Sběratelství 2012

Autor: <(at)>, Téma: Informace, Zdroj: výbor klubu, Vydáno dne: 30. 11. 2011

Výbor Klubu sběratelů kuriozit vyhlašuje 15. ročník akce Sběratelství pro rok 2012 pro členy KSK v kategoriích Největší sbírka a Pozoruhodná sbírka. Akce Sběratelství je vyhlašována každé tři roky a umožňuje nejenom porovnávat vývoj sbírek jednotlivých členů, ale i celých sběratelských oborů v průběhu několika desítek let. Zároveň slouží jako základní informace pro nově vzniklé a vznikající odvětví.

Údaje o velikosti sbírek pro kategorii Největší sbírka budou většinu čerpány z dotazníků pro XVI. Adresář KSK, který byl vydán v letošním roce. Pro získání podrobnějších údajů o sbírkách mohou rozeslat sekce či obory dotazníky sběratelům jednotlivých oborů. Na základě uvedených dat z adresáře nebo případně z rozeslaných dotazníků sestaví jednotlivé sekce a odborní garanti žebříčky sbírek podle velikosti. V případě nejasností budou jednotliví sběratelé osloveni vedoucími klubových sekcí k upřesnění údajů. Do žebříčků mohou být zařazeni i nečlenové klubu nebo zahraniční sběratelé.

Žebříčky budou sestaveny v těchto oborech:
- kapesní kalendáříky
- modely a figurky
- pivní suvenýry
- pohlednice
- sýrové etikety
- čajové obaly a visačky
- čokoládové obaly
- kuřácké potřeby
- likérové a vinné etikety a miniatury
- nálepky z ovoce a zeleniny
- papírové ubrousky
- žvýkačkové obaly

Nezapomeňte – pokud došlo k výraznému navýšení počtu exponátů ve vaší sbírce od doby vyplnění dotazníku pro letošní Adresář a myslíte si, že můžete zasáhnout do pořadí největších sbírek, zašlete doplňující údaje vedoucímu příslušné sekce nebo garantovi oboru. Kontakty najdete zde. Diplomy za Největší sbírku mohou být uděleny jen tam, kde žebříček sbírek obsahuje přibližně 20 sběratelů.

V kategorii Pozoruhodná sbírka jsou udělovány diplomy pro sběratele:
- v netradičních oborech, kterým se věnuje pouze jeden nebo několik sběratelů,
- v oborech, kde probíhá vyhodnocování velikosti sbírek. O ocenění se mohou ucházet sběratelé, jejichž sbírky nemusí mít největší počty exemplářů, ale jsou v těchto oborech ojedinělé svou specializací nebo originalitou.
- sbírka v této kategorii může být oceněna pouze jednou.

Pro hodnocení v kategorii Pozoruhodná sbírka musí sběratel podat přihlášku sám. Přihláška musí obsahovat:
- jméno sběratele, členské číslo KSK, adresu, telefon a e-mail.
- název sbírky,
- rok vzniku sbírky, její zaměření, počet exemplářů, unikáty, přehled o organizaci, dokumentaci sbírky, publikační činnost, výstavy, www stránky a podobně.

Přihlášku s těmito údaji zašlete na adresu klubu /písemně či e-mail/ nejpozději do 30. dubna 2012. Všechny sbírky přihlášené do kategorie Pozoruhodná sbírka a Největší sbírka ve větších oborech budou prověřeny a mohou být doporučeny na udělení diplomu. Diplom může být udělen jen členovi nebo člence klubu. O jeho udělení rozhoduje výbor klubu.

Akce proběhne v tomto časovém sledu:
- shromáždění údajů o sbírkách do 30. 4. 2012
- zpracování žebříčků a článků sekcí a oborů do 30. 9. 2012
- hodnocení pozoruhodných sbírek do 30. 9. 2012
- schválení návrhů na diplomy do 30. 11. 2012
- předání diplomů a závěr akce začátkem roku 2013.

Bližší informace získáte na všech kontaktech na klub. Garantem akce je místopředseda klubu Luboš Čech.