Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Sběratelská setkání i v květnu zrušena!

Zakoupené rezervace stolů budou převedeny na nejbližší konané setkání.

Informace » Výročí Jihočeského klubu sběratelů

Dotazník pro nový členský Adresář

Dotazník na nový Členský adresář KSK můžete vyplnit a zaslat buď elektronicky na mailovou adresu klubu: klub@sberatel-ksk.cz nebo vytištěný poštou na korespondeční adresu klubu: Klub sběratelů kuriozit, Čílova 4, 162 00 Praha 6.

Výročí Jihočeského klubu sběratelů

Informace - Výročí Jihočeského klubu sběratelů Po celou dobu existence KSK probíhala spolupráce s Jihočeských klubem sběratelů v Táboře. Klub je sice menší, má ale zhruba stejné zaměření a činnost. JKS slaví 45 let od svého založení letos, o rok dříve než KSK. K tomuto výročí je třeba blahopřát a určitě stojí za to připomenout si historii táborského klubu.

45 let Jihočeského klubu sběratelů v Táboře – 45 let rozvoje sběratelství na Táborsku

Historie Jihočeského klubu sběratelů v Táboře, nejstaršího sběratelského klubu v Českých zemích, sahá do roku 1964 První schůzku svolal pozdější dlouholetý předseda táborských sběratelů Antonín Čížek, ve spolupráci s ředitelem KOS panem Hřebíkem. Stalo se to 10. února 1964, kdy byl ustaven přípravný výbor ze sběratelů Přenosila, Flégla, Beneše, Prinkeho, Bezoušky a Honsy s předsedou Čížkem. Od této doby se datuje úspěšná činnost táborských sběratelů, zpočátku jen sběratelů odznaků. Hned následující rok se kroužek zúčastnil výstavy v rámci oslav 20 let čsl. sportu a obesílá I. celostátní výstavu odznaků na Malé Skále. Klubová mapa Jihočeského kraje s firemními odznáčky a heslem „Propagujeme Jihočeskou výrobu a služby obyvatelstvu“, získala v celostátní soutěži čestný diplom pořadatelů.

Rokem 1967 se z kroužku stává Jihočeský klub sběratelů a je začleněn do Okresního domu kultury a vzdělávání. Kromě sekcí odznaků (sportovní, podnikové a heraldika) se ustavují další 3 sběratelské sekce (sýrové etikety, pivní etikety a pohlednice). Rozvíjí se spolupráce s jihočeskými kluby a kroužky a v rámci republiky s KSK Praha, Hobby Clubem Uherské Hradiště, KSP Brno a dalšími. V květnu 1968 pořádá JKS první Krajskou výstavu v táborské Střelnici, na které jsou svými exponáty zastoupeny všechny obory i sekce klubu. V katalogu výstavy je i první seznam členů, předchůdce adresářů, z nichž poslední, desátý, vyšel v jubilejním roce 2009. V prosinci 1968 začal také vycházet klubový časopis KOTNOV, jako první a jediný sběratelský časopis na českém jihu, který přes krátkou přestávku vychází dodnes.

Jihočeský klub sběratelů v Táboře pokračoval od roku 1971 pod novým zřizovatelem Okresním kulturním střediskem, své schůze a burzy pořádal v táborské Střelnici. Přechod pod nového zřizovatele, Městské kulturní středisko v Táboře, od roku 1980, umožňoval sice velká setkání i výstavy, avšak znamenal značné omezení financí a téměř zrušení sběratelského zpravodaje. Mezi třemi stovkami členů byli i zahraniční sběratelé, ale těm bylo během následné normalizace na zásah zřizovatele členství zrušeno, stejně jako členům mimo Jihočeský kraj. Po listopadovém převratu a zrušení MěKS hrozil klubu zánik (zpravodaj Kotnov přestal vycházet úplně), ale díky pochopení táborského Domu armády se mohly konat i nadále čtvrtletní krajské burzy, kterých v současnosti klub pořádá 6 - 7 do roka. Dnes je JKS v Táboře samostatným registrovaným klubem s vlastním hospodařením tak, jako i jiná občanská sdružení v rámci města Tábora, ale s celostátním dosahem.

Od vzniku klubu se ve vedení vystřídalo 10 předsedů, a to Antonín Čížek – 16 let, Jiří Kohout – 2 roky, Bohuslav Behemský – 2 roky, František Zenkl – 2 roky, Imrich Rácz – 4 roky, Slavomír Katolický – 5 let, Dušan Bezouška – 5 let, Jiří Přenosil – 4 roky, Jan Žalud – 2 roky a opět Jiří Kohout, zatím 3 roky. Za uplynulých 45 let prošlo klubem 776 členů a k 1. únoru 2009 čítá Jihočeský klub sběratelů v Táboře 68 řádných členů. Mnoho z těch nejstarších, kteří stáli u kolébky činnosti klubu, již opustilo jeho řady navždy. Mnoho členů přestalo sbírat, nebo po počáteční euforii ze sdružení vystoupilo. Aktivita klubu však byla vždy aktivitou sekcí a z původních pěti jich později bylo 10 (přibyly pivní tácky, automodely, gramodesky, krátce i filumenie a filatelie), a dnes má klub sekcí šest. Nejagilnějšími jsou sběratelé pohlednic, dále sýrových etiket, numismatiky a odznaků, stejně jako třeba členové sbírající kalendáříky, propisovací tužky a telefonní karty, sdružení v sekci Různé. Členové klubu se scházejí pravidelně každou neděli dopoledne v restauraci „Na Svépomoci“ v Táboře, kam dojíždějí i mimotáborští z Chýnova, Písku, Bechyně, Benešova i Prahy.

Na kontě Jihočeského klubu sběratelů v Táboře jsou připsány vedle sběratelských burz další aktivity, jakými jsou výstavy, besedy a vydavatelská činnost. Na první úspěšnou Krajskou výstavu v roce 1968 navázaly další, a tak se klub jako celek i členové samostatně účastní nejméně tří expozic do roka. Za poslední léta to byly např.: velká výstava ke 40. výročí klubu v Infocentru v Táboře,. která úspěšně pokračovala v Plané nad Lužnicí a v Sezimově Ústí. V posledních pěti letech se staly pravidlem každoroční výstavy k Husovým oslavám na Kozím Hrádku a účast na velkonočních a vánočních výstavách v Táboře a Chýnově. Součástí poslední velikonoční výstavy byla i expozice „Vzpomínka na Františkovy Lázně neznámé a zmizelé“ na pohlednicích, ze sbírky předsedy klubu. V posledním desetiletí připravuje klub ročně 4-5 besed ve školách, ve Svazu diabetiků, G-centru, Klubu vojenských důchodců, v Husitském muzeu, v muzeu fotografie Šechtl & Voseček, v domovech důchodců v Táboře i Chýnově a dalších.

KSK


[ 04. 05. 2009 | Komentářů: 0 | Doporučit | Vytisknout | 6647 přečtení ]
Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 2/20

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
XVIII.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ
v prodeji jen
elektronická verze
XVIII. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2020

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2019

Katalog PE
Novinka

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2020. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.