Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Sběratelská setkání jsou zrušena!

KSK oznamuje, že sběratelská setkání v měsíci dubnu jsou z důvodu vládních opatření souvisejících s pandemií COVID-19 ZRUŠENA.

Všechny rezervace stolů se přesouvají na nejbližší konané setkání.

O konání dalších plánovaných akcí KSK se rozhodne dle aktuálního vývoje. Děkujeme za pochopení.

Pivní suvenýry » Stručně o vzniku pivovarnictví v českých zemích

Stručně o vzniku pivovarnictví v českých zemích

Pivní suvenýry - Stručně o vzniku pivovarnictví v českých zemích Nejstarší písemnou zmínkou o vaření piva v Čechách je záznam v zakládací listině Vyšehradské kapituly z roku 1088, i když se dá předpokládat, že se pivo na našem území vařilo mnohem dříve. K prvému rozmachu pivovarnictví dochází ve 14. století. V 15. století začíná ve větším pěstování chmele v okolí Žatce, Loun, Rakovníka a Tršic. Do roku 1517 smí vařit pivo pouze města a kláštery. V dalších letech toto privilegium ztrácí a v 16. století pivo běžně vaří i šlechta. V té době je v Čechách v provozu již dvacettři velkých pivovarů. V druhé polovině 18. století přicházejí neúrodná léta, nedostatek obilí způsobuje i nedostatek piva. Pivo upadá nejen kvantitou, ale i kvalitou. Používají se různé příměsi k zlepšení chuti, ale úpadek nezadržitelně pokračuje.

Po úpadku, který postihl nejen naší zemi, ale i sousední Rakousko a Bavorsko, nastává koncem 18. století českému pivovarnictví nová slavná éra. Do pivovarnického světa vstupuje český sládek F. O. Poupě. Reformuje zařízení pivovaru, výrobní proces a provádí kontrolu práce, čili zavádí moderní technologii a dává pivu jeho dnešní podobu.

V 19. století zaznamenáváme neobvyklý růst počtu pivovarů. V Čechách se jejich počet pohybuje kolem 1000, na Moravě 300 a na Slovensku okolo třiceti pivovarů. Jelikož jde především o pivovary malé, mnohé z nich nestačí rostoucí konkurenci a zanikají. Do roku 1918 klesá počet pivovarů asi na polovinu. V nově vzniklé republice je do provozu zaváděna moderní výroba. V mnoha případech jsou novinky čs. pivovarnictví zaváděny i v zahraničí a náš průmysl stojí v popředí nejen v Evropě, ale i ve světě.

Osvobození v roce 1945 a pak znárodnění přežívá jen asi polovina pivovarů z roku 1918. Další postupnou likvidací zastaralých provozů, modernizací v České socialistické republice a výstavbou nových pivovarů v Slovenské socialistické republice ustálil se počet pivovarů na čísle 100. Československé pivo si v letech do roku 1989 razí stále více cestu do světa. Vyváží se do mnoha zemí světa.

Po roce 1989 vstupují na náš pivovarnický trh velké nadnárodní společnosti. Tyto kupují mnohé zprivatizované pivovary. Bohužel často tyto pivovary zavírají, a tak počet velkých průmyslových pivovarů se ustálí na čísle okolo padesáti. Jediným nezprivatizovaným velkým pivovarem zůstává jen českobudějovický Budvar. Ostatní velké pivovary fúzují a stávají se součástí obrovských nadnárodních pivovarských společností.

V roce 1992 vznikají první restaurační minipivovary. Zpočátku jen ojediněle, ale postupem času se zvyšuje každoroční přírůstek těchto minipivovarů. V několika posledních letech jich každý rok přibývá kolem 50. V současné době je již v České republice v provozu kolem padesáti velkých průmyslových pivovarů a kolem čtyřset minipivovarů. Naše pivovarnictví zaznamenává v dnešní době opět velký rozmach. Odhaduje se, že počet minipivovarů by se mohl vyšplhat až na 800.

Nesmírně se tak obohatila nabídka různých druhů piv, kterou oceňují především milovníci zlatavého moku.

Petr Nahodil


[ 19. 08. 2018 | Komentářů: 0 | Doporučit | Vytisknout | 1776 přečtení ]
Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 1/21

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
XIX.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ

XIX. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2021

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2020

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2019

Katalog PE
Nové knihy

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2021. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.