Sběratelé čajových obalů

Autor: Ing. Bohuš Získal <(at)>, Téma: Akce Sběratelství 2018, Vydáno dne: 27. 05. 2018

Skupina sběratelů čajových obalů zahrnuje v sobě sběratele obalů porcovaných čajů, což je 97 % členů, dále pak sběratele čajových visaček, papírových krabiček od porcovaných čajů a sběratele dóz – většinou kovových, na sypaný čaj. V současné době je nám známo cca 150 sběratelů čajových obalů v České republice, kteří se věnují aktivnímu sbírání a většina se zúčastňuje na akcích naší čajové skupiny.

Sběratelé čajových obalů se setkávají na akcích KSK a na dalších regionálních burzách, které pořádají sami sběratelé. Nejčastější způsob výměny je výběr z webových stránek sběratelů a následné zaslání vybraných obalů poštou, nebo při osobním setkání.

V posledních letech se podařilo navázat těsnější kontakty se zahraničními sběrateli čajových obalů. Někteří přijíždí k nám na naše sběratelské burzy a naopak někteří naši sběratelé jezdí na burzy a sběratelská setkání do Holandska, Belgie nebo Itálie.

Z tabulky vyplývá, že největší sbírku má sběratelka Jana Jandová (KSK 2995) z Prahy. Paní Jandová se do čela tabulky dostala velice aktivním přístupem ke sbírání v posledních letech. Přírůstek její sbírky je průměrně 6 000 čajových obalů ročně. Sbírku paní Jany Jandové navrhujeme k ocenění jako největší sbírku obalů porcovaných čajů.

Na označení Pozoruhodná sbírka navrhujeme sbírku českých obalů porcovaných čajů, kterou shromáždil Bohuš Získal (KSK 2625). Sbírka je podložena katalogem českých čajových obalů, sestaveným na počítači v software MS EXCEL s popisem jednotlivých druhů čajových sáčků a obrázky obalů. Katalog obsahuje všechny známé čajové obaly, vyrobené v českých zemích bývalého Československa, v České republice a v cizině pro český trh, dále pak české čaje reklamní a volební. V katalogu je evidováno 2874 čajových obalů, včetně 176 čajových obalů reklamních a volebních. Katalog čajových obalů je neustále aktualizován a doplňován o nově vyráběné čajové obaly. Ve vlastní sbírce pak oproti katalogu chybí 49 čajových obalů, což je 1,7 % ze všech čajů obsažených v katalogu. Počet chybějících obalů je stále snižován. Ze srovnání s ostatními sbírkami jde jednoznačně o největší a nejkomplexnější sbírku českých čajových obalů porcovaných čajů.