Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Setkání sběratelů modelů a figurek zrušeno!

KSK oznamuje, že plánované setkání sběratelů modelů a figurek v termínu 3.10.2020 je zdůvodu vládních opatření souvisejících s pandemií COVID-19 zrušeno.

Všechny rezervace stolů se přesouvají na další plánované setkání.

O konání dalších plánovaných akcí KSK se rozhodne dle aktuálního vývoje. Děkujeme za pochopení.

Akce Sběratelství 2009 » Sběratelství 2009 - sekce pivních suvenýrů

Sběratelství 2009 - sekce pivních suvenýrů

Akce Sběratelství 2009 - Sběratelství 2009 - sekce pivních suvenýrů Sekce sběratelů pivních suvenýrů patří v rámci KSK mezi tři největší obory - vedle modelů a pohlednic. Toto je patrné i na návštěvnosti setkání sběratelů pivních suvenýrů. Vývoj sběratelství pivních suvenýrů od prvního hodnocení v r. 1974 do současnosti je velmi dynamický. V roce 1974 byly sestaveny žebříčky pouze u etiket a tácků a orientačně byly uvedeny sbírky pivovarských odznaků, pohlednic, kalendářů a prospektů.

V druhém ročníku akce Sběratelství v r. 1976 už bylo zpracováno víc než 110 dotazníků pro etikety a 50 dotazníků pro tácky. V dalších ročnících akce Sběratelství byly žebříčky pivních etiket a tácků rozšířeny o další obory - plechovky, sklenice, cedule, korunky a láhve. V této době byl nejvyšší zájem sběratelů o pivní plechovky a láhve. V období od poslední akce Sběratelství v r. 2006 do současnosti naopak zájem o pivní plechovky neustále upadá a počet sběratelů se snížil z 15 na 13. Při minulé akci Sběratelství 2006 bylo z údajů získaných z členského adresáře zjištěno, že sběratelé pivních suvenýrů se věnují 25 oborům. Při akci Sběratelství 2009 byly použity údaje o sbírkách jen z nového členského adresáře a bylo zjištěno, že v současné době se sběratelé pivních suvenýrů věnují 32 oborům.

Sběratelé pivních suvenýrů patří mezi sběrateli mezi ty nejaktivnější. Sdružují se v 20 klubech po celé republice, mají Sdružení klubů ČR a SR sběratelů pivovarských suvenýrů a historie pivovarnictví, v jehož čele stojí Generální rada klubů, kde má KSK svého zástupce. Tato Generální rada koordinuje termíny výměnných setkání sběratelů. Uděluje ocenění „ZLATÝ KORBEL“ pivovarům, institucím, klubům a jednotlivcům. V hodnoceném období toto ocenění získali dva členové klubu a sice předseda KSK p. Ladislav Likler za jeho dlouholetý přínos pro sběratelské hnutí a p. Petr Nahodil za aktivní práci pro sběratelství. Zajišťuje pro sběratele pivních etiket novinkovou službu. Propaguje sběratelství pivních suvenýrů a historii pivovarnictví v médiích. Sdružení vydává velmi kvalitní a mezi sběrateli oblíbený časopis Svět piva, jehož šéfredaktorem je Ing. Jaroslav Řehůřek. Dále je mezi sběrateli pivovarských suvenýrů znám rovněž velmi kvalitně zpracovaný zpravodaj pro sběratele pivovarských suvenýrů Rytíř, vydávaný Rytíř klubem v Jirkově. V obou zmiňovaných časopisech vycházejí kromě zajímavých článků a nejrůznějších informací i přehledy o vydávaných nových etiketách a dalších novinkách v oblasti pivních suvenýrů. V poslední době se stále větší oblibě těší u našich sběratelů i slovenský časopis pro sběratele pivovarských suvenýrů „PIVNÉ HOBBY“. Časopis vydává Slovenská asociace historie pivovarnictví (SAHP) a je obsahově na velmi vysoké úrovni. Jeho odběratelé získávají podrobný přehled o sběratelství pivních suvenýrů na Slovensku.

V letošním ročníku akce Sběratelství 2009 je podruhé použito údajů o velikostech sbírek uvedených jednotlivými sběrateli v Členském adresáři. Dotazníky nebyly rozesílány.

Podle jubilejního adresáře se sběratelstvím pivních suvenýrů zaobírá celkem 111 sběratelů, což je o 3 sběratele méně než v roce 2006. Z toho nejvíce jsou zastoupeni sběratelé pivních etiket, kterých je 60. I v tomto největším uskupení sběratelů došlo během tří let k snížení jejich počtu o 13. Svoje sbírky většinou rozdělují na ČR+SR a cizinu. U našich pivních etiket ještě sledují i velikost sbírek starých etiket do r. 1948. Údaje o počtu starých etiket do r. 1948 uvedlo v adresáři jen 8 sběratelů. Škoda, že údaje o etiketách do r. 1948 neuvádí většina sběratelů sbírajících jen naše pivní etikety, neboť určitě tyto etikety se ve sbírkách vyskytují.

Srovnání velikosti sbírek PE

Etikety celkem

Sběratelství 2006   Sběratelství 2009

 

Jméno

Počet ks

 

 

Jméno

Počet ks

1. Antonín Tupý, Ústí n.L. 361 526   1. Antonín Tupý, Ústí n.L. 402 835 nečlen
2. Bohumil Douša, P-9 341 128   2. Bohumil Douša, P-9 379 847
3. Josef Němec, Ústí n.L. 310 000   3. Josef Němec, Ústí n.L. 315 816 nečlen
4. Petr Langner, Chotěvice 198 500   4. Petr Langner, Chotěvice 225 000
5. Václav Honzejk, Ústí n. L. 163 000   5. Václav Honzejk, Ústí n. L. 220 000

V tomto srovnání je u nečlenů KSK uvedena poznámka nečlen. Z celkového počtu 60 sběratelů pivních etiket je 29 sběratelů, jež sbírají pouze etikety ČR a SR.

Dánské národní kroje na pivních etiketách

Etikety ČR a SR celkem

Sběratelství 2006   Sběratelství 2009

 

Jméno

Počet ks

 

 

Jméno

Počet ks

1. Josef Rejlek, Soběslav 30 000   1. Josef Rejlek, Soběslav 30 000
2. Jan Pechánek, Čelákovice 25 500   2. Jan Pechánek, Čelákovice 25 500
3. Jan Zralý, Hradec Králové 18 700   3. Evžen Erzigoj, Praha 10 20 000
4. Ladislav Engelthaler, Senomaty 17 970   4. Jar. Tatíček, Blažkov 19 600
5. Martin Němec, Neratovice 17 000   5. Jan Zralý, Hradec Králové 19 500

Sběratelé našich etiket ve svých sbírkách sledují počty starých etiket do r. 1948. Je škoda, že jen osm sběratelů uvedlo v adresáři počty těchto etiket. Určitě má tyto etikety ve svých sbírkách daleko větší počet sběratelů.

Čs. etikety do r. 1948

Sběratelství 2006   Sběratelství 2009

 

Jméno

Počet ks

 

 

Jméno

Počet ks

1. Vladimír Steiner, Plzeň 4 230   1. Vladimír Steiner, Plzeň 4 610
2. Radim Novák, Slavičín 958   2. Oldřich Kožuch, Přerov 2 400
3. Václav Honzejk, Ústí n. Labem 645   3. Jan Pechánek, Čelákovice 1 000
4. Josef Ptáček, Dobruška 250   4. Radim Novák, Slavičín 958
5. Jar. Gottwald, Mladá Bol. 199   5. Václav Honzejk, Ústí n. L. 645

Z přehledů sběratelů pivních etiket vyplývá, že největší sbírkou pivních etiket se pyšní p. Tupý Antonín ml. z Ústí nad Labem. Tato sbírka již získala 9 diplomů za největší sbírku a řadí se svým rozsahem mezi absolutní světovou špičku. K naší lítosti však p. Tupý v loňském roce ukončil členství v KSK. Proto v rámci KSK je vyhodnocena jako největší sbírka rovněž velmi kvalitní sbírka pivních etiket p. Bohumila Douši z Prahy. Pozornost si samozřejmě zaslouží i sbírka Ing. Vladimíra Steinera z Plzně, který je v žebříčku sběratelů čs. etiket do r. 1948 v obou přehledech na prvním místě. Jeho sbírka byla v akci Sběratelství v r. 1997 oceněna diplomem za největší sbírku starých etiket.

Dalším oborem, kterým se zabývá v rámci sekce pivních suvenýrů KSK 30 sběratelů, jsou pivní tácky. Oproti akci Sběratelství 2006 se počet sběratelů zabývajících se tímto oborem snížil o 1. U sběratelů pivních tácků převládají různé specializace, neboť tento obor je dosti náročný na dostatek místa. V rámci KSK se největší sbírkou co do počtu pyšní p. Jaroslav Štěrba z Moravské Třebové. Jeho sbírka v minulé akci Sběratelství 2006 obdržela diplom za největší sbírku.

Pivní tácky

Sběratelství 2006   Sběratelství 2009

 

Jméno

Počet ks

 

 

Jméno

Počet ks

1. Jar. Štěrba, Mor. Třebová 55 000   1. Miloš Kabát , Praha 81 800 nečlen
2. Vladimír Linhart, Praha 7 36 413   2. Jar. Štěrba, Mor. Třebová 70 000
3. Jiří Charvát, Napajedla 17 000   3. Vladimír Linhart, Praha 39 240
4. Petr Šír, Tanvald 7 300   4. Jiří Charvát, Napajedla 20 000
5. Adolf Šmiraus 4 784   5. Vlastimil Cífka, Mělník 8 300

Třetím oborem, co do počtu sběratelů v rámci pivní sekce, jsou sběratelé starých pivních lahví. Tímto sběratelským oborem se podle adresáře zabývá 22 sběratelů. I u tohoto oboru se počet sběratelů oproti minulému snížil o 1 sběratele. Jak bude z níže uvedených přehledů na první pohled patrné, tak tomuto oboru nadále vévodí pan Jiří Drvola z Příbrami se svými 8 030 ks pivních lahví.

Jeho sbírka se za hodnocené období rozrostla o úctyhodných 1200 ks. V jeho sbírce jsou opravdové unikáty a sbírka jako celek patří i mezi světovou špičku. Po právu byl také v akci Sběratelství v letech 1997, 2003 a 2006 jeho sbírce udělen diplom za největší sbírku.

Pivní láhve

Sběratelství 2006   Sběratelství 2009

 

Jméno

Počet ks

 

 

Jméno

Počet ks

1. Jiří Drvola, Příbram 6 830   1. Jiří Drvola, Příbram 8 030
2. Jar. Štěrba, Mor.Třebová 3 500   2. Jar. Štěrba, Mor.Třebová 3 500
3. Emil Klesla, Tachov 1 440   3.-4. Jar. Dupák, Příbram VIII 1 100
4.-5. Drahoslav Kureš, Neveklov 1 100     Ondřej Vrábel, Vsetín 1 100
  Jar. Dupák, Příbram VIII 1 100   5. Miloš Kotrba, Ořech 1 000

Dalším oborem sekce pivních suvenýrů jsou pivní plechovky, kterým se věnuje v rámci sekce 13 sběratelů. Oproti minulé akci Sběratelství 2006 je to úbytek o 2 sběratele. K tomuto oboru jsou zároveň přidruženy limonádové plechovky, neboť většina sběratelů ve svých začátcích sbírala oba druhy plechovek. Limonádové plechovky jako svůj sběratelský obor v adresáři uvedlo 6 sběratelů, což je také o dva méně než minule. Vzhledem k tomu, že tento obor je opravdu nesmírně náročný na místo, řada sběratelů časem limonádové plechovky přestala sbírat. Někteří sběratelé se začali specializovat a sbírají např. jen určitý stát nebo přešli na velmi obtížnou kategorii, která vznikla ve Spojených státech amerických. Jedná se o kategorii OC/OC, kde ve sbírce je zastoupená jedna plechovka z každé země. Absolutní špičku v této kategorii tvoří sbírka Václava Soukupa z Prahy, který je zároveň i jediným členem v americkém klubu sdružujícím sběratele této kategorie. Dle Adresáře má Václav Soukup ve své sbírce 198 plechovek jednotlivých států. Za tuto sbírku v akci Sběratelství 2000 získal diplom za pozoruhodnou sbírku. Kromě tohoto je Václav Soukup majitelem dvou diplomů za největší sbírku pivních plechovek z let 1988 a 1997. Další špičková specializovaná sbírka je sbírka našich pivních plechovek, kde k úplnosti sbírky chybí jen několik ks, kterou vlastní Milan Eisner. Sbírka nyní dle údajů z adresáře obsahuje 1 087 plechovek I tato sbírka v r. 2000 získala diplom za pozoruhodnou sbírku. Ve sledovaném období do KSK vstoupil p. Robert Sklenář z Prahy a jeho sbírka obsahuje 17 000 plechovek z celého světa. Jinak můžeme konstatovat, že v hodnoceném období zájem o sběratelství pivních plechovek spíše klesá o čemž svědčí neustálý úbytek sběratelů věnujícím se tomuto oboru. Na setkáních sběratelů se objevují začínající sběratelé jen velmi vzácně.

Pivní plechovky

Sběratelství 2006   Sběratelství 2009

 

Jméno

Počet ks

 

 

Jméno

Počet ks

1. Josef Krbeček, Mladá Boleslav 9 820   1. Robert Sklenář, Praha 8 17 000
2. Vladimír Menšík, Vsetín 6 940   2. Vlastimil Cífka, Mělník 10 300
3. Vlastimil Cífka, Mělník 6 700   3. Vladimír Menšík, Vsetín 7 750
4. Václav Soukup, Praha 5 5 700   4. Marian Tokoš, Skalica 5 500
5. Marian Tokoš, Skalica 4 980   5. Petr Nahodil, Praha 5 4 200

Limonádové plechovky:

Sběratelství 2006   Sběratelství 2009

 

Jméno

Počet ks

 

 

Jméno

Počet ks

1. Josef Krbeček, Mladá Boleslav 5 945   1. Vlastimil Cífka, Mělník 6 200
2. Vlastimil Cífka, Mělník 4 600   2. Marian Tokoš, Skalica 3 050
3. Marian Tokoš, Skalica 2 850   3. Jan Cvrkal, Tišnov 1 200
4. Petr Macháň, Zbraslav 2 600   4. Petr Nahodil, Praha 5 1 100
5. Jan Cvrkal, Tišnov 1 200   5. Zdeněk Ircing, Praha 1 000

Korunkové uzávěry jsou další obor v rámci sekce pivních suvenýrů. Tento obor si jako svůj sběratelský koníček vybralo 12 sběratelů, což je o 5 sběratelů méně než v letech 2003 a 2006, kdy počet stagnoval na 17 sběratelích. Jako do všech oborů lidské činnosti, tak i do výroby korunkových uzávěrů se promítly nové technologie, zejména možnosti potisku. A tak se objevují na korunkách např. znaky fotbalových klubů, spoře oblečené ženy, městské znaky, fotografie zámků a hradů a mnoho dalších námětů. Do současné doby v tomto sběratelském oboru získali diplom za největší sbírku v r. 1997 Štěpán Kraml a v r. 2000 Mgr. František Žváček.

Korunkové uzávěry:

Sběratelství 2006   Sběratelství 2009

 

Jméno

Počet ks

 

 

Jméno

Počet ks

1. Jiří Mejzr, Kralupy n. Vlt. 40 000   1. František Žváček, Brno 30 000
2. František Žváček, Brno 28 000   2. Ľubor Horal, Topolnica 27 320
3. Rostislav Dřímal, Praha 8 24 500   3. Alois Klenovec, Plzeň 7 000
4. Ĺubor Horal, Topožnica 20 420   4. Vlastimil Cífka, Mělník 6 800
5. Alois Klenovec, Plzeň 7 000   5. Marian Tokoš, Skalica 2 500

Pivovarské cedule jsou velmi specializovaným oborem, který si podle adresáře jako svůj sběratelský obor uvedlo 6 sběratelů, což je o 1 více než při akci Sběratelství 2006. Získávání nových přírůstků do sbírek je v současné době opravdu velmi obtížnou záležitostí. V tomto oboru se pyšní největší sbírkou Ing. Vladimír Steiner z Plzně.

Pivovarské cedule

Sběratelství 2006   Sběratelství 2009

 

Jméno

Počet ks

 

 

Jméno

Počet ks

1. Vladimír Steiner, Plzeň 472   1. Vladimír Steiner, Plzeň 517
2. Vladimír Menšík, Vsetín 393   2. Vladimír Menšík, Vsetín 326
3. Marian Tokoš, Skalica 51   3. Jiří Charvát, Napajedla 100
4. Oldřich Kožuch, Přerov 18   4. Marian Tokoš, Skalica 60
5. Vladimír Pargač, Studénka 15   5. Oldřich Kožuch, Přerov neuvedl

U dalších oborů, kterými se sběratelé sekce pivních suvenýrů zabývají, uvádíme pouze srovnávací přehledy akce Sběratelství 2006 s akcí Sběratelství 2009. Jedná se o níže uvedené obory:

Korbele. sklenice a půllitry

Sběratelství 2006   Sběratelství 2009

 

Jméno

Počet ks

 

 

Jméno

Počet ks

1. Anton Kollár, Brno 1 200   1. Anton Kollár, Brno 1 200
2. Martin Vrba, Praha 3 550   2.-3. Vladimír Pazourek, Nová Ves 550
3. Vladimír Pazourek, Nová Ves 500     Martin Vrba, Praha 3 550
4. Rudolf Suk, Dvůr Králové 458   4. Vladimír Menšík, Vsetín 507
5. Vladimír Menšík, Vsetín 452   5. Rudolf Suk, Dvůr Králové 458

Pohledy pivovarů

Sběratelství 2006   Sběratelství 2009

 

Jméno

Počet ks

 

 

Jméno

Počet ks

1. Vladimír Steiner, Plzeň 1 540   1. Vladimír Steiner, Plzeň 1 611
2. Oldřich Kožuch, Přerov  1 520   2. Oldřich Kožuch, Přerov 1 520
3. Jan Zmidloch, Brno 2 395   3. Vladimír Linhart, Praha 7 1 290
4.-5. Jan Pechánek, Čelákovice 200   4.  Jan Zmidloch, Brno 2 438
  Ondřej Vrábel, Vsetín 200   5. Vlastimil Cífka, Mělník 300

Pivovarské kalendáříky

Sběratelství 2006   Sběratelství 2009

 

Jméno

Počet ks

 

 

Jméno

Počet ks

1. Václav Dubský, Nižbor 400   1. Petr Nahodil, Praha 5 1 259
2. Petr Nahodil, Praha 5 390   2.  Vladimír Linhart, Praha 7 843
3. Josef Rejzek, Soběslav 360   3. Vlastimil Cífka, Mělník 770
4. Marian Tokoš, Skalica 298   4. Jana Francová, Praha 6 550
5. Šárka Malá, Nižbor 120   5. Marian Tokoš, Skalica 320

Otvíráky

Sběratelství 2006   Sběratelství 2009

 

Jméno

Počet ks

 

 

Jméno

Počet ks

1. Anton Kollár, Brno 850   1. Jar. Ondráček, Šumperk 1 029
2. Jar. Ondráček, Šumperk 600   2. Anton Kollár, Brno 950
3. Marian Tokoš, Skalica 35   3. Petr Šindelář, Brnířov 200
4. Petr Nahodil, Praha 5 25   4. Jiří Charvát , Napajedla 100
5. Oldřich Kožuch, Přerov neuvedl   5. Marian Tokoš, Skalica 45

U dalších oborů v rámci sekce pivních suvenýrů uvedeme z důvodu malého počtu sběratelů pouze obor, počet sběratelů a největší sbírku v daném oboru.

Faktury a dopisní papíry - 2 sběratelé – Jan Zmidloch, Brno 2 – 463 ks, Účtenky - 4 sběratelé - Jan Zmidloch, Brno 2 – 1 347 ks, Pivovarské známky - 3 sběratelé - Jaroslav Vrba, Praha 6 - 40 ks, Soudky 2l – 10l - 3 sběratelé - Vlastimil Cífka, Mělník - 550 ks, Publikace o pivovarech -2 sběratelé - Josef Ptáček, Dobruška 60 ks, Pivovarské odznaky - 2 sběratelé - Oldřich Kožuch, Přerov - 1360 ks (údaj z roku 2003), Pivovarské kamióny - 2 sběratelé - Miloš Wokoun, Praha 10 - 500 ks, Dokumentace pivovarů a sladoven – 2 sběratelé – Jan Pechánek, Čelákovice a Jan Zmidloch, Brno 2 neuvedli počty, Pivní stáčečky – 2 sběratelé – Rudolf Suk, Dvůr Králové – 40 ks.

Jinak máme v sekci po jednom sběrateli netradičních oborů jako jsou: Pivovarské akcie – Oldřich Kožuch, Přerov – neuvedl počet, Telefonní karty s pivní tématikou – Oldřich Kožuch, Přerov – neuvedl počet, Stojánky na pivní tácky – Josef Rejlek, Soběslav – 200 ks, Fotografie pivovarů – Jan Zmidloch, Brno 2 – 1347, Pivní ohřívačky – Miloš Kotrba, Ořech – 100 ks, Pivní samolepky – Vlastimil Cífka, Mělník – neuvedl počet, Dřevěné pivní sudy a tlakovací zařízení – Ondřej Vrábel, Vsetín – 12 ks, Kuličková pera s potiskem pivovarů – Vlastimil Cífka, Mělník – neuvedl počet, Vizitky s pivní tématikou – Vladimír Linhart, Praha 7 – 522 ks, Tašky – Vlastimil Cífka, Mělník – neuvedl počet.

V dnešním článku, kde Vás, čtenáře Sběratele, seznamujeme s přehledy o velikostech sbírek členů sekce pivních suvenýrů samozřejmě nejsou uvedeny celé žebříčky jednotlivých oborů. Ty úplné budou postupně zveřejňovány na klubových internetových stránkách, které najdete na adrese www.sberatel-ksk.cz.

Závěrem bych se chtěl jen malinko zamyslet nad tím, jaké jsme z letošní akce Sběratelství získali zkušenosti. V letošní akci Sběratelství jsme již podruhé nerozesílali dotazník a veškeré údaje pro sestavení žebříčků sběratelů jednotlivých oborů jsme čerpali z Členského adresáře. Je však škoda, že poměrně dost sběratelů sice uvedla do adresáře svoje obory, kterým se věnují, ale nenapsali údaje o velikostech svých sbírek. Proto se určitě najdou sběratelé, kteří si po přečtení žebříčků řeknou, ale já mám ve své sbírce více kusů. Bohužel toto si měli uvědomit, když vyplňovali dotazníky potřebné pro sestavení adresáře. Proto doufáme, že napříště uvedou o svých sbírkách přesnější údaje a tím si otevřou cestu i k získání ocenění jejich sbírky formou udělení diplomu za největší sbírku nebo pozoruhodnou sbírku. Ze zpracovaných přehledů je hned na první pohled patrné, že u převážné většiny oborů došlo za sledované období k nárůstům počtů v jednotlivých sbírkách.

Potěšující je skutečnost, že od minulé akce Sběratelství 2006 do současnosti vzrostl počet oborů, kterým se sběratelé pivních suvenýrů věnují z 25 na 32. V porovnání s údaji, které uvádí SAHP (Slovenská asociace historie pivovarnictví) máme ještě značné rezervy, neboť členové slovenských klubů sběratelů pivních suvenýrů se věnují 58 sběratelským oborům.

Co nás ovšem netěší je již 6 let trvající trend v poklesu počtu členů věnujícím se sbírání pivovarských suvenýrů. Samozřejmě, že přicházejí noví členové, ale to nestačí pokrýt úbytek. Zvláště chybí zájem mladých začínajících sběratelů. Takže členská základna nám dost stárne a řada našich velmi dobrých sběratelů nás již opustila navždy. Jen výjimečně mají svého následovníka. Většinou tomu tak není.

A druhá věc, která nás hodně trápí, je skutečnost, že někteří sběratelé si ze svého koníčka udělali velmi výnosnou živnost. Často se na setkáních sběratelů tito lidé objevují s velkým množstvím novinek a tyto potom velmi předražené prodávají. Každý sběratel si je vědom toho, že vše má svou cenu a rád zaplatí za novinky cenu rozumnou. Je na nás všech sběratelích, zda budeme tyto překupníky podporovat tím, že jejich předražené etikety budeme kupovat. Často slýchávám v pivovarech, že sběratelé, kterým dali etikety s nimi kšeftují a že toto nehodlají podporovat.

Vzhledem k tomu, že na výměnných setkáních se pravidelně objevuje velké množství nových pivních etiket a dalších pivovarských suvenýrů je předpoklad, že sbírky našich členů nadále utěšeně porostou. Do dalšího období přejeme všem členům, aby jim sběratelství přinášelo radost i poznání z každého nového přírůstku.

Petr Nahodil


[ 16. 02. 2010 | Komentářů: 0 | Doporučit | Vytisknout | 12574 přečtení ]
Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 3/20

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
XIX.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ

XIX. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2021

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2020

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2019

Katalog PE
Novinka

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2020. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.