vzhledem k zakulacenosti exemplářů je pravděpodobné, že pan Kohout počet odhadl. Navíc nezvedá svůj avizovaný mobil a nereaguje na vzkazy, takže není možné si počet kusů ověřit, ani získat další informace. Snad vše uvede na pravou míru v příštím adresáři.

Tento žebříček a vlastně i následující uvedené žebříčky tedy nejsou s absolutní zárukou, ale sekce pohlednic, stejně jako vedení KSK musí vycházet z dotazníků od sběratelů, někdy vyplňovaných ledabyle a nepřesně.

Pohlednice celkem

Sběratelství 2009   Sběratelství 2006

Pořadí

Jméno

Počet ks

 

Pořadí

Jméno

Počet ks

1. Čapek Václav JUDr. 65 000   1. Čapek Václav JUDr. 60 000
2. Kopp Petr 60 000   2. Cífka Vlastimil 45 000
3. Wirth Ivan 58 000   3. Radovič Horst 37 500
4. Konopka Miroslav 50 000   4. Marčan Rudolf (1) 34 600
5. Radovič Horst 44 654   5. Fuchs Mir., Ing. (2) 25 000
6. Fuchs Miroslav, Ing. 36 000   6. Procházka Jan, Ing. 18 700
7. Marčan Rudolf 35 300   7. Prášil Petr, Mgr. 18 000
8. Klička Josef, Ing. 30 000   8. Wirth Ivan 18 000
9. Procházka Jan, Ing. 21 500   9. Myšková Jarmila 15 075
10. Prášil Petr, Mgr. 17 000        

Poznámka: (1) z toho 6 800 Slovensko; (2) pohlednice a fotografie historických budov Evropy.

Současný žebříček se vůbec nepodobá předchozímu z roku 2006. Na tomto příkladu je patrné, jakým nedostatečným způsobem se vyplňují údaje do dotazníků. Navíc někteří sběratelé udávají jen obecný termín - zeměpisné pohlednice, což může být včetně exemplářů z ČR. To je případ sběratele Cífky, který v adresáři 2008 udává 42 000 kusů s poznámkou ČR+svět. Z toho, co bylo řečeno, vyplývá, že tento žebříček je třeba brát s rezervou a měl by sloužit jako memento pro příští, lepší a přesnější vyplňování dotazníků. Z výše uvedeného pořadí lze dle údajů sběratelů spolehlivě vyčlenit exotickou specializaci na:

Ostrovy Oceánie

Sběratelství 2009   Sběratelství 2006

Pořadí

Jméno

Počet ks

 

Pořadí

Jméno

Počet ks

1. Wirth Ivan 11 429   1. Wirth Ivan 10 240
2. Procházka Jan, Ing. 8 750   2. Procházka Jan, Ing. 7 800
3. Radovič Horst 2 980   3. Radovič Horst 2 446

Zeměpisné pohlednice České republiky

Sběratelství 2009   Sběratelství 2006

Pořadí

Jméno

Počet ks

 

Pořadí

Jméno

Počet ks

1. Fiedler Pavel, Ing. 121 000   1. Marčan Rudolf 52 800
2. Myšková Jarmila 55 438   2. Hurych Josef, Ing. 38 000
3. Marčan Rudolf 55 010   3. Ptáček Josef, Dr. 35 000
4. Kopp Petr 50 000   4. Janečková Ema 27 900
5. Hurych Josef, Ing. 39 500   5. Myšková Jarmila 15 075
6. Ptáček Josef, Dr. 36 500   6. Prášil Petr, Mgr. 15 000
7. Klička Josef, Ing. 35 000   7. Kotovicová Eva 13 000
8. Janečková Ema 34 600   8. Kadečka Josef 12 384
9. Hloušková Daniela 27 600   9. Křeček Jaroslav 10 504
10. Králová G. Tereza 20 000     (blíže nespecifikováno)  

Zeměpisnými, resp. místopisnými pohlednicemi ČR se zabývá převážná většina našich sběratelů. Ve výše uvedeném žebříčku největších sbírek jsou uvedeni sběratelé, kteří si dali tu práci a poctivě své exempláře spočítali a identifikovali. Tušíme sice, že těch druhých je daleko víc, avšak s tím nemůžeme nic dělat, pouze na to upozornit.

Konkrétní zeměpisné oblasti v České republice

2009

Jméno

ks

2006

ks

Zem. oblast

1. Čermák Karel, Ing. 17 200
okres Jičín
2. 11 000 Český ráj
2. Šotola Bohuslav 13 500 1. 13 000 Šumava
3. Švec Bohumil 11 500 4. 10 000 okres Znojmo
4. Grunt Jiří, Ing. 10 500 3. 10 500 okres Litoměřice
5. Brožek Ludvík, Ing. 9 700 5. 9 700 Příbram a okres
6. Kosub Walter 9 000 6. 9 000 Severní Morava
7. Grunt Jiří, Ing. 9 000 7. 9 000 okres Beroun
8. Václavík Zdeněk 8 800 8. 8 510 Krkonoše, Podkrk.
9. Karásek Jiří, MUDr. 8 000 10. 8 000 Beskydy, Frýd.-Míst.
10. Novodvorský Jar. 7 800 9. 8 500 Písek

Města v České republice (kromě Prahy)

2009

Jméno

ks

Město

1. Kosub Walter 6 800 Opava
2. Švec Bohumil 6 000 Znojmo
3. Šesták Antonín 5 050 České Budějovice
4. Musil František 5 000 Plumlov
5. Kohout Jiří, Mgr. 4 853 Tábor
6. Čermák Karel Ing. arch. 4 440 Jičín
7. Martinec Antonín 4 400 Luhačovice
8. Hloušek Jiří 4 115 Přerov
9. Matura Miroslav  4 100 Opava a okolí
10. Prušák Vladimír 3 500 Strakonice

Pro srovnání - stav v roce 2006

2006

Jméno

ks

Město

1. Kosub Walter 6 200 Opava
2. Dvořáček Pavel 5 500 Kroměříž (s okolím)
3. Šesták Antonín 4 850 České Budějovice
4. Kohout Jiří, Mgr. 4 820 Tábor
5. Čermák Karel Ing. arch. 4 306 Jičín
6. Šimandl Vojtěch 3 000 Plzeň a okolí
7. Zima Bohumil 3 000 Benešov a Konopiště
8. Schwarz Stanislav 2 820 Děčín - Podmokly
9. Dort Jiří, Ing. 2 700 Rožmitál pod Třemšínem
10. Slavík Stanislav, Ing. 2 500 Harrachov, Nový Svět

Sbírky měst jsou poměrně časté, avšak kromě Prahy se sběratelstvím konkrétního města v rámci KSK zabývá vždy méně než 20 sběratelů.

Pan František Flégel uvádí v adresáři z loňského roku 5270 kusů měst a obcí Československa, ale bohužel blíže svou sbírku nespecifikuje. Podobně Ing. Miroslav Fuchs, který uvádí 36 000 pohlednic a fotografií historických budov v ČR.

Praha (převážně s okolím, které je součástí dnešního území Prahy)

Sběratelství 2009   Sběratelství 2006

Pořadí

Jméno

Počet ks

 

Pořadí

Jméno

Počet ks

1. Holcátová Monika 11 000   1. Holcátová Monika 11 000
2. Doležal Josef 9 000   2. Degen Milan 9 000
3. Marčan Rudolf 6 300   3. Maděra Tomáš 6 000
4. Venclů Ivan RNDr. 5 200   4. Marčan Rudolf 5 100
5. Hromádka V., JUDr. 5 000   5. Hromádka Václav, JUDr. 5 000
6. Reytt Karel 5 000   6. Polívka Svatoslav 5 000
7. Vrba Jaroslav 4 000   7. Reytt Karel 4 900
8. Maděra Tomáš 3 000   8. Vrba Jaroslav 4 000
9. Fafejta Oldřich 2 300   9. Doležal Josef 3 340
10. Braunštejnová Věra 1 844   10. Fafejta Oldřich 2 200

Této specializaci se věnuje poměrně dost sběratelů. Na prvním místě žebříčku zůstává paní Monika Holcátová z Prahy, jejíž sbírka se navíc soustřeďuje na staré pohlednice a na město. Neobsahuje tedy bývalé nejbližší okolí Prahy, které je dnes součástí hlavního města. Existují i specializovaní sběratelé Prahy, kteří sbírají jen určité čtvrti Prahy nebo jen lokality, například Václavské náměstí.

Panská sídla (resp. hrady, zámky a tvrze) v bývalém Československu

Sběratelství 2009   Sběratelství 2006

Pořadí

Jméno

Počet ks

 

Pořadí

Jméno

Počet ks

1. Kurka Lad., PhDr. 29 600 (1)   1. Kurka Ladislav, PhDr. 27 900 (1)
2. Houdková Helena 25 870   2. Houdková Helena 25 870
3. Klička Josef, Ing. 23 500   3. Klička Josef, Ing. 23 500
4. Houšková Daniela 10 300 (2)   4. Houšková Daniela 8 700 (2)
5. Okáčová Helena 6 900   5. Okáčová Helena 6 900
6. Šmiraus Adolf 4 000 (3)   6. Šmiraus Adolf 3 500 (3)
7. Fuchs Miroslav, Ing. 2 200   7. Horák Jan 3 300 (4)
8. Šácha Petr 1 870 (5)   8. Fuchs Miroslav, Ing. 2 200
9. Louthan Miroslav 1 450   9. Šácha Petr 1 870 (5)
10. Dvořáková Alžběta 1 280   10. Dvořáková Alžběta 1 000
11. Flégel František 920   11. Flégel František 920

Poznámky:
(1) ČR a SR + zahraniční hrady a zámky 1249 (1230 - 06) kusů;
(2) hrady zámky Evropy - 4000 (2 700 – 06) kusů;
(3) včetně pohlednic muzeí; (4) včetně kostelů; (5) včetně SR.

Na prvních místech žebříčku zůstalo vše při starém. Největší sbírku vlastní Dr. Ladislav Kurka, který se tomuto tématu věnuje téměř celý život. V každém případě od doby, kdy spoluzakládal KSK. Řada členů KSK, kteří sbírají místopisné pohlednice, což je ve filokartii nejrozšířenější téma, často pohlednice hradů, zámků a tvrzí zvlášť ani neevidují. Je to jejich škoda.

Umělecké pohlednice (reprodukce)

Sběratelství 2009   Sběratelství 2006

Pořadí

Jméno

Počet ks

 

Pořadí

Jméno

Počet ks

1. Okáčová Helena 32 526   1. Okáčová Helena 32 526
2. Veselá Květuše cca 25 000 (1)   2. Houšková Daniela 15 000
3. Houšková Daniela 21 000   3. John Jiří 10 000
4. Novotná Věra MUDr. 13 380   4. Hromádka Václav, JUDr. 7 500
5. Hromádka Václav JUDr. 7 500   5. Novotná Věra MUDr. 3 000
6. Gračka František cca 7 000 (2)   6. Gračka František cca 3 000
7. Braunštejnová Věra 2 478   7. Myšková Jarmila 2 370
8. Myšková Jarmila 2 415   8. Horák Jan 2 100
9. Volfová Jana 2 350   9. Volfová Jana 1 800
10. Marčan Rudolf 2 122   10. Braunštejnová Věra 1 560

Poznámky:
(1) avšak včetně pohlednic Ottawy, Montrealu a Toronta
(2) ale včetně pohlednic Olomouce a okolí, Hané, krojů, staveb, hasičství

Největší sbírkou na toto téma zůstává kolekce paní Heleny Okáčové z Prahy. Sběratelů reprodukcí obrazů a kreseb malířů (Aleš, Mánes, Mucha, Lada, Kvěchová, Salač aj.) je určitě víc, než jak je uvedeno v Členském adresáři 2008, jenže čím dále, tím méně sběratelů rozvádí podrobněji témata, která má ve své sbírce. Řada sběratelů uvádí jen celkový počet a navíc dohromady ještě s dalšími tématy – viz sběratelka Veselá, pan Gračka aj.

Přerušený posez podle představy německého kreslíře Artura Thieleho. - Čtyřbarevná autotypie firmy Adolf Krause & Co., Lipsko, kolem roku 1908.

Blahopřejné pohlednice

Sběratelství 2009 Sběratelství 2006

Pořadí

Jméno

Počet ks

Pořadí

Jméno

Počet ks

1. Braunštejnová Věra 17 481 1. Stehno Karel, Mgr. 15 000
2. Myšková Jarmila 15 550 2. Myšková Jarmila 14 610
3. Lešinský Milan 8 000 3. Braunštejnová Věra 10 360
4. Číhalová Eva Mgr. 5 200 4. Horák Jan 4 300
5. Hainiš Jan 1 500 5. Rajchertová Jana 2 000
6. Ružbašán Róbert 1 500 6. Ružbašán Róbert 1 500
7. Kadečka Josef 680 (1) 7. Hainiš Jan 1 000

Poznámka: (1) typ „Ať žije Josef“

O blahopřejných pohlednicích platí to, co bylo již řečeno u předchozích uměleckých pohlednic (reprodukcí). Tento žánr patří totiž k nejrozšířenějším a do této kategorie lze zařadit i pohlednice k nejrůznějším svátkům v roce, ať již to jsou svátky velikonoční, svatodušní, vánoční, novoroční, dříve i ke sv. Mikuláši, čertovské pohlednice, k Silvestru, ke Třem králům, a potom velká skupina přání k narozeninám a jmeninám. Opět je třeba konstatovat, že z dotazníků a posledního adresáře vydedukovat počty pohlednic tohoto žánru je záležitostí často detektivní práce.

Návrh na diplomy

Sekce pohlednic navrhla v rámci akce Sběratelství 2009 výboru KSK udělit diplom za největší sbírku pohlednic panu Františku Křížovi. Uvedeným oborem se zabývá nejméně 20 sběratelů, což splňuje jedno z kritérií soutěže. Sekce dále navrhla udělit diplom za pozoruhodnou sbírku pohlednic soudních budov JUDr. Lubomíru Činkovi z Brna a Plumlovska panu Karlu Pekáčkovi ze Zlína (zdůvodnění viz samostatné články).

Milan Degen


[ 17. 02. 2010 | Komentářů: 583 | Doporučit | Vytisknout | 12825 přečtení ]
Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 3/20

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
XIX.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ

XIX. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2021

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2020

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2019

Katalog PE
Novinka

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2020. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.