Křtiny publikace pro sběratele

Autor: Ladislav Likler <(at)>, Téma: Informace, Vydáno dne: 24. 04. 2006

Vážený člen Klubu sběratelů kuriozit , ředitel Národní galerie Milan Knížák, pokřtil 19. dubna svou novou knihu Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku.

Svým rozsahem je to kniha zcela mimořádná a autor na ni pracoval 33 let, tedy polovinu svého dosavadního života. Na 1200 stranách kvalitního papíru je ve dvou svazcích umístěno 3000 fotografií , dokumentů a informací. Předseda klubu získal publikaci pro klubovou knihovnu s věnováním prof. Knížáka : Pro podobné blázny jako jsem já.

Publikaci je možné získat v nakladatelství Nukleus HK, Divišova 882, 500 03 Hradec Králové, e-mail: skopec@nucleus.cz, tel. 603 463 031.

Kniha stojí 3 150 Kč.