História mliekarenského priemyslu na Slovensku

Autor: webmaster <koumic(at)centrum.cz>, Téma: Sýrové etikety, Zdroj: Ing. Karol Herian, CSc., Žilina, Ilustrace Laktos collection, Vydáno dne: 13. 11. 2012

V tomto stručnom prehľade o histórii mliekarenského priemyslu na území Slovenska je uvedený prehľad vývoja spracovania mlieka od samotných začiatkov až takmer do konca osemdesiatych rokov minulého storočia, keď prišli veľké zmeny spoločenského systému, skončilo socialistické plánovanie a začal vládnuť trhový mechanizmus.

Napísať históriu mliekarenského priemyslu vyčerpávajúco je takmer nemožné. Mnohé udalosti už zapadli prachom zabudnutia a aj to, čo sa ešte dá zistiť, je toho tak veľa, že by na to nestačila jedna samostatná kniha. Žiaľ mnohé údaje sa už nezachovali a pamätníci pomaly sa strácajú. Podrobnejšie údaje by mali písať samotní pamätníci mliekarenských podnikov a závodov. Mnohí naši predchodcovia sa o to snažili, no nie je to nikde zosumarizované pokope. Mnohé udalosti z histórii mliekarenského priemyslu popísali páni ako bol Michal Sloboda, Augustín Velický, Ing. Ján Čerstvík, MVDr. Ján Selecký, Anton Ondruš, Ing. Ján Bročko, Ing. Jozef Štefunko, Ing. Ján Keresteš, Ing. Karol Herian, CSc. a mnohí ďalší.

Tento príspevok mal za cieľ aspoň pokúsiť sa v krátkosti popísať prehľad vývoja mliekarstva a mliekarenského priemyslu na území Slovenska.

Sýrové etiekty ze Slovenska ze sbírky Laktos collection

Je tu uvedený aj prehľad mliekarenskej výroby, prehľad bývalých mliekarenských závodov a aj ich predstaviteľov. Každé podobné prehľady histórie sú dobrou spomienkou na dávne časy, ale sú aj zdrojom mnohých ponaučení aj pre súčasnosť.