Velké sbírkové výročí

Autor: Ladislav Likler <(at)>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 08. 2012

V klubu existuje mnoho kvalitních sbírek v nejrůznějších oborech – proto jsme Klubem sběratelů kuriozit. Každá sbírka vyžaduje trpělivost, systematičnost, znalosti a nadšení, každá má svou cenu dokumentační, hmotnou i cenu radosti, se kterou vznikala. Všechna tato hlediska splňuje sbírka, která je mimořádná a která 3. května 2012 si velkou akcí připomněla 55 let od svého vzniku.

Sbírka je dobře známá pod názvem Automuzeum Praga a jejím tvůrcem a hybným motorem je Emil Příhoda. Je to sbírka v pravém smyslu rodinná, protože se na ní podílí nejen syn Robert, který sbírku převezme. Ale to má určitě čas, protože vitalita Emila Příhody v osmdesátce je stejná, jako před třiceti lety, kdy jsem ho poznal.

První kus do sbírky automobilů a motorových vozidel přijel v roce 1953 a byla to Praga Alfa. V roce 1957 už bylo exponátů přes dvacet a vzniklo Automuzeum Praga. Sbírka rostla a několikrát se musela stěhovat do větších prostor, až našla současné prostory ve Zbuzanech u Prahy. Obsahuje 89 exponátů automobilů a motorových vozidel, vyrobených v automobilce Praga. Chybí jen několik kusů, které se asi už nedají sehnat, ale i tak je možné sbírku považovat za kompletní. Nejde zde jen o vozidla, ale o tisíce dokumentů, souvisejících předmětů, dokumentujících automobilku Praha v letech 1906 – 2007. Podle klubového Adresáře sbírka obsahuje skoro dva tisíce knih a časopisů, 302 tisíc plánů výrobní dokumentace, technologické předpisy pro výrobu, návody k užívání vozidel, fotodokumenty, odznaky, suvenýry a množství dalších exponátů. A to vše uspořádané, o každém kousku se ví.

Slavnostního odpoledne se zúčastnilo 200 příznivců sbírky a mezi nimi byla řada významných osobností. V úvodní části, kterou moderoval fanda motorizmu Standa Berkovec, vystoupila řada osobností – primátor Prahy Bohumil Svoboda, generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr, Michal Prokop, který v době svého působení na Ministerstvu kultury sbírce velmi pomohl v rámci projektu Praha 2000. Mezi dalšími osobnostmi můžeme jmenovat prezidenta Autoklubu ČR pana Ječmínka, prezidenty Veterán klubu Praga Evropa a Ing. Pavlů za Veterán klub Slovensko. Přišel i člen Klubu sběratelů kuriozit Prof. Knížák. To je jen malý výčet hostů, kteří se s nadšením a uznáním pohybovali mezi exponáty muzea.

Sbírka Emila Příhody je výsledkem úžasné invence, pracovitosti a úsilí. Je čest pro Klub sběratelů kuriozit, že je jeho členem, držitelem diplomu Pozoruhodná sbírka z roku 1985 a pro mě osobně je čest, že se mohu už třicet let považovat za jeho přítele. Autorovi sbírky přeji, aby se jí mohl ještě dlouho ve zdraví věnovat a aby přinesla radost jemu i návštěvníkům Automuzea Praga.