Historické kalamáře

Autor: členové KSK <(at)>, Téma: Akce Sběratelství 2021, Zdroj: Zdeněk Sluka, Vydáno dne: 03. 12. 2021

Pozoruhodná sbírka Zdeňka Sluky

Umět psát se v naší době považuje za samozřejmost. Ale trvalo stovky let, než lidé docenili sílu napsaného slova a zdokonalili nástroje „čím psát“ a „na co psát“ natolik, aby si psaní mohl dovolit každý. Písmo se objevilo jako způsob vizuálního zápisu jazyka. Písemnou informaci tak bylo možné sdílet a předávat. Důležitým předmětem umožňujícím psaní byl kalamář. V průběhu více než 4 tisíc let se užívání kalamářů a vztah k nim dramaticky měnily. Rostoucí potřeba a stálé změny designu vytvořila z kalamářů masově užívaný předmět provedený z nejrůznějších materiálů a často s vysokou uměleckou hodnotou. Sbírky kalamářů se snaží zachytit a zachovat tento zmizelý svět kalamářů i pro budoucí generace.

Za rok vzniku sbírky lze považovat rok 1970, kdy autor získal první dva pěkné secesní kalamáře. Kalamáře však skončily na dalších 30 let na půdě. O to větší bylo nadšení při jejich znovuobjevení. Od té doby se sbírka ustálila na počtu kolem 120 katalogizovaných exponátů. Sbírku dále doplňuje soubor více než 1000 patentů a chráněných vzorů, ale i tematicky zaměřené soubory desítek pohlednic, poštovních známek, obrázků a reklamních tisků. Sbírka je koncipována tak, aby umožňovala vytvářet výstavní projekty různého zaměření, a to samostatně či ve spolupráci s jinými soubory historických předmětů.

Základní členění sbírky je podle materiálů, z kterých byly kalamáře zhotoveny:
MB – Mosaz, bronz, nemagnetické kovy
LK – Litina, magnetické kovy
DK – Dřevo, kámen, plasty
PK – Porcelán, keramika
SK – Sklo, křišťál
SA – Stříbro, slitiny

Z materiálových souborů lze sestavovat další skupiny kalamářů zaměřených tematicky (cestovní kalamáře, kalamáře z českých skláren, kalamáře v době secese a Art Deco apod.). Unikátní je jistě skupina SMART/chytrých kalamářů z Evropy a USA, s ukázkami jejich konstrukčních řešení. Chytré kalamáře využívají fyzikálních zákonů k získání specifického know-how, kterým eliminují nežádoucí vlastnosti kalamářů (rozlití inkoustu, jeho vysychání, znečisťování atd).

Sbírka jako celek byla vystavena v roce 2020 ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni na výstavě s názvem „Co je psáno, to je dáno“ s podtitulem „Zmizelý svět kalamářů“. Když se výstava po 5 měsících zavírala, ukázalo se, že ani přes publikační činnost a snahu, se nepodařilo objevit další sběratele ani sbírky kalamářů v České republice. Sbírku lze z tohoto hlediska považovat v ČR za unikátní. Unikátními je možné nazvat i několik exponátů, jejichž datování lze směrovat před rok 1750. Hlavní historické období pro sběratele kalamářů je totiž vyznačeno zhruba roky 1750 a 1930. Dřívější kalamáře jsou uloženy převážně v muzeích nebo byly zničeny či roztaveny ve válkách a po roce 1930 již kalamáře spěly ke svému závěru. Přesto je stále co sbírat, sbírku zkvalitňovat a inspirovat se k přemýšlení.

Historie kalamářů a fotografie exponátů ze sbírky Ing. Zdeňka Sluky je k prohlédnutí v rozsáhlém článku uveřejněném v loňském posledním čísle Sběratele.