Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy
Akce Sběratelství 2021 » Slavnostní předávání diplomů akce Sběratelství 2021

Slavnostní předávání diplomů akce Sběratelství 2021

Akce Sběratelství 2021 - Slavnostní předávání diplomů akce Sběratelství 2021 Podruhé za sebou a celkem potřetí se v prostorách Národního technického muzea konalo 8. dubna letošního roku předávání diplomů v rámci akce Sběratelství 2021. Toto pravidelné oceňování nejlepších sběratelů a jejich sbírek má tradici již od roku 1974 a Klub sběratelů kuriozit jej pořádá každé tři roky. Tento ročník byl tedy již sedmnáctý.

Cílem akce je získání přehledu o špičkových sbírkách v klubu i mimo klub. U větších oborů se sestavují žebříčky sbírek podle počtu exponátů a tvůrce největší sbírky získá diplom za největší sbírku v oboru. Pokud jeho sbírka je na prvním místě opakovaně, diplom může získat ve více ročnících.

sál Národního technického muzea

Klub sběratelů kuriozit je známý tím, že velká část jeho členů vytváří originální sbírky v oborech, kterým se věnují sami nebo jen s několika dalšími sběrateli. Jejich sbírky jsou vynikající, zajímavé a unikátní a jejich majitelé mají ve svých oborech velké znalosti a často je také publikují. Takové sbírky po prověření dostávají diplom Pozoruhodná sbírka. V této kategorii je možné získat ocenění pouze jednou.

A protože někteří členové propagují KSK i sběratelství nadstandardně, udělovalo vedení klubu podruhé také ocenění v kategorii Čestné uznání za propagaci, podporu a rozvoj sběratelství.

Setkání v přednáškovém sále NTM zahájil místopředseda Petr Zaoral, který kromě zástupců KSK představil osobnosti, které přijaly pozvání a přišly předávat diplomy oceněným členům klubu. Byl to pan Miroslav Marek, prezident Agentury Dobrý den z Pelhřimova a autor České knihy rekordů, ve které je zapsáno mnoho našich sběratelů, a dále JUDr. Martin Pros, předseda Klubu sběratelů autogramů. Z pracovních důvodů se bohužel nemohl předávání zúčastnit ředitel muzea Mgr. Karel Ksandr, díky jehož vstřícnosti mohl klub prostory muzea využít a zároveň zajistil možnost bezplatné prohlídky muzea pro oceněné a všechny návštěvníky akce.

Předseda klubu Luboš Čech pak krátce představil akci Sběratelství, její historii, současnost a záměry do budoucnosti. Poděkoval rodinným příslušníkům oceněných sběratelek a sběratelů, bez jejichž podpory by šlo jen těžko vybudovat světové sbírky. Poté předal slovo místopředsedovi klubu Petru Zaoralovi, který konstatoval, že i přes složité období posledních dvou let byly sbírky členů KSK i nadále rozšiřovány, což se projevilo právě u první skupiny ocenění za největší sbírky.

Oceněni byli: Lubomír Zamazal za sbírku kartičkových kalendáříků (cca 600.000 kusů), tři sběratelé pohlednic, konkrétně Daniela Houšková za celkově největší sbírku 232.800 kusů, Helena Okáčová za 34.700 uměleckých pohlednic a Ing. Pavel Fiedler za 135.000 pohlednic ČR a SR, dále pak Mgr. Alena Šedová za sbírku rozetek, sbírka sýrových etiket Laktos Collection, kterou aktuálně spravuje kurátorka PhDr. Přibylová a obsahuje 251.000 kusů, Vladislav Kuchta se sbírkou 127.000 kusů obalů od žvýkaček, Lubomír Kouřim s 86.000 kusů vkládaných obrázků ze žvýkaček, Miloš Wokoun a jeho sbírka 14.400 automobilových modelů, Ing. Taťjana Svobodová z Prahy a její sbírka figurek a hraček z čokoládových vajíček v počtu přes 14.000 kusů, Jana Jandová s přebaly od čajů v počtu 69.000 kusů, Jan Makovec a jeho sbírka čepelkových obalů (přes 20.000), František Krajánek sesbíral 251.000 obalů od cigaret. Prvenství znovu obhájil Ing. Stanislav Krámský, který shromáždil 193.000 obalů a krabiček od čokolád, bonboniér a podobných. Nejvíce zastoupeným oborem bylo znovu pivo a vše s ním související: Ing. Václav Honzejk za 330.000 pivních etiket, Vladimír Steiner se sbírkou pivních etiket ČSR do roku 1948, kterých mý přes 5.000, Jiří Drvola za sbírku starých českých pivních lahví (přes 9.000), Jaroslav Štěrba, který ocenění získal za 130.000 kusů pivních tácků, Vladimír Pazourek, který sbírá sklenice a korbely a má jich 2.400, Vlastimil Cífka za 15.575 kusů korunkových uzávěrů z celého světa, Oldřich Zatloukal za 117.000 kalendáříků s pivní tématikou a Miloslav Dobšíček se svojí sbírkou otvíráků, kterých má 3.100 a sbírka je zapsané také v České knize rekordů.

Jak již bylo řečeno, ocenění Pozoruhodná sbírka je možné obdržet pouze jednou, proto se v této části objevily zcela nové sbírky, často s velice netradičním tématem. To se týkalo především pana Milana Baše se sbírkou medailí s portrétem Karla IV., Ing. Stanislava Slavíka a jeho sbírky ski odznaků, pana Jiří Vochozky s tématem A. V. Frič a historických kalamářů Ing. Zdeňka Sluky. Neméně zajímavé pak jsou sbírky starých židovských pohlednic Františka Bányaie, pohlednic vrtulníků Ing. Petra Zaorala či knihy Babička spisovatelky Boženy Němcové, kterou vytvořila paní Marta Zemanová. Ing. Stanislav Krámský vytvořil novou sbírku historických i současných krabiček od bonboniér a cukrovinek.

Na závěr byla předána Čestná uznání za propagaci, podporu a rozvoj sběratelství. Prvním oceněným byl pan Emanuel Petráň, sběratel tužek, který již v minulosti obdržel ocenění za pozoruhodnou sbírku, ale především opakovaně vystupuje v televizních i rozhlasových pořadech a pořádá výstavy, kde prezentuje nejen svoji sbírku, ale také Klub sběratelů kuriozit. Pan Petráň se bohužel předávání nemohl zúčastnit. Druhou oceněnou v této kategorii byla paní Jaroslava Holinovou z Libiše, která obdržela již dvakrát ocenění za pozoruhodnou sbírku, konkrétně za formy na máslo, sýry, tlačené perníky a vánoční beránky. Svoje sbírky často vystavuje a nikdy nezapomene propagovat klub, kromě toho uspořádala motivační akci pro žáky základní školy k podpoře sběratelství, spolupořádá akce pro seniory a podobně.

Diplomy střídavě předávali pan Miroslav Marek a JUDr. Martin Pros, oba ve svých příspěvcích ocenili především dlouhodobý zájem sběratelů o rozšiřování sbírek a své obory. Pan Marek zmínil obecný problém s předáváním sbírek po skončení aktivního sbírání a vyslovil naději, že společně s vedením KSK je vždy možné hledat následovatele, např. jiných sběratelů či u státních institucí.

Na závěr místopředseda klubu Petr Zaoral ještě jednou poblahopřál všem oceněným sběratelkám a sběratelům, poděkoval za hojnou účast, hostům za předání diplomů a zakončil tento ročník Sběratelství.

Řada sběratelů se nemohla předávání ocenění zúčastnit osobně, ať již ze zdravotních, pracovních či jiných osobních důvodů. Vedení KSK zajistí předání diplomů jinou cestou, a i těmto sběratelkám a sběratelům přeje hodně dalších úspěchů.

Vedení klubu děkuji také manželům Šedovým za přípravu videozáznamu z celé akce, které je možné shlédnout na Youtube https://youtu.be/ZJBV9SRIFeQ.

Ing. Petr Zaoral


[ 21. 06. 2022 | Komentářů: 0 | Doporučit | Vytisknout | 742 přečtení ]
Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 1/24

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
XX.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ

XIX. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2024

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2024

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2024

Katalog PE
Nové knihy

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2024. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.