Sběratelství Exlibris

Autor: členové KSK <(at)>, Téma: Různé obory, Zdroj: Jan Langhammer, Vydáno dne: 26. 02. 2017

Co je exlibris?
Podle knihy Bohumila Lifky Exlibris a supralibros v českých korunních zemích v letech 1000 až 1900 je exlibris jakékoliv označení vlastnictví knihy, které je umístěno uvnitř knihy (ruční vpisek, razítko, obrázek, znak a vlepený tištěný štítek na přídeští knihy) a supralibros je naopak takové označení vlastnictví knihy, které je umístěno na vnějších deskách knihy (vytištěný nebo vytlačený znak, jméno apod.).

Knihy v minulosti představovaly značný majetek a měly vysokou uměleckou hodnotu, včetně svých exlibris a supralibros. Umělecky hodnotná, samostatně tištěná exlibris, se stala sběratelským předmětem koncem 19. a zejména začátkem 20. století. Jestliže zpočátku převyšoval vlastní účel exlibris (vlepování do knih majitele) nad jejich sbíráním, je dnes stav zcela opačný. Exlibris jsou v současnosti vytvářena umělci-grafiky jako osobní drobná grafika a do knih se vlepují zcela výjimečně.

Dnes používaný název exlibris pro knižní značku vznikl spojením dvou latinských slov: ex libris, tj. z knih, do jediného slova exlibris (nesklonné podstatné jméno středního rodu). Označení majitele knihy (např. Ex libris V. Rudl, Z knih Josefa Hodka) musí být součástí kresby exlibris a písmo by mělo tvořit jeho umělecky hodnotnou část.

Co je SSPE?
Tajemný svět exlibris přináší obohacení života několika stům sběratelů a tvůrců exlibris v České republice a v celém světě jsou to tisíce příznivců exlibris. Spolek sběratelů a přátel exlibris − SSPE − má přibližně 400 individuálních a 50 kolektivních členů a patří již mnoho let k těm největším. Spolek vznikl krátce po vzniku Československé republiky v roce 1918 jako samostatný Československý spolek sběratelů a přátel exlibris a od r. 1937 vydává svůj časopis Knižní značka. Předtím vydával sborníky, ke kterým se vrátil v letech 2002 až 2013. Časopis a jemu předcházející sborníky byly digitalizovány a jsou přístupné na webových stránkách Národní knihovny v Praze. Spolek má vlastní webové stránky www.sspe.cz, kde naleznete mimo jiné úplné znění časopisu Knižní značka a kde se desetkrát ročně konají aukce exlibris.

Rozsáhlé informace o exlibris a jeho tvůrcích nalezneme v překrásné knize Slavomila Vencla: České exlibris. Historie a současnost, kterou vydal SČUG Hollar v r. 2000. Další informace jsou uvedeny v knize Současní tvůrci exlibris z okruhu SSPE, která vyšla v r. 2008.

Spolek vydává autorské soupisy exlibris, novoročenek a užitkové grafiky po celou dobu své existence. Tyto soupisy jsou nezbytné pro určování autora, doby vzniku a grafické techniky jednotlivých exlibris.

Proč sbíráme exlibris?
Pro většinu sběratelů exlibris je hlavním důvodem k hromadění exlibris láska ke grafickému umění a zejména k českým výtvarníkům − tvůrcům exlibris. Řekl bych, že toto je typicky české nazírání, které se projevuje k nelibosti zahraničních sběratelů snahou měnit české autory opět za české. Je to podmíněno velkým množstvím významných českých grafiků, kteří se tvorbě exlibris věnují.

Sběratel 1/17

Celý článek naleznete v časopise

Sběratel 1/17