Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Členství v KSK

Kdo se může stát členem klubu?

Členem klubu se může stát každý občan ČR (výjimečně cizinec), který vyplní členskou přihlášku a splní předepsané formality. Přednostně jsou přijímáni sběratelé, jejichž zaměření odpovídá orientaci KSK na netradiční sběratelské obory.

Organizace klubu

Členové klubu s většinovými zájmy jsou sdruženi v sekcích: kapesní kalendáříky, modely a figurky, pivní suvenýry, pohlednice a sýrové etikety. Menší skupiny sběratelů tvoří obory, které mají odborného garanta: autogramy, čajové obaly, čepelkové obaly, čokoládové obaly, kuřácké potřeby, nálepky z ovoce a zeleniny, papírové ubrousky a žvýkačkové obaly. Členové s jinými sběratelskými zájmy tvoří velkou a důležitou sekci různých oborů.

Výhody členství v KSK

Se členy klubu a dalšími sběrateli se můžete setkávat na akcích, které KSK pořádá a o kterých budete včas informováni. Na klubové akce mají členové výrazně snížené vstupné.

Každý člen dostává 4x ročně klubový časopis bezplatně. Časopis má rozsah 48 černobílých a 16 barevných stran. Přináší odborné články a zajímavosti o sběratelství, reprodukce zajímavých exponátů a další informace.

Vzájemné kontakty členů umožňuje Členský adresář, který vychází každé 3 roky a obsahuje odborné sběratelské údaje o 600 členech klubu. Pro větší skupiny sběratelů vycházejí odborné sběratelské publikace. Členové klubu mají možnost publikovat a inzerovat ve Sběrateli, špičkovým sběratelům umožňuje klub publicitu na veřejnosti.

Povinnosti člena klubu

KSK předpokládá od svých členů plnění členských povinností, základní z nich je platba ročního členského příspěvku, který je pro nové členy stanoven ve výši 350 Kč. Většina příspěvku se členům vrací ve formě časopisu a výhod, zbytek slouží ke krytí režie klubu.

Jak se stát členem klubu?

Pokud se rozhodnete do klubu vstoupit, vyplňte čitelně dotazník a odešlete na adresu klubu: Klub sběratelů kuriozit, Čílova 4, 162 00 Praha 6 nebo na účet klubu číslo 0201881369 / 0800 částku 350 Kč. Na platbě z účtu uveďte své jméno, při platbě složenkou zašlete na klub kopii útržku složenky.

Zájemci o členství na Slovensku zaplatí členský příspěvek 15 Euro na adresu zmocněnce klubu na Slovensku: Ing Milan Horňák, na Sihoti 1159/21, 026 01 Dolný Kubín, tel. 435 863 493, e-mail: hornak@orava.sk. Částku zašlete složenkou na jméno.

V každém případě zašlete na adresu klubu svou fotografii 3,5 - 4,5 cm na členskou legitimaci. Obdržíte členskou legitimaci a útržek složenky Vám vrátíme. Také obdržíte dosud vyšlá čísla sběratele v běžném roce.

POZOR: nestačí odeslat vyplněnou přihlášku, ale je nutné zaplatit i příspěvek a zaslat klubu fotografii na legitimaci.

Klub sběratelů kuriozit je špičkovým klubem v České republice a věříme, že budete s členstvím v klubu spokojeni.

Download... Formulář členské přihlášky pro členství v KSK

Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 4/23

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
XX.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ

XIX. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2024

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2024

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2024

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2024

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2024

Katalog PE
Nové knihy

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2023. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.