Sbírka úsekových odpojovačů

Autor: členové KSK <(at)>, Téma: Různé obory, Zdroj: Patrik Trnčák, Vydáno dne: 22. 08. 2021

když je mnoho sběratelů izolátorů a různých elektrických zařízení a přístrojů, tak neznám žádného, který by sbíral cíleně a systematicky úsekové odpojovače. Možná, že tato zařízení nejsou pro sběratele tak zajímavá. V neposlední řadě jde také o jejich rozměry a hmotnost, což případné sběratele asi jistě odradí.

Než se dostanu k popisu své sbírky, tak musím nejprve vysvětlit, co to je úsekový odpojovač (odpínač nebo také úsečník). Jde o elektrické zařízení na odpojování určité části linky vysokého napětí, případně celé odbočky anebo jen konkrétní trafostanice. Výroba odpojovačů má nejen v naší zemi dlouhodobou tradici. Zejména ve 20. letech 20. století vzniklo na našem území mnoho firem a podniků, které vyráběly různá el. zařízení a také odpojovače. Namátkou zmíním všem známého Fr. Křižíka a firmu Kolben – Daněk, pozdější ČKD. Na začátku 50. let přešla veškerá výroba těchto přístrojů pod státní podnik MEZ Krompachy, který odpojovače vlastně vyrábí dodnes pod značkou SEZ Krompachy. Na zač. 90. let výrobu v Česku přebírá také firma IVEP Brno a o něco později se přidává DRIBO Brno. Všechny tři výše uvedené firmy stále vyrábějí odpojovače nejen pro náš trh, ale i pro zahraničí.

Já se k systematickému sbírání odhodlal v roce 2019. Do té doby jsem měl jen nějaké části z odpojovače, jako izolátory nebo bronzové kontakty. Začal jsem si zjišťovat kdo a jaké typy u nás vyrábí. Co lze najít v terénu a také jsem začal bádat v historii. Projezdil jsem ČR křížem krážem a nafotil stovky odpojovačů a odpínačů. A pak jsem začal pokukovat po nějakém odpojovači do sbírky. Jenže jak už jsem uvedl výše, takový odpojovač váží několik stovek kg a je moc velký. Pak jsem ale na internetové stránce podniku Dribo našel fotky předváděcího jednopólového odpojovače, určeného k ukázce na akcích jako je Ampér apod. Váhově i velikostně by se mi ještě domů vešel, a tak jsem Dribo kontaktoval. Po nějaké době mi jednopólový odpojovač vyrobili a já tak založil svou sbírku. Tehdy jsem ještě nevěděl, že je budu sbírat. Přeci jen jsem se zajímal spíše o starší kousky z 50. let či ještě starší.

Později jsem došel k závěru, že bych doma ještě „uživil“ další typ odpínače, a to typ se zhášecí komorou. Je to moderní typ odpínače, kdy při vypínání při zátěži nevzniká vůbec elektrický oblouk (zháší se v olejové komoře). Nová zhášecí komora je však velmi drahá, ale v Dribo mi vyšli vstříc a zajistili již použitou olejovou komoru, a tak cena nebyla tak vysoká. A když už jsem měl růžkový odpojovač a komorový odpínač, zatoužil jsem i po třetím typu s pružinovým systémem. No a nyní mám již všechny typy odpojovačů, které se v Dribo vyrábí. K tomu jsem ještě sehnal některé starší typy odpojovačů. K dnešnímu dni mám 17 typů odpojovačů, které zabírají jeden pokoj. Nejstarší ve sbírce je typ Belka z pol. 20. let 20. stol. Následují dva typy Unionu ze 30. resp. 40. let. Pokračuje to přes typy US a UO ze 70. let, které lze ještě najít v terénu. A končí to nejnovějším typem moderního odpojovače z výroby Dribo Brno.

S mojí sbírkou mi výrazně pomohl pan František Daněk, velký sběratel izolátorů, bleskojistek a dalších el. zařízení. Pomohl mi i s evidencí a určováním odpojovačů a s jejich historií. V blízké budoucnosti bych rád vydal knihu o historii odpojovačů a odpínačů.