Sběratelé čepelkových obalů

Autor: Jan Makovec <(at)>, Téma: Akce Sběratelství 2018, Vydáno dne: 27. 05. 2018

Od poslední akce Sběratelství 2015 došlo v tabulce sběratelů k částečnému posunu. Někteří sběratelé odešli do sběratelského nebe, někteří přešli k jinému sběratelskému oboru, a jiní, byť jen stagnují, přesto zůstávají věrní. Největší náš sběratel František Neubauer však opět a výrazně „povyrostl“. Ale i u dalších lze zaznamenat větší či menší nárůst. Přesto na pražské burzy KSK dochází, a to jen občas pár stálých sběratelů, a proto růst sbírek lze většinou přičíst k zahraniční výměně nebo k účasti na internetových aukcích.

V následujících přehledných tabulkách uvádím změny v pořadí prvních deseti sběratelů, ale první dva nejsou členy KSK:

V minulém období se podařilo dopracovat a vloni konečně také vydat „Katalog československých a českých štítků z čepelkových dispenserů“. Zatímco první cyklostylovaný pokus autorů Braunera a Stacha o zpracování tohoto materiálu zhruba před třiceti lety obsahoval pouze 61 štítků, konečné a definitivní vydání eviduje již okolo 140 těchto štítků. Bohužel, mnozí naši sběratelé uvedené štítky nesbírají. A je to škoda. Je to prostě jen jeden z vývojových trendů v maloobchodním balení čepelek. Díky nezájmu našich sběratelů však mohla některá vydání štítků z těchto balení uniknout pozornosti a nejsou tak evidované. Není bez zajímavosti, že současní významní výrobci holících čepelek, jako jsou např. Německo, Turecko a Izrael, již žádné jiné maloobchodní balení nepoužívají.