Staré pohlednice: Praha v budoucnosti

Autor: Milan Degen <(at)>, Téma: Pohlednice, Vydáno dne: 07. 08. 2014

Ve zlaté éře pohlednic (asi 1897-1914 /1918/) se na pohlednicích snad objevilo vše, na co si vzpomenete. Také fotomontážní pohlednice budoucnosti určitého města. Pohlednice Prahy pochopitelně nemohly tuto oblast opomenout. Přesto však pražské, řekněme futurologické pohlednice nejsou početné, například oproti Přerovu.

Proto jsou dnes poměrně vzácné. Je to i sonda do tehdejšího myšlení tvůrců pohlednic a jejich představ o budoucnosti. Pochopitelně vycházeli především z úrovně dobové techniky. Ta ale prošla neuvěřitelným vývojem. A to zejména díky dvěma světovým válkám, které změnily svět k nepoznání. Zda jde o klad či zápor, se v názorech současníků značně liší. Ostatně každá věc, situace, přemýšlení atd., chtě nechtě obsahuje už v sobě klady i zápory.

Pokud je mi známo, tak Praha v budoucnosti je zobrazena na následujících exemplářích:

1) Praha jako válečný přístav s pohledem na Pražský Hrad. Po Vltavě plují válečné křižníky, ve vzduchu vidíme visutý vlak pohybující se po monstrózní konstrukci, různé typy vzducholodí, věž katedrály sv. Víta se opravuje atd. Autor ani tiskař nejsou uvedeni, strojně kolorovaný světlotisk, poštou prošlo v r. 1908.

2) Přístav pod Vyšehradem. Na visuté dráze se pohybují kabiny lanovky, po Vltavě plují parníky a lodičky, přístav má maják v Podvyšehradí, na obloze pluje balón atd. Pohlednice má německý text „Der zukünftige Hafen in Prag“. Strojně kolorovaný světlotisk, prošlo poštou v r. 1905.

3) Petřín s rozhlednou. Tunelem pod vrchem s rozhlednou, hvězdárnou a restaurací projíždí vlak, je tu vlakové nádraží, hotel, závodní dráha pro auta, ve vzduchu balón a různé typy vzducholodí atd. Autoři a číslování – 2393 Lederer & Popper, Praha (L&P.P.), náklad Václav Krátkoruký, Král. Vinohrady. Strojně kolorovaný světlotisk, neprošlo poštou.

4) Zoologická zahrada. Před budovami pražské ZOO, které připomínají některé indické chrámy, statuje slon s opicí, žirafa, čáp aj. s reklamami firem, jejichž majitelé mají shodné příjmení se zvířaty. Na visutém laně se prochází medvěd s pejskem, ve vzduchu se vznáší balón se psí kapelou atd. 2394 L&P.P. (Lederer & Popper, Praha), náklad Václav Krátkoruký, Král. Vinohrady, zákonem chráněno; strojně kolorovaný světlotisk, prošlo poštou v r. 1908.

4a) Zoologická zahrada, varianta: černobílý světlotisk, 2394 L&P.P., V. K., zákonem chráněno; prošlo poštou v r. 1907.

5) Můstek a Příkopy v budoucnu. Na visutých vozovkách jezdí auta a jiné povozy, dole pod nimi jsou na kolejích zavěšeny kabiny lanovek, přímo u Můstku je stanice lanovky, po obloze plují vzducholodě, policajti jezdí na vznášedlech ve tvaru rakety či chodí na chůdách atd. Autor zde dobře odhadl na visutých vozovkách zácpy v kolonách. D. Kosiner a spol., Praha II., Truhlářská ul. 10. Na rubu krátká adresa, v záhlaví název „Dopisnice“; natištěná reklama: „Obchodní dům Hynek Gottwald, Praha–Příkopy“, kombinovaný tisk, neprošlo poštou (vydáno kolem
roku 1910).

6) Zadrátovaný Karlův most. Na mostě jsou koleje, prostřednictvím soch je vedena sběrná trolej pro vlak. Pod Hradem vidíme komíny továren atd. Autor kresby V.M (snad Kamil Vladislav Muttich /1873-1924/), černobílý tisk. Č. 5. Náklad Václav Krátkoruký, Král. Vinohrady, tisk Fr. Rebec, Praha, prošlo poštou v r. 1900.

První čtyři exempláře jsou známy zejména barevné, další tři pohlednice jsou černobílé. Vzhledem k tomu, že pohlednice ZOO má nekolorovanou variantu (4a), je možné, že existovala či existuje i u ostatních barevných exemplářů. Také německy natištěný text u exempláře č. 2 (Vyšehrad) může nasvědčovat, že i u ostatních exemplářů vyšly i varianty s německými názvy, jak to ještě koncem prvního desetiletí 20. století bylo běžné. U černobílého exempláře č. 6 (zadrátovaný Karlův most) pak číslovka 5 u firmy V. Krátkorukého naznačuje, že mohlo existovat i více pohlednic tohoto typu.

Praha budoucnosti na pohlednicích