Zajímavosti českých cigaret – příležitostné cigarety

Autor: členové KSK <(at)>, Téma: Kuřácké potřeby, Zdroj: Jaromír Fiala, Vydáno dne: 22. 08. 2021

Již od vzniku samostatného českého státu se kromě tržních cigaret vyráběly i tzv. příležitostné cigarety, vydávané k různým výročím, propagaci, či veletrhům. V období ČSTR (Československá tabáková režie) převažovaly cigarety věnované různým výstavám a veletrhům, zejména Pražské hospodářské výstavě nebo Pražským vzorkovým veletrhům. A to jak v papírovém, tak i plechovém obalu. Řada cigaret byla vydávána i k různým brněnským či libereckým veletrhům a výstavám.

V plechovém i papírovém obalu byly vyrobeny cigarety u příležitosti IX. všesokolského sletu v roce 1932, který byl věnován 70. výročí vzniku Sokola a 100. výročí narození dr. Miroslava Tyrše. Podobně jako Sokol měly svá setkání i další tělovýchovné organizace, v roce 1927 měla svou II. Olympiádu Dělnická tělocvičná jednota a v roce 1929 se v rámci oslav svatováclavského milénia v Praze konaly Svatováclavské dny Orelstva, tj tělovýchovné jednoty Orel. V roce 1932 se konalo v Praze 12. mistrovství světa v ledním hokeji. Pro zajímavost, ve finále porazila Kanada Velkou Británii, ČSR skončila na třetím místě. Rovněž také byly vydávány cigarety ke kulturním či historickým výročím.

Za Protektorátu pokračovala výroba cigaret k pražským hospodářským výstavám a vzorkovým veletrhům. Zajímavé jsou příležitostné cigarety, vyráběné u příležitosti pražských hospodářských výstav (Landausstellung Prag), které byly zhotoveny podle návrhu akademického malíře Vladimíra Alexandra Hrsky (1890–1954). Těsně po válce se ještě vyráběly příležitostné cigarety k výstavám, např. výstava 700 let hornictví v Kutné Hoře nebo Slovanská zemědělská výstava 1948 v Praze či Pražské veletrhy.

Byly také ještě vydávány i cigarety k XI. všesokolskému sletu v Praze1948 nebo k 51. mistrovství ČR v lyžování. Postupně však byly cigaretové obaly využívány k propagaci politických výročí a sjezdů KSČ, odborů a SČSP.