Členská schůze

Autor: <(at)>, Téma: Informace, Zdroj: Tisková zpráva, Vydáno dne: 07. 02. 2011

Na 29. ledna byla svolána Výroční členská schůze, které se zúčastnilo i přes nepříznivé počasí 135 členů klubu. Schůzi zahájil místopředseda klubu Luboš Čech, který přivítal členy klubu a řídil volbu mandátové a volební komise. Pak předal slovo předsedovi klubu Ladislavu Liklerovi, který přednesl výroční zprávu.

Následovala zpráva revizní komise, kterou přednesl její předseda Ing. Stanislav Krámský. Po přečtení obou zpráv následovala diskuse, ve které vystoupilo 5 členů. Podle programu členské schůze následovala volba funkcionářů klubu pro rok 2011.

Volební komise navrhla do výboru tyto členy klubu:

Předseda: Ladislav Likler (navržen po čtyřicáté)
Členové výboru: Luboš Čech (místopředseda), Milan Degen, Václava Hostašová, Ing. Josef Klička, Ing. Rudolf Kocourek, Petr Nahodil, Jiří Neruda, Monika Petrásková, Marie Prokšová (jednatelka) Václav Soukup, Ing. Štěpánka Zeithamlová

Revizní komise: Ivan Fedorov, Ing. Stanislav Krámský , Ing. Jiří Pešák

Všichni navržení funkcionáři byli zvoleni všemi hlasy.

Dále členská schůze vzala na vědomí:

Vedoucí sekcí:
Kapesní kalendáříky – Monika Petrásková
Modely a figurky – Ing. Rudolf Kocourek, Jiří Neruda
Pivní suvenýry - Petr Nahodil, Václav Soukup
Pohlednice – Milan Degen, Ing. Josef Klička
Sýrové etikety – Jaromír Lebl

Odborní garanti skupin sběratelů:
Autogramy - Jiří Hanibal
Čajové obaly a visačky - Ing. Bohuš Získal
Čepelkové obaly - Jan Makovec
Čokoládové obaly - Ing. Stanislav Krámský
Kuřácké potřeby - Vladimír Brom
Nálepky z ovoce a zeleniny - PhDr. Ludmila Petrželová
Papírové ubrousky - Mgr. Alena Šedová
Žvýkačkové obaly - Vladislav Kuchta

Mandátová komise přednesla návrh Usnesení členské schůze 2011.

Po skočení členské schůze proběhla burza všech oborů, které se zúčastnilo 300 sběratelů. Burza trvala do 14 hodin.