Nejstarší fotografie Václavského náměstí v Praze

Autor: členové KSK <(at)>, Téma: Pohlednice, Zdroj: Ivan Venclů, Vydáno dne: 27. 05. 2018

Dne 12.6.2018 uplyne 170 let od vzniku nejstarší fotografie Václavského náměstí v Praze. Jedná se o tzv. daguerrotypii, kterou pořídil údajně Václav Trajc (Wenzel Treutz 1819-1872) z Koňské brány na tehdejším Koňském trhu. Daguerrotypie se ale nedochovala, existuje jen litografie rozměru 17,7 x 23,5cm, která je uložena v Muzeu hlavního města Prahy, autorem je Fr. Šír. Snímek zachycuje shromáždění studentů, dělníků a lidu na Svatováclavské mši, kterou sloužil farář Jan Arnold. Následovalo 6 revolučních dnů, převážně studentské povstání bylo potlačeno vojskem generála Windischgrätze. V březnu 1848 navrhl Karel Havlíček Borovský v Pražských novinách přejmenování Koňského trhu na Václavské (nejdříve Svatováclavské) náměstí.

Vynálezcem daguerrotypie je Louis Daguerre (Louis Jacques Mandé Daguerre 1787 - 1851). Na vývoji tohoto typu fotografie pracoval dlouhých 23 let. Vynález byl patentován 9. 1. 1839 Francouzskou akademií věd. Toto datum je považováno za datum vzniku fotografie.

Daguerrotypie Václavského náměstí (Koňského trhu) vznikla tedy jen o 9 let později.

Po vzniku fotografie převažovala portrétní fotografie osob. Jednalo se o tzv. „vizitky“ rozměru 6,0 x 9,0 cm (karton 6,5 x 10,5 cm), jejich výrobu zavedl v roce 1854 André Disdéri. Ateliéry fotografů pro portrétní fotografii vznikaly již od počátku 40. let 19. století, nejstarší ateliér v Praze založil Wilhelm Horn 3. října 1841 na Koňském trhu (Václavském náměstí) v domě č.p. 840/II U zlatého beránka.

Svatováclavská mše na Koňském trhu dne 12.6.1848, litografie Fr.Šíra dle daguerrotypie V.Trajce.

Jedním z nejvýznamnějších pražských, ale i evropských fotografů 19. století byl František Fridrich (1829 - 1892). Svůj ateliér založil v Michalské ulici č.p. 438 v roce 1858 (1857). Pavel Scheufler (1995) uvádí, že Fridrichovy nejstarší snímky Prahy, spolehlivě datovatelné, pocházejí z roku 1864. V 60. a 70. letech 19. století vydal F. Fridrich několik set fotografií Prahy vizitkového formátu ale i stereofotografie rozměru 8,8 x 17,2 cm, fotografie „kabinetního“ formátu 16,4 x 10,7 cm, ale i větší fotografie.

Jaká je tedy nejstarší fotografie Václavského náměstí kromě té nedochované daguerrotypie z roku 1848? Existuje řada fotografií Václavského náměstí (pohledy zdola a pohledy shora) od Františka Fridricha z 60. až 80 let 19. století. Datování nejstarších snímků je ale dosti problematické vzhledem k tomu, že rok výroby nebyl na snímcích autorem uváděn, fotografie se kupovaly, ale neposílaly poštou. Datování můžeme odhadovat jen podle toho, co je na snímcích zachyceno (budovy, kašny, sochy, plynové osvětlení, stromořadí aj.) nebo pokud majitel fotografie datum na fotografii napsal. Datumy vytištěné přímo na kartonu fotografie se objevují až od roku 1890 a to na fotografiích většího „kabinetního“ formátu evropských firem Stengel + Markert, Dresden, Rommler + Jonás Dresden.

Sběratel 2/18

Celý článek naleznete v časopise

Sběratel 2/18