Sběratelé modelů automobilů

Autor: členové KSK <(at)>, Téma: Akce Sběratelství 2021, Zdroj: Ing. Rudolf Kocourek, Vydáno dne: 03. 12. 2021

Podle údajů z Adresáře registrovala sekce modelů automobilů:
Sběratelství 2021 – 54 členy
Sběratelství 2018 – 66 členů
Sběratelství 2015 – 76 členů
Sběratelství 2012 – 67 členů
Sběratelství 2009 – 94 členy
Sběratelství 2006 – 90 členů
Sběratelství 2003 – 75 členů

Oproti ročníku 2018 se počet evidovaných snížil o dvanáct členů, tři zemřeli, a dva z nich – vedoucí sekce Jiří Neruda a mezinárodně oceňovaný sběratel modelů Matchbox Vlastislav Kuchař jsou velmi citelnou ztrátou.

Bohužel se nadále potvrzuje obecně známý fakt, že mladá generace má již jiné zájmy – až na několik málo velmi čestných výjimek. Někteří sběratelé, jak je z tabulky vidět, své sbírky zeštíhlují či již příliš nerozšiřují, což se „naštěstí“ nedá říci o našem premiantovi. Na druhou stranu se nám v Top Ten tabulce objevují dvě nová jména.

Věřme, že si současná „morová rána“ nevybere v našich řadách další cíle a obnoví se náš sběratelský život včetně pravidelných setkání, jejichž absence měla jistě i psychologický dopad.

Údaje jsou převzaty z XIX. členského adresáře KSK.