Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Zveme na mimořádné sběratelské setkání sběratelů pohlednic a papírových předmětů!

Jako náhradu za neuskutečněné jarní setkání pořádá 5. září Klub sběratelů kuriozit mimořádné setkání sběratelů pohlednic a papírových předmětů. Setkání se opět uskuteční v KD Barikádníků (Praha 10, u stanice metra Strašnická).

Vstup pro veřejnost je jako obvykle 8.00 hodin a burza je prodloužena do 13.45 hodin. Na setkání platí předplatné jako na obvyklých burzách pohlednic i papírových předmětů.

Informace » Za Ladislavem Liklerem

Dotazník pro nový členský Adresář

Dotazník na nový Členský adresář KSK můžete vyplnit a zaslat buď elektronicky na mailovou adresu klubu: klub@sberatel-ksk.cz nebo vytištěný poštou na korespondeční adresu klubu: Klub sběratelů kuriozit, Čílova 4, 162 00 Praha 6.

Za Ladislavem Liklerem

Informace - Za Ladislavem Liklerem Na podzim 2018 nás opustil náš kamarád a kolega sběratel Ladislav Likler, o vzpomínku na něj se níže podělili jak sběratelé KSK, tak jménem svého předsedy i Klub sběratelů autogramů.

Dne 6. listopadu 2018 zemřel v Praze Ladislav Likler, KSK 429, propagátor a historik mlékárenství, největší český znalec sýrů, rytíř francouzského Řádu Camembertu, publicista a dlouholetý a čestný předseda pražského Klubu sběratelů kuriozit, ve věku 75 let. Dětství a mládí prožil v jižních Čechách – ve Veselí nad Lužnicí (do svých 14 let), pak studoval na Průmyslové škole mlékárenské v Kroměříži a po absolutoriu pracoval v pobočce Jihočeských mlékáren v Protivíně, později v Praze, kam se pak přestěhoval.

KSK řídil neuvěřitelných 44 let v údobí 1972 - 2016. Byl sběratelem sýrových etiket nejen našich, ale z celého světa. Jeho sbírka se stala největší na světě, a hlavně zůstala zachována – jejím majitelem je dnes pražská firma LAKTOS s.r.o., kde Ladislav dlouhá léta pracoval a kde ji ještě jako její správce doplňoval a třídil (název sbírky: LAKTOS Collection, v dubnu 2018 čítala 246 486 ks).

Funkce předsedy KSK nebyla a není lehká a často vyplňuje většinu volného času a žádá plné nasazení. Bylo a je třeba zajišťovat burzy všech sběratelských oborů (jejich místa pořádání se měnila, zejména po roce 1989, a dodnes mění), vydávat odborný časopis „Sběratel“ (např. dodnes vychází za redaktorské činnosti Láďovy dcery) a zajišťovat pro něj články a jazykovou úpravu ze všech sběratelských oborů KSK, jednou za tři roky vydávat „Adresář KSK“ s aktuálně organizovanými členy v klubu a s předměty jejich zájmu, příležitostně pořádat a zajišťovat výstavy členů KSK, zajišťovat předávání a vyplňování diplomů sběratelům největších a nejpozoruhodnějších sbírek (k tomu zajišťovat účast známých osobností), každoročně na září zajišťovat stánek na akce „Sběratel“, které se dříve konaly v levém křídle Průmyslového paláce v pražských Holešovicích – po jeho vyhoření v roce 2008 v Letňanech, kde se konají dodnes, atd. Nelze to vše ani vyjmenovat. O to vše se Ladislav staral bez větších problémů, takže akce KSK měly vždy hladký průběh.

Ladislav Likler, tvůrce největší sbírky sýrových etiket na světě Laktos collection

Kromě toho se Ladislav zúčastňoval množství odborných výstav doma i v zahraničí (např. Kodaň, Paříž, Berlín, Budapešť), od roku 2006 v rámci Laktos Collection přednášel, své znalosti publikoval v řadě odborných článků a knih – například „Sbíráme sýrové etikety“ (2 díly), „Historie mlékárenství“ – v Čechách, na Moravě a Slezsku (2 díly, 1998 a 2001), „80 let značky LAKTOS (1936-2016)“.

S Láďou jsem, na jeho přání, chodil třeba také několik let (až do roku 2011) na každoroční propagační veletrh českých a moravských firem v rámci „Dne mléka“ (který u nás založil), vyrábějících mléčné výrobky a sýry, do pražského Parkhotelu, kde jsem pořizoval fotodokumentaci. „Den mléka“ je celosvětová slavnost, kterou založila Mezinárodní federace IDF se sídlem v Paříži (slaví se poslední úterý v květnu).

Závěrem mohu jen napsat, že „Ladislav Likler se zasloužil o československé, české i zahraniční sběratelství a o KSK. Čest jeho památce“.

Milan Degen

Náš kolega Milan Degen vystihl charakteristiku Ládi Liklera snad nejlépe, jak to bylo možné, včetně jeho povahových vlastností a přínosu pro KSK.

Při vzpomínce na kolegu L. Liklera, který byl 44 let naším aktivním předsedou a později jsme ho zvolili čestným předsedou klubu, vypůjčím si citát z publikace 50 let činnosti klubu sběratelů kuriozit ve faktech a vzpomínkách: „Bez jeho osobního přínosu by klub nikdy nebyl tak známý a aktivní, jako byl během své historie.“

Ladislav Likler v pořadu ANO-NE

Ladislav se zasloužil o propagaci KSK zejména v televizních vystoupeních. Největší popularitu získala tříletá soutěž ANO-NE (v letech 1981 - 1983) v České televizi Ostrava. Soutěž připravoval s dramaturgem Milanem Švihálkem, vybíral soutěžící a byl členem poroty. A při jednotlivých televizních vystoupeních byl vždy dokonale připravený a přesvědčivý. Významná byla také jeho dlouholetá spolupráce s prezidentem Agentury Dobrý den Pelhřimov Miroslavem Markem. Při předávání diplomů na akcích Sběratelství zajišťoval díky svým osobním kontaktům účast populárních umělců, herců a známých osobností.

Jako člen současného výboru KSK si velmi vážím celoživotního přínosu Ládi Liklera pro činnost Klubu sběratelů kuriozit a děkuji mu za dlouholetou spolupráci. Čest jeho památce.

Ing. Josef Klička, zakládající člen KSK

Ve Vašem klubovém časopise jsme se dozvěděli velice smutnou zprávu o panu kolegovi Liklerovi. Je nám to opravdu moc líto, neboť dlouhá léta jsme s panem předsedou Liklerem spolupracovali. Byl vždy velmi ochotný i náš Klub sběratelů autogramů propagovat, mezi kluby byly opravdu mimořádně vřelé vztahy. Jsme zarmouceni a lidsky je nám moc smutno.

Jestli mohu ještě osobní vzpomínku. Jako předsedové obou klubů jsme se zúčastnili několika prezentací našich klubů a opakovaně jsme se také zúčastnili sběratelského veletrhu ještě na Výstavišti a vždy udržovali společnou informovanost. Věříme, že tomu bude tak i nadále. Jistě by si pan Likler právě to přál, a že nezůstane jen u výměny našich časopisů.

Přijměte prosím vyjádření soustrasti a naši vzpomínku.

Za celý klub předseda KSA Jiří Štork a výbor klubu

členové KSK


[ 09. 03. 2019 | Komentářů: 0 | Doporučit | Vytisknout | 841 přečtení ]
Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 2/20

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
XVIII.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ
v prodeji jen
elektronická verze
XVIII. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2020

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2019

Katalog PE
Novinka

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2020. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.