Historie Fruka

Autor: Ing. Jiří Pešák <(at)>, Téma: Likérové a vinné etikety a miniatury, Vydáno dne: 14. 11. 2010

Firma Fruko-Schulz Jindřichův Hradec patří v současné době mezi pět největších výrobců lihovin a sirupů v České republice. Společnost navázala na tradici původního výrobce - firmy Moritz Schulz - výroba ovocných vín.

Tato firma byla prvním výrobcem ovocných a dezertních vín v Rakousko - Uhersku. S narůstající výrobou vybudoval pan Schulz pro lisovnu ovoce rozsáhlé sklepy se skladovací kapacitou pro ovoce. Popularita a prodejnost jeho vín mu umožnily koupit i pivovar v Kardašově Řečici, kam později přemístil lisovnu barevného ovoce.

Během válečného období se rodinný podnik nijak zvlášť nerozvíjel. I nadále se pokračovalo ve výrobě dezertních vín, jako byla např. jablečná, rybízová nebo borůvková vína a ve výrobě ovocných sirupů. V této době utekli synové pana Schulze do Anglie, ale on sám, jeho manželka, dcera a vnučka zůstali v Čechách. Po znárodnění převzal tento podnik do své správy stát a opět nedocházelo k výraznému rozvoji. Firma byla přiřazena ke společnosti Jihočeská Fruta se sídlem v Českých Budějovicích, která se skládala z řady dalších závodů s různým výrobním zaměřením. Celkem tato společnost spravovala 6 závodů s orientací na výrobu konzerv, paštik, kečupů, atd.

Jindřichohradecký závod se dostal do povědomí obyvatelstva zejména výrobou jindřichohradeckého rumu, který si získal značnou oblibu díky své výtečné kvalitě a chuti. Je znám jako rum s plachetnicí, a proto si společnost chrání podobu této plachetnice ochrannou známkou. Závod na výrobu lihovin, ovocných vín a sirupů se však začal postupně osamostatňovat, až se od společnosti Jihočeská Fruta odtrhl úplně. Zřídil si znovu svůj lihovar a lisovnu v Kardašově Řečici a začal se plně rozvíjet.

V roce 1990 vznikl samostatný státní podnik FRUKO Jindřichův Hradec s. p. V roce 1993, kdy v restituci syn původních majitelů Rudolf Schulz dostal zpět provoz v Jindřichově Hradci, vznikla společnost Fruko-Schulz, spol. s r.o.

Společnost postupně opustila staré výrobní prostory v Komenského ulici a převedla hlavní část výroby do nového objektu na Jiráskově předměstí. V první fázi proběhla instalace stáčecí linky a vybavení likérky. Tím bylo umožněno veškeré lihoviny vyrábět v novém provoze. Další fází byla instalace stáčecí linky na lahve o obsahu 0,2 l.