Fenomén APETITO

Autor: Ladislav Likler <(at)>, Téma: Sýrové etikety, Vydáno dne: 21. 02. 2015

V polovině července proběhla tiskem zpráva, že po devíti letech skončil obchodní spor, který byl největší a nejdelší, jaký se kdy u nás udál.

Soud rozhodl, že sýr s názvem Smetanito neklame zákazníky a neparazituje na značce Apetito. Podle Úřadu průmyslového vlastnictví si spotřebitel nemůže obě značky splést. Mají prý natolik odlišný vzhled a název, že jsou dostatečně rozeznatelné.

Tomuto rozhodnutí předcházel ještě jiný spor, kde také hrál hlavní roli sýr Apetito.

Sýr s tímto názvem se začal vyrábět v roce 1973 v národním podniku Lacrum Brno, v tavírnách Želetava a Hodonín. V rámci privatizace koupila každou tavírnu jiná francouzská společnost. Hodonín vlastní společnost TPK, která patří francouzskému koncernu Bongrain. Tato společnost si zaregistrovala ochrannou známku na Apetito 14. 9.1993. Ve výrobě tohoto sýra pokračovala i Želetava, patřící společnosti Fromageries BEL, která působí v Čechách pod názvem BEL sýry Česko. Protože si nezajistila registraci názvu včas, neměla právo značku Apetito používat, proto přidala do názvu jedno písmeno a její sýr se jmenoval Apetitto. Tento název si zaregistrovala 11. 1. 1994. Držitel ochranné známky se s tímto upraveným názvem konkurence nesmířil a soud želetavské sýrárně používání tohoto názvu zakázal. Proto BEL v září 2005 přejmenoval sýr na Smetanito. Ze začátku bylo na obalech Smetanita uvedeno: dříve Apetito. S tím se samozřejmě firma Bongrain nemohla smířit a tento údaj Želetava musela stáhnout.

Obal Smetanita je bezesporu podobný Apetitu a majitel ochranné známky proti této podobnosti protestoval. Předmětem sporu byla zvláště koncovka –ito, která údajně tyto dva sýry spojovala a mátla spotřebitele. Spor se dostal několikrát k soudu a podklady pro soud připravoval Úřad průmyslového vlastnictví. Z jeho posudku stále vyplývalo, že názvy si spotřebitel nemůže splést, protože název Smetanito evokuje chuť smetany. Naproti tomu Apetito je cizojazyčné vyjádření chuti k jídlu. Koncovka –ito je u potravinářských výrobků prý běžná (např. FITO, DEVITO apod.). Spor o značky vnímali i spotřebitelé. Podle jednoho z průzkumů uvedlo 37% respondentů, že kupuje Apetito, o sporu slyšelo 55% a jen 5% spotřebitelů se jím dalo ovlivnit. Dotazovaní spotřebitelé dávali v 67% přednost Apetitu, 33% Smetanitu.

sýry Apetito

Ze sběratelského hlediska jsou oba názvy velmi zajímavé. Měnily svůj grafický vzhled, probíhají u nich časté marketingové akce a dokonce se vyráběly i jinde, než ve dvou uváděných sýrárnách Hodonín a Želetava. Můžeme si je připomenout alespoň zlomkem variant etiket, které se od sedmdesátých let minulého století podařilo ve sbírce LAKTOS COLLECTION zachytit.