Historie kartičkových kalendáříků v KSK

Autor: členové KSK <(at)>, Téma: Kapesní kalendáříky, Zdroj: Václava Hostašová, Vydáno dne: 08. 07. 2023

Při vyhledávání jednoho článku ve starších číslech našeho klubového časopisu jsem si řekla, že když můžu hledat informace pro sběratele jiného oboru, proč se nezaměřit na svůj obor a zjistit si více informací o sekci kartičkových kalendáříků.

Takže začneme úplně od začátku. Dne 3.12.1965 se konala Ustavující schůze Klubu sběratelů kuriozit, zřizovatelem byl Obvodní kulturní dům, Praha 3. Organizační struktura KSK: sekce etiket a obalů, filumenie, sekce pohlednic, sekce odznaků a sekce různých oborů. V roce 1966 vyšel první klubový adresář, ve kterém kromě 617 členů klubu bylo i 466 sběratelů, kteří nebyli členy našeho klubu, ale hlásili se ke sběratelství. Z této členské a nečlenské základny se ke sbírání kalendářů přihlásili tři sběratelé a z toho pouze jeden sbíral kartáčkové kalendáříky.

Přeskočíme pár let a v roce 1990 měl klub už jenom registrované členy, a to 977. A taky zájem o sbírání kalendářů byl vyšší, 26 členů se přihlásilo ke sbírání kalendářů a z toho 21 sbírali kartičkové kalendáříky. Dne 28.1.1995 se sešli přední sběratelé kartičkových kalendáříků a po dohodě s vedením klubu založili samostatnou sekci. Vedoucím sekce se stal pan František Mejta. První samostatné setkání sběratelů v sekci kartičkových kalendáříků v rámci KSK se uskutečnilo 22.4.1995.

Po odchodu pana Mejty z klubu se vedoucím sekce stala paní Monika Petrásková, která tuto sekci vede velice úspěšně dodnes. Vím, že statistika je velice nudná, tak opět přeskočíme pár let a dostaneme se do roku 2020, kdy klub má sice méně členů – 584, ale 74 sbírá kalendáře a z toho 64 kartičkové kalendáříky. Taky velikost nejúspěšnějších sbírek kalendáříků se mění. Například v roce 1997 paní Vlasta Vaňoučková měla 35 000 ks, v roce 2000 pan Alois Klenovec 49 500 ks a o tři roky později opět paní Vlasta Vanoučková už 66 850 ks, paní Zdena Smetanová v roce 2009 dosáhla 132 340 ks a pan Lubomír Zamazal dosáhl v roce 2018 neuvěřitelného množství 500 000 ks a poslední údaj z letošního roku je přes 600 000 ks. Sbírka pana Lubomíra Zamazala je zapsaná v České knize rekordů.

A jaká je historie vydávaných klubových kalendáříků? Dalo by se říct, že nejstarší klubový kalendářík je z roku 1969. I když se vlastně nejedná o samostatný klubový kalendářík, ale je součástí zájmové činnosti při ÚDA (Ústřední dům armády) na kalendáříku je znak KSK, ale i znak Klubu potápěčů, Šachového klubu, Radiotechnického kroužku a Vojenského mysliveckého klubu. Od roku 1995 vydává klub pravidelně kalendáříky, v roce 2002 byly vydány tři kalendáříky a další dva, u kterých byla součástí malá lupa. Poté již vycházejí kalendáříky o pěti nebo šesti kusech v sérii, v roce 2015 bylo vydáno k 50. výročí založení našeho klubu pět kalendáříků a pět pohlednic se stejným motivem, v roce 2018 byly dvě série, z toho jedna limitovaná k 100. výročí založení Republiky, rok 2020 opět dvě série, kdy jedna byla v rámci charitativní akce „Šance pro Tomáše“. A v neposlední řadě je rok 2023, kdy klub vydal čtyři série kalendáříků. Těším se na 2024, kdy se opět rozšíří naše sbírky klubových kalendáříků.