Vinné a likérové etikety

Autor: Ing. Jiří Pešák <(at)>, Téma: Akce Sběratelství 2018, Vydáno dne: 09. 03. 2019

V roce 2017 jsem zaslal dotazníky sběratelům vinných a likérových etiket. Podle uvedených údajů jsem sestavil pořadí sběratelů.

Z tabulky č.1. je patrné, že pouze dva sběratelé mají přes 100 000 etiket. Škoda, že nemám kontakt na p. Šimečka, který má jistě etiket kolem 100 000 ks. P. Hloušek sbírá pouze etikety od rumů a jeho sbírka je navržena jako pozoruhodná. P. Farka sbírá rumové etikety do r. 1947. I jeho sbírka je hodnocena jako pozoruhodná. P. Steiner vlastní velice zajímavou sbírku starých etiket, hlavně od rumů. Pan Vinkl svoji sbírku zredukoval. Sbírá jenom etikety s krásnými ženami, dobové punče a jiné velice zajímavé a dobové etikety. Kromě toho sbírá staré účtenky, reklamní a úřední zálepky, předválečné pohlednice s různými osobami. Není možné přehlédnout lahve na likéry z 19. století.

V tabulce č. 2 je uvedeno pořadí sběratelů z 13 států, které podle dotazníků sestavil p. Kirchegin.

V tabulce č.3 je uvedeno pořadí, v kolika státech má sběratel nejvíce etiket.

Sečtu-li největší sbírky v každém státě, potom by byla sbírka ve výši 581 778 ks etiket. Je to nárůst od posledního sčítání o 154 504 ks etiket.