Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Sběratelská setkání jsou zrušena!

KSK oznamuje, že výroční schůze a následné sběratelské setkání 29. ledna jsou z důvodu vládních opatření souvisejících s pandemií COVID-19 ZRUŠENY.

Všechny rezervace stolů ze zrušených setkání se přesouvají na nejbližší konané setkání.

O konání dalších plánovaných akcí KSK se rozhodne dle aktuálního vývoje. Děkujeme za pochopení.

Pivní suvenýry » Z Českého sdružení klubů hostorie pivovarnictví z.s.

Z Českého sdružení klubů hostorie pivovarnictví z.s.

Pivní suvenýry - Z Českého sdružení klubů hostorie pivovarnictví z.s. Informace z 3. zasedání Rady Českého sdružení klubů historie pivovarnictví, z. s. konaného dne 17.9.2021 v restauraci Imperiál v Pardubicích. Jednání Rady zahájil předseda RS Petr Nahodil. Po prezentaci a schválení programu přednesl zprávu o činnosti RS a plnění úkolů za období od 19.3.2021 do 17.9.2021. Zde konstatoval, že pandemie koronaviru COVID 19 znemožnila konání mnoha setkání sběratelů oproti sběratelskému kalendáři. Což také negativně ovlivnilo činnost klubů.

Informoval o tom, že bylo vydáno číslo 2/21 a 3/21 časopisu Svět piva a v přípravě je číslo 4/21. Poděkoval všem dopisovatelům za jejich aktivitu. Informoval o tom, že se časopis teď tiskne v tiskárně Vltavín v Týně nad Vltavou. Uvedl, že i nadále trvá pokles členské základny. Dále se zabýval aktivitou klubů, kde uvedl, že jsou kluby, které si plní své povinnosti velmi aktivně, ale některé kluby si je téměř neplní. V otázce hospodaření sdružení uvedl, že se daří profinancovat jak vydávání časopisu i činnost sdružení. Došlo v důsledku pandemie k poklesu příjmů z prodeje etiket Tulák, neboť je nebylo kde prodávat. Návštěvnost webových stránek je stále na stejné úrovni. Potom nastínil úkoly, které sdružení čekají v nadchá zejícím období. Zde uvedl, že příští rok oslaví sdružení 30 let od svého vzniku a bude 30 let vydávání časopisu Svět piva. Se zprávou o hospodaření sdružení seznámila paní Ing. Topinková, která uvedla, že k 31.12.2020 byl celkový zůstatek 41 719 Kč. Dále uvedla, že hospodaření je přebytkové. Poté podali informace Radě sdružení zastupující redaktor Světa piva p. Nahodil a distributor časopisu p. Skabrouth. Následovalo projednání a schválení kalendáře sběratelských setkání na rok 2022. Tento byl schválen. Dalším bodem programu byla diskuse, kde vystoupilo několik členů Rady a všechny příspěvky se týkaly organizačních záležitostí činnosti sdružení. V rámci diskuse byl projednán a schválen plán práce sdružení na rok 2022. Po diskusi byla přednesena zpráva revizní komise, kterou přednesl její předseda p. Skabrouth a konstatoval, že všechny účetní doklady byly řádně zaúčtovány a zůstatek souhlasí s peněžním deníkem. Poté byl tajemníkem sdružení p. Cífkou přednesen návrh usnesení. To bylo jednomyslně přijato.

* Časopis Svět piva – roční předplatné pro jednotlivce na rok 2022 je 220 Kč a hromadný odběr pro kluby (více než 5 ks) je 200 Kč. Zájemci si mohou časopis objednat u distributora časopisu pana Václava Skabroutha. Jeho adresa je Václav Skabrouth, Vilémov u Šluknova čp. 201, 407 80 Vilémov u Šluknova tel.: 412 397 024, 723 804 889, e-mail: sprevar.klub@seznam.cz. Časopis by neměl chybět v knihovně žádného sběratele pivních suvenýrů.

* Časopis Pivné hobby – Predplatné pre odberateľov v Českej republike na rok 2021 je 200 Kč. Objednávky a predplatné posielajte v českej mene na adresu: Július Molnár, Pstruží 314, 739 11 PSTRUŽÍ do 31. 1. 2021 alebo platbu môžete realizovať priamo na účet SAHP v ČSOB.

Číslo účtu, na ktorý môžete elektronicky uhrádzať svoje platby je: IBAN: SK8275000000004021178287, BIC SWIFT kód: CEKOSKBX Pre identifikáciu platby do políčka „Informácia pre príjemcu“ (názov políčka sa v závislosti od banky môže meniť) uveďte kto a začo platí.

* NABÍDKA – České sdružení klubů historie pivovarnictví ve spolupráci s řeporyjským pivovarem vydalo v pořadí již čtrnáctou sadu pivních etiket piva Tulák. Sada obsahuje fotografie následujících pivovarů: Klatovy – Měšťanský, Libešice u Ú štěku, Náměšť nad Oslavou, Švabín, Třebíč – Měšťanský a Zahrádka. Cena jedné sady 6 etiket je 60 Kč. Ještě nabízíme sadu kalendáříků na rok 2022 propagující kluby sdružení. Sada obsahuje 15 kalendáříků a cena jedné sady je 45 Kč. Nabízenou sadu etiket a sadu kalendáříků možno zakoupit na setkáních sběratelů nebo objednat na adrese Petr Nahodil, Mohylová 1966/8, 155 00 Praha 5. Rovněž také na stánkách www.kartickove-kalendariky.cz nebo přímo přes e-mail: p.nahodil@centrum.cz či na tel.: 603 712 269. Koupí nabízených sad podpoříte časopis Svět piva, neboť veškerý výtěžek jde na podporu časopisu.

Petr Nahodil


[ 03. 12. 2021 | Komentářů: 0 | Doporučit | Vytisknout | 90 přečtení ]
Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 4/21

časopis Sběratel

( VYPRODÁNO )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
XIX.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ

XIX. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2022

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2022

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2021

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2020

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2019

Katalog PE
Nové knihy

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2022. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.