Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy
Pivní suvenýry » Z Českého sdružení klubů historie pivovarnictví z.s.

Z Českého sdružení klubů historie pivovarnictví z.s.

Pivní suvenýry - Z Českého sdružení klubů historie pivovarnictví z.s. Informace z 3. zasedání Rady Českého sdružení klubů historie pivovarnictví, z. s. konaného dne 17.9.2021 v restauraci Imperiál v Pardubicích. Jednání Rady zahájil předseda RS Petr Nahodil. Po prezentaci a schválení programu přednesl zprávu o činnosti RS a plnění úkolů za období od 19.3.2021 do 17.9.2021. Zde konstatoval, že pandemie koronaviru COVID 19 znemožnila konání mnoha setkání sběratelů oproti sběratelskému kalendáři. Což také negativně ovlivnilo činnost klubů.

Informoval o tom, že bylo vydáno číslo 2/21 a 3/21 časopisu Svět piva a v přípravě je číslo 4/21. Poděkoval všem dopisovatelům za jejich aktivitu. Informoval o tom, že se časopis teď tiskne v tiskárně Vltavín v Týně nad Vltavou. Uvedl, že i nadále trvá pokles členské základny. Dále se zabýval aktivitou klubů, kde uvedl, že jsou kluby, které si plní své povinnosti velmi aktivně, ale některé kluby si je téměř neplní. V otázce hospodaření sdružení uvedl, že se daří profinancovat jak vydávání časopisu i činnost sdružení. Došlo v důsledku pandemie k poklesu příjmů z prodeje etiket Tulák, neboť je nebylo kde prodávat. Návštěvnost webových stránek je stále na stejné úrovni. Potom nastínil úkoly, které sdružení čekají v nadchá zejícím období. Zde uvedl, že příští rok oslaví sdružení 30 let od svého vzniku a bude 30 let vydávání časopisu Svět piva. Se zprávou o hospodaření sdružení seznámila paní Ing. Topinková, která uvedla, že k 31.12.2020 byl celkový zůstatek 41 719 Kč. Dále uvedla, že hospodaření je přebytkové. Poté podali informace Radě sdružení zastupující redaktor Světa piva p. Nahodil a distributor časopisu p. Skabrouth. Následovalo projednání a schválení kalendáře sběratelských setkání na rok 2022. Tento byl schválen. Dalším bodem programu byla diskuse, kde vystoupilo několik členů Rady a všechny příspěvky se týkaly organizačních záležitostí činnosti sdružení. V rámci diskuse byl projednán a schválen plán práce sdružení na rok 2022. Po diskusi byla přednesena zpráva revizní komise, kterou přednesl její předseda p. Skabrouth a konstatoval, že všechny účetní doklady byly řádně zaúčtovány a zůstatek souhlasí s peněžním deníkem. Poté byl tajemníkem sdružení p. Cífkou přednesen návrh usnesení. To bylo jednomyslně přijato.

 

* Časopis Svět piva – roční předplatné pro jednotlivce na rok 2022 je 220 Kč a hromadný odběr pro kluby (více než 5 ks) je 200 Kč. Zájemci si mohou časopis objednat u distributora časopisu pana Václava Skabroutha. Jeho adresa je Václav Skabrouth, Vilémov u Šluknova čp. 201, 407 80 Vilémov u Šluknova tel.: 412 397 024, 723 804 889, e-mail: sprevar.klub@seznam.cz. Časopis by neměl chybět v knihovně žádného sběratele pivních suvenýrů.

* Časopis Pivné hobby – Predplatné pre odberateľov v Českej republike na rok 2021 je 200 Kč. Objednávky a predplatné posielajte v českej mene na adresu: Július Molnár, Pstruží 314, 739 11 PSTRUŽÍ do 31. 1. 2021 alebo platbu môžete realizovať priamo na účet SAHP v ČSOB.

Číslo účtu, na ktorý môžete elektronicky uhrádzať svoje platby je: IBAN: SK8275000000004021178287, BIC SWIFT kód: CEKOSKBX Pre identifikáciu platby do políčka „Informácia pre príjemcu“ (názov políčka sa v závislosti od banky môže meniť) uveďte kto a začo platí.

* NABÍDKA – České sdružení klubů historie pivovarnictví ve spolupráci s řeporyjským pivovarem vydalo v pořadí již čtrnáctou sadu pivních etiket piva Tulák. Sada obsahuje fotografie následujících pivovarů: Klatovy – Měšťanský, Libešice u Ú štěku, Náměšť nad Oslavou, Švabín, Třebíč – Měšťanský a Zahrádka. Cena jedné sady 6 etiket je 60 Kč. Ještě nabízíme sadu kalendáříků na rok 2022 propagující kluby sdružení. Sada obsahuje 15 kalendáříků a cena jedné sady je 45 Kč. Nabízenou sadu etiket a sadu kalendáříků možno zakoupit na setkáních sběratelů nebo objednat na adrese Petr Nahodil, Mohylová 1966/8, 155 00 Praha 5. Rovněž také na stánkách www.kartickove-kalendariky.cz nebo přímo přes e-mail: p.nahodil@centrum.cz či na tel.: 603 712 269. Koupí nabízených sad podpoříte časopis Svět piva, neboť veškerý výtěžek jde na podporu časopisu.

Petr Nahodil


[ 03. 12. 2021 | Komentářů: 0 | Doporučit | Vytisknout | 961 přečtení ]
Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 1/23

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
XIX.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ

XIX. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2022

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2022

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2021

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2020

Katalog PE
Nové knihy

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2023. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.