Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Členství v KSK

Kdo se může stát členem klubu?

Členem klubu se může stát každý občan ČR (výjimečně cizinec), který vyplní členskou přihlášku a splní předepsané formality. Přednostně jsou přijímáni sběratelé, jejichž zaměření odpovídá orientaci KSK na netradiční sběratelské obory.

Organizace klubu

Členové klubu s většinovými zájmy jsou sdruženi v sekcích: kapesní kalendáříky, modely a figurky, pivní suvenýry, pohlednice a sýrové etikety. Menší skupiny sběratelů tvoří obory, které mají odborného garanta: autogramy, čajové obaly, čepelkové obaly, čokoládové obaly, kuřácké potřeby, nálepky z ovoce a zeleniny, papírové ubrousky a žvýkačkové obaly. Členové s jinými sběratelskými zájmy tvoří velkou a důležitou sekci různých oborů.

Výhody členství v KSK

Se členy klubu a dalšími sběrateli se můžete setkávat na akcích, které KSK pořádá a o kterých budete včas informováni. Na klubové akce mají členové výrazně snížené vstupné.

Každý člen dostává 4x ročně klubový časopis bezplatně. Časopis má rozsah 48 černobílých a 16 barevných stran. Přináší odborné články a zajímavosti o sběratelství, reprodukce zajímavých exponátů a další informace.

Vzájemné kontakty členů umožňuje Členský adresář, který vychází každé 3 roky a obsahuje odborné sběratelské údaje o 600 členech klubu. Pro větší skupiny sběratelů vycházejí odborné sběratelské publikace. Členové klubu mají možnost publikovat a inzerovat ve Sběrateli, špičkovým sběratelům umožňuje klub publicitu na veřejnosti.

Povinnosti člena klubu

KSK předpokládá od svých členů plnění členských povinností, základní z nich je platba ročního členského příspěvku, který je pro nové členy stanoven ve výši 350 Kč. Většina příspěvku se členům vrací ve formě časopisu a výhod, zbytek slouží ke krytí režie klubu.

Jak se stát členem klubu?

Pokud se rozhodnete do klubu vstoupit, vyplňte čitelně dotazník a odešlete na adresu klubu: Klub sběratelů kuriozit, Čílova 4, 162 00 Praha 6 nebo na účet klubu číslo 0201881369 / 0800 částku 350 Kč. Na platbě z účtu uveďte své jméno, při platbě složenkou zašlete na klub kopii útržku složenky.

Zájemci o členství na Slovensku zaplatí členský příspěvek 15 Euro na adresu zmocněnce klubu na Slovensku: Ing Milan Horňák, na Sihoti 1159/21, 026 01 Dolný Kubín, tel. 435 863 493, e-mail: hornak@orava.sk. Částku zašlete složenkou na jméno.

V každém případě zašlete na adresu klubu svou fotografii 3,5 - 4,5 cm na členskou legitimaci. Obdržíte členskou legitimaci a útržek složenky Vám vrátíme. Také obdržíte dosud vyšlá čísla sběratele v běžném roce.

POZOR: nestačí odeslat vyplněnou přihlášku, ale je nutné zaplatit i příspěvek a zaslat klubu fotografii na legitimaci.

Klub sběratelů kuriozit je špičkovým klubem v České republice a věříme, že budete s členstvím v klubu spokojeni.

Download... Formulář členské přihlášky pro členství v KSK

Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 2/24

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
XX.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ

XIX. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2024

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2024

Katalog PE
Nové knihy

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2024. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.