Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Pokyny pro návštěvníky setkání KSK

U p o z o r n ě n í

Pro návštěvníky setkání Klubu sběratelů kuriozit

Všechna setkání pořádaná Klubem sběratelů kuriozit se konají v budově

Menzy ČVUT Studentský dům, Praha 6, Bílá 90

Menzy ČVUT Studentský dům, Praha 6, Bílá 90

Příchod na akci

Ve vstupní hale se nepřipouští vystavování, prodej, výměna a nebo i prohlížení sběratelských materiálů – k tomu jsou určeny jídelny.

Hlavní vchod do menzy z terasy má dvoje dveře – levé jsou určeny pro vstup nájemců stolů od 07.30 do 08.00 hodin, pravé pro ostatní návštěvníky od 08.00 do 12.00 hodin. Hodina vstupu bude dodržována. Nedožadujte se proto dřívějšího vstupu na burzu. Po příchodu si odložte svrchní oděv v šatně, která je v přízemí. Není přípustné odkládat oděv na stoly a židle.

Stoly

Všechny stoly jsou předplaceny. Plochu stolů mohou využívat pouze sběratelé, kteří mají stůl předplacen nebo pronajat na jednu akci. Neobsazené stoly budou pronajaty od 08.30 hodin vedoucím burzy. Nájemce stolu není oprávněn stůl přemisťovat na jiné místo nebo jej přenechat jinému zájemci bez souhlasu vedoucího sekce.

Chování na akci

V celé budově včetně WC je zakázáno kouřit. V jídelnách je nepřípustné odkládat věci na manipulační pásy a nesmí se manipulovat s okny – místnosti jsou větrány. Nájemci stolů i ostatní návštěvníci jsou povinni opustit budovu menzy do 12.00 hodin.

V objektu je bufet, ale pro nedostatek pracovníků není jisté, že bude otevřen při každé akci. Neodnášejte nádobí z bufetu na sály.

Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů.

Mapa místa setkání


Zvětšit mapu

Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 3/18

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
Nová publikace
XVIII.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ

XVIII. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2019

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2018

100. výročí založení ČSR
omezené množství

Klubové kartičkové kalendáříky

( Více informací o sérii )

Katalog PE
Novinka

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2018. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.