Kronika současnosti aneb proč číst staré noviny

Autor: členové KSK <(at)>, Téma: Různé obory, Zdroj: Miroslav Karásek, Vydáno dne: 18. 12. 2018

Mým hlavním sběratelským oborem je tvorba ucelené kolekce tištěných novin z celého světa. Ale protože díky studiu žurnalistiky jsem nabyl určité vědomosti o jejích dějinách a společenském významu, krátce popíšu jednu z konkrétních cest, kudy se dějiny ubíraly. Je zachována mimo jiné právě na zažloutlých stránkách periodického tisku. Listujeme-li včerejšími, loňskými či stovku let starými novinami, dovídáme se mnohé o době, v níž byly psány, vytištěny a čteny, dočteme se o záměrech, s nimiž byly vydávány a o lidech, jimž byly určeny. A to je hlavní důvod, proč číst staré noviny. A také proč si je připomínat.

Periodický tisk opatřený historickým datem vydání je doslova pokladnicí o veškerém dění v daném období. Ne náhodou se noviny jako doklad doby ukládají do vrcholů věží, do schránek v základovém zdivu významných budov nebo do památníků. Když je po dlouhé době opatrně otevíráme, dočítáme se podrobnosti o situaci v obci, o náladách, o úrodě, o počasí, čím se lidé zaměstnávali a jak trávili čas. Nikde jinde takový komplex informací není k dispozici.

Dost často se říká, že není nic staršího, než včerejší noviny. Známý slogan jakoby staré noviny poněkud odsouval do pozadí v tom smyslu, že už nemají čtenáři co nabídnout. V současné době už v rychlosti předávání informací nepředstihnou rádio, televizi či internet. Jejich předností už nikdy nebude rychlost, ale hledání souvislostí, zamyšlení a podpora vytváření vlastního názoru.

Pokud chceme danou historickou skutečnost co nejlépe a nejvěrohodněji popsat na základě novin jako historického pramene, musíme k jednotlivým novinovým titulům, nebo spíše článkům přistupovat jako k pomyslným střípkům z obrovské mozaiky poznání. Čím více střípků k sobě přidáme a spojíme je, tím více můžeme spatřit větší část rozbité mozaiky. Obecným faktem však zůstává, že pokud dojde k rozbití obrazu, nelze ho již nikdy plně zkompletovat.

Žurnalistika je jedním z hlavních ukazatelů společenského pohybu, rovnováhy či nerovnováhy společenských sil. Dějiny žurnalistiky jsou tedy dějinami specifického zobrazení společenského vývoje v čase.

Sběratel 4/18

Celý článek naleznete v časopise

Sběratel 4/18