Pivní aktuality

Autor: Petr Nahodil <p.nahodil(at)centrum.cz>, Téma: Pivní suvenýry, Vydáno dne: 17. 11. 2020

Přinášíme aktuální informace pro sběratele pivních suvenýrů.

* LITERATURA – NABÍDKA – Národní zemědělské muzeum v Praze vydalo publikaci s názvem „Pivovar Nošovice v době centrálně plánované ekonomiky“. Autorem zajímavé publikace je Mgr. František Švábenický. Cena publikace je 200,- Kč. Tištěnou publikaci lze objednat online nebo zakoupit na jednotlivých pobočkách muzea (doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost).

Více informací na na stránkách muzea.

* SMUTNÁ ZPRÁVA – dne 2.10.2020 zemřel ve věku 93 let pan Ing. Jaroslav Řehůřek z Písku. Byl jedním ze zakladatelů Českého sdružení
klubů historie pivovarnictví, z.s., Byl jedním ze zakladatelů časopisu Svět piva. Od jeho vzniku až do roku 2016 byl jeho šéfredaktorem a až do poslední chvíle do časopisu zpracovával přílohu novinek pivních etiket. Od roku 1992 až do roku 2016 byl členem Rady sdružení. Byl dlouholetým předsedou Klubu sběratelů pivovarských suvenýrů v Písku. Uspořádal ve spolupráci s Prácheňským muzeem v Písku a pod patronací města Písek čtyři velké výstavy pod názvem Svět piva, propagující sběratelství pivních suvenýrů. Za svou práci byl Radou sdružení oceněn diplomem Zlatý korbel a Čestným uznáním s věcným darem. Bude pro nás velmi těžké sehnat někoho, kdo jej nahradí a naváže na jeho práci. Byl kamarádské povahy. Co řekl, to platilo. Ochotně předával mladším sběratelům své bohaté zkušenosti a byl pro mnohé vzorem. Bude nám hodně chybět. Čest jeho památce.

* Časopis Svět piva – roční předplatné pro jednotlivce na rok 2021 je 220,- Kč a hromadný odběr pro kluby (více než 5 ks) je 200,- Kč. Zájemci si mohou časopis objednat u distributora časopisu pana Václava Skabroutha. Jeho adresa je Václav Skabrouth, Vilémov u Šluknova čp. 201, 407 80 Vilémov u Šluknova tel.: 412 397 024, 723 804 889, e-mail: sprevar.klub@seznam.cz. Časopis by neměl chybět v knihovně žádného sběratele pivních suvenýrů.

* Časopis Pivné hobby – Predplatné pre odberateľov v Českej republike na rok 2021 je 200,- Kč. Objednávky a predplatné posielajte v českej mene na adresu: Július Molnár, Pstruží 314, 739 11 Pstruží do 31. 1. 2021, alebo platbu môžete realizovať priamo na účet SAHP v ČSOB. Číslo účtu, na ktorý môžete elektronicky uhrádzať svoje platby je: IBAN: SK8275000000004021178287, BIC SWIFT kód: CEKOSKBX. Pre identifikáciu platby do políčka „Informácia pre príjemcu“ (názov políčka sa v závislosti od banky môže meniť) uveďte, kto a začo platí.

* Předplatné zpravodaje Rytíř na rok 2021 pro jednotlivce je 250,- Kč, pro 3 a více odběratelů je cena 220,- Kč. Lhůta pro zaplacení je konec ledna 2021. Noví zájemci si mohou zaplatit předplatné během celého roku. Platba je možná pouze osobně, nebo poštovní složenkou. Kontaktní adresa je Rytíř klub, Poste restante, 431 11 Jirkov 1. Další potřebné informace na tel.: Trhlík Milan 725 619 510, nebo e-mail: rytirklub@seznam.cz.

* NABÍDKA – v září 2020 byla vydána sada pivních etiket Tulák XIII., která obsahuje následující pivovary: Horšovský Týn, Hradec Králové, Jilemnice, Jindřichův Hradec, Kostelec nad Černými Lesy a Opava. Cena jedné sady etiket je 60,- Kč.

Stále je možno si doobjednat i dříve vydané sady etiket Tulák III. až Tulák XII. Dále byla vydána sada 15 kalendáříků propagující jednotlivé kluby Českého sdružení  klubů historie pivovarnictví, z.s. Cena jedné sady kalendáříků je 45,- Kč. Etikety Tulák i sadu kalendáříků lze objednat u Petra Nahodila: p.nahodil@centrum.cz