Aktuality pro sběratele pivních suvenýrů

Autor: Petr Nahodil <p.nahodil(at)centrum.cz>, Téma: Pivní suvenýry, Vydáno dne: 17. 12. 2019

Přinášíme aktuální informace pro sběratele pivních suvenýrů.

* Časopis Svět piva – roční předplatné pro jednotlivce na rok 2020 je 220,- Kč a hromadný odběr pro kluby (více než 5 ks) je 200,- Kč. Zájemci si mohou časopis objednat u distributora časopisu pana Václava Skabroutha. Jeho adresa je Václav Skabrouth, Vilémov u Šluknova čp. 201, 407 80, tel.: 412 397 024, 723 804 024, e-mail: sprevar.klub@seznam.cz. Časopis by neměl chybět v knihovně žádného sběratele pivních suvenýrů.

* Časopis Pivné hobby - Predplatné pre odberateľov v Českej republike na rok 2020 je 200,- Kč. Objednávky a predplatné posielajte v českej mene na adresu: Július Molnár, Pstruží 314, 739 11 PSTRUŽÍ do 31. 1. 2020 alebo platbu môžete realizovať priamo na účet SAHP v ČSOB. Číslo účtu, na ktorý môžete elektronicky uhrádzať svoje platby je: IBAN: SK8275000000004021178287, BIC SWIFT kód: CEKOSKBX Pre identifikáciu platby do políčka „Informácia pre príjemcu“ (názov políčka sa v závislosti od banky môže meniť) uveďte kto a začo platí.

* Předplatné zpravodaje Rytíř na rok 2020 pro jednotlivce je 250,- Kč, pro 3 a více odběratelů je cena 220,- Kč. Lhůta pro zaplacení je konec ledna 2020. Noví zájemci si mohou zaplatit předplatné během celého roku. Platba je možná pouze osobně nebo poštovní složenkou. Kontaktní adresa je Rytíř klub, Poste restante, 431 11 Jirkov 1. Další potřebné informace na tel.: Trhlík Milan 725 619 510, nebo e-mail: rytirklub@seznam.cz.

* DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – od 1.1.2020 se zvyšuje na setkáních sběratelů pivních suvenýrů KSK a setkání pořádaném Českým sdružením klubů historie pivovarnictví, z.s. poplatek za pronájem stolu z 75,- Kč na 100,- Kč.
K tomuto kroku nás vedlo několik důvodů, a to:
- zvýšená cena za pronájem sálu z 6000,- Kč na 10.000,- Kč
- snižující se návštěvnost setkání, kdy vstupné nepokryje náklady za pronájem sálu
- povinnost odvádět ještě daň ve výši 20% z každé prodané vstupenky úřadu té městské části, kde se setkání sběratelů koná. Toto upravuje závazná vyhláška Magistrátu hl.m. Prahy.

* Nabídka – České sdružení klubů historie pivovarnictví, z.s. vydalo sérii kalendáříků na rok 2020 propagující jednotlivé kluby sdružení. Sada obsahuje 15 kalendáříků a její cena je 45,- Kč. Dále byla vydána v pořadí již 12. sada pivních etiket piva Tulák. Na jednotlivých etiketách jsou fotografie následujících pivovarů: Hronov, Most, Stříbro – Měšťanský, Zbraslav, Zvíkovec a Žebrák. Cena jedné sady etiket je 60,- Kč. Kalendáříky i etikety je možno zakoupit na setkáních sběratelů pořádaných KSK a na setkání v Pardubicích. Možno také objednat na adrese: Petr Nahodil, Mohylová 1966/8, 155 00 Praha 5, tel.: 603 712 269, e-mail: p.nahodil@centrum.cz. Pokud někomu některé sady pivních etiket Tulák chybí, tak lze doobjednat. Aktuální nabídku pivních etiket vydaných sdružením klubů najdete na www.pivnisberatele.cz pod heslem pivní suvenýry.

Sběratel 4/19

Celý článek naleznete v časopise

Sběratel 4/19