Sběratelé cigaretových obalů

Autor: Vladimír Brom <(at)>, Téma: Kuřácké potřeby, Vydáno dne: 29. 05. 2019

Přinášíme vyhodnocení sběratelů cigaretových obalů v rámci Akce Sběratelství 2018.

V této tabulce je Evropa zastoupena celkem 13 zeměmi (Rusko a SSSR – 2x). Je to dáno dobou sbírání, kdy bylo SSSR bráno jako jediná země a Rusko po jeho rozpadu, kdy se jednotlivé země osamostatnily. Severní Amerika je zde zastoupena USA a Kanadou. Jižní Amerika pak Brazílií a Argentinou. Asii zde zastupují Čína a Japonsko.

V této tabulce je uvedeno celkem 21 největších zemí. Sběratel Krajánek je zde zastoupen 15 největšími zeměmi. Sběratel Knopek má 6 největších sbírek a J. Tolar vévodí ve sbírce maďarských obalů. Navíc jsou zde ještě dva sběratelé - Ing. Blažek, který má 2 největší sbírky – Rakousko 837, Česko 24 999 obalů a Petr Janouškovec má Nizozemí 3 419 obalů, Španělsko 2 533 obalů.

Závěrem bych chtěl poděkovat aktivním sběratelům za jejich velkou snahu doplňovat mé sbírky a popřát jim hodně zdraví a sběratelských úspěchů.