Výroční členská schůze

Autor: <(at)>, Téma: Informace, Zdroj: KSK, Vydáno dne: 12. 02. 2010

Výroční členská schůze byla svolána tradičně na poslední sobotu v lednu a zahájila jubilejní, čtyřicátý pátý rok činnosti klubu. V předvečer členské schůze proběhlo slavnostní setkání zakládajících členů klubu, současných funkcionářů a sběratelů, kterým byl v rámci akce Sběratelství 2009 udělen diplom. Reportáž ze setkání si můžete prohlédnout zde.

Výroční členskou schůzi řídilo předsednictvo, složené z vedoucích funkcionářů klubu, předsedy Ladislava Liklera, místopředsedy Luboše Čecha a jednatelky Marie Prokšové. Schůzi zahájil Luboš Čech, který po zvolení komisí a schválení programu schůze předal slovo jednatelce klubu Marii Prokšové, která přednesla výroční zprávu.

Po přečtení výroční a revizní zprávy proběhla diskuse, které se zúčastnili 4 členové klubu. Podle programu výroční schůze následovala volba funkcionářů klubu na rok 2010. Všichni navržení funkcionáři byli zvoleni všemi hlasy.

Po skončení členské schůze proběhla burza všech oborů, které se zúčastnilo 300 sběratelů.

Burza všech oborů pořádaná Klubem sběratelů kuriozit