Angostura - historie a současnost

Příběh o vzniku tohoto slavného likéru se čte jako román:

Jeho tvůrce - doktor J.G.B. Siegert - se narodil v roce 1796 ve Slezsku v německé měšťanské rodině. Po studiích na lékařské fakultě berlínské univerzity se nechal naverbovat do pruské armády ve válce proti Napoleonovi, kde působil jako chirurg. V roce 1815 byl dokonce vyznamenán za statečnost.

Touha po dobrodružství ho však přivedla až do Venezuely, kde se v roce 1820 připojil k hnutí za nezávislost Jižní Ameriky pod vedením generála Simona Bolivara. Jeho umění a zkušenosti mu přinesly jmenování hlavním chirurgem ve vojenské nemocnici v Guajaně. Po čtyři roky zkoumal tropické rostliny své nové vlasti a prováděl s nimi pokusy, až se mu podařilo přivést k dokonalosti recept na hořký bylinný likér. Ten byl zpočátku znám jako "likér dr. Siegerta" a nastoupil vítězné tažení - nejprve při použití v medicíně. Město, kde doktor žil, se jmenovalo Angostura, dokud nebylo přejmenováno na Ciudada Bolivar. Když popularita nápoje stoupala, rozhodl se jeho tvůrce nazvat jej podle města. Mnozí lidé žijí v domnění, že likér obsahuje kůru ze stromů, který se také jmenuje angostura, ale není tomu tak. Tajemství původního receptu znají jen potomci starého doktora a nikdy je nikomu neprozradili.

Ještě za života dr. Siegerta (zemřel v roce 1870) angostura proslula za hranicemi Venezuely a po celém světě jako žaludeční a povzbuzující likér a jako přísada do míšených nápojů.

V poslední třetině devatenáctého století byla Venezuela nevlídnou zemí pro jakýkoli druh průmyslového podnikání. Neustálé revoluce byly pro obchod stejně nedobré jako pro politiku, a tak se Siegertovi synové, Carlos a Alfredo, v roce 1875 odstěhovali na Trinidad v bývalé britské Západní Indii. Tam pokračovali v tradici založené jejich otcem a jejich potomci tam působí dodnes.

Bylinný likér - Angostura, Trinidad

V současnosti se angostura vyrábí v moderních továrnách v Trinidadu a v Tobagu pod vedením potomků doktora Siegerta. Firma se nezabývá pouze výrobou likéru, který ji proslavil, ale od roku 1936, pod vedením Roberta Siegerta, pravnuka zakladatele, kupuje, míchá a stáčí do lahví rum, později pak začíná vyrábět i další druhy likérů, vše pod jménem SIEGERT.

Po více než sto padesáti letech existence je firma Siegert jednou z největších v celé karibské oblasti a její přínos pro ekonomiku Trinidadu je podstatný.

Ing. Jiří Pešák