Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy
DŮLEŽITÉ - Sběratelská setkání se od roku 2019 přesouvají na nové místo: Kulturní dům Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10 (cca 100 m od stanice Metra A Strašnická)!
Upozornění pro návštěvníky burz KSK v Kulturním domě Barikádníků

V rámci burz máme k dispozici jen velmi omezený počet míst pro parkování na ploše vedle budovy, dle pokynů vedení KDB max. 10-15 vozidel. Parkovací místa nerezervujeme, po vyčerpání povolené kapacity nebude dalším účastníkům vjezd povolen. Prosíme, abyste parkování umožnili přednostně prodejcům.

Doporučujeme proto návštěvu pěšky (KDB je vzdáleno cca 100 metrů od stanice metra Strašnická), dle informací od pracovníků KDB je možné parkovat na ulici V Olšinách, případně na parkovišti u obchodu Billa tamtéž, cca 150 metrů od KDB.

Pohlednice » Pohlednice a vizitky k svátkům vánočním (2. část)

Pohlednice a vizitky k svátkům vánočním (2. část)

Pohlednice - Pohlednice a vizitky k svátkům vánočním (2. část) Vánoční pohlednice po 2. světové válce

Poválečná éra začala v tzv. 3. ČSR navazovat na předchozí meziválečné údobí. Jenže brzy, v únoru 1948, došlo k převratu, kdy se k moci dostali komunisté, kteří pak vládli v republice až do konce roku 1989. Velmi brzy začali pronásledovat církve, zejména římskokatolickou, protože jak v Čechách, tak zejména na Moravě a Slovensku bylo mezi obyvatelstvem velmi mnoho věřících. Takže faráři a vůbec církevní hodnostáři měli na ně značný vliv.

Takovýto stav se KSČ začal brzy zajídat a záhy začaly být církve perzekuovány. To je obsaženo už ve známém lidovém rčení o dvou kohoutech na jednom smetišti. Kdo usiluje o jednu centrální moc, tak nemůže vedle sebe připustit žádného rivala. Ostatně zářným příkladem byl Sovětský svaz, kde se dokonce bouraly pravoslavné kostely. U nás se sice kostely a kláštery přímo nebouraly, ale rušily a často nechávaly pustnout; mniši, jeptišky, kněží i vyšší církevní hodnostáři byli internováni (včetně pražského arcibiskupa Josefa Berana), atd. Možná, že prvotním úmyslem našich soudruhů bylo církve postupně vymazat z paměti. Jenže sami měli velmi jednotvárné, ba nevábné oltáře – samá rudá sukna – na tribunách a praporech, pěticípé hvězdy, srpy s kladivem, snopy s obilím aj. a také plno blábolů, které se nedaly poslouchat a číst (mimochodem jako je tomu u některých dnešních politiků, novinářů, moderátorů, obecně bulváru, ale i u některých jiných novin, rockové skupiny (tzv. hudební) nevyjímaje.

Mluvím o tom proto, že to mělo vliv na vše a mj. i na vánoční pohlednice, zejména na jejich motivy. Takže po únoru 1948 začala postupně na vánočních pohlednicích ubývat křesťanská tématika. Začaly převažovat kresby se zimními motivy – zasněžená města, krajiny, zimní radovánky dětí (často do té doby neznámých autorů, jejichž výčet by byl dlouhý). Avšak zůstávaly kresby zabíjaček, tradičních vánočních zvyků i betlémské události aj., a to zejména na kresbách renomovaných malířů – Mikoláše Alše, Josefa Lady, Marie Fišerové – Kvěchové, Jiřího Trnky aj. Část jejich tvorby na tato témata byla totiž považována za nejbližší lidovým masám.

 

Ostatně, objevovala se již na pohlednicích mezi dvěma světovými válkami. Především Ladovy pohlednice byly a jsou o Vánocích stále s námi (i v současnosti jsou k dispozici téměř před každými Vánocemi). Faktem je, že křesťanská tématika nikdy zcela nevymizela (např. i kresby a snímky nejrůznějších lidových betlémů), avšak tehdy byla výjimečná. Pohlednicová tvorba 50. let se vyznačuje také používáním podřadnějších druhů papíru.

Jinak Ježíška měl v té době časem nahradit Děda Mráz, který na rozdíl od Sovětského svazu měl začít u nás rozdávat dárky už o Štědrém dni (a ne až na začátku nového roku). Na pohlednicích té doby jsem ale Dědu Mráze neobjevil (jen jeho obdobu ze západu -Santa Klause). U nás nebyl nikdy oblíben a tudíž nezakořenil. Patrně exempláře s ním (pokud se vyráběly) končily u nás převážně v odpadních koších.

Tzv. zlatá 60. léta 20. století, doba světové prosperity, se odrazila i v pohlednicové tvorbě, což se projevilo větší různorodostí a kvalitou tisku a vůbec zvýšeným poštovním stykem se zahraničím. Na rozdíl od ostatních zemí socialistického tábora však tento boom skončil v roce 1968, obsazením Československa vojsky Varšavské smlouvy.

Asi od konce 70. let 20. století vycházely sice pohlednice s reprodukcemi obrazů betlémské události, a také starých mistrů – z jejich obrazů, kreseb aj., avšak spíše sporadicky. Převažovaly barevné reprodukce fotografií na vánoční atributy s detaily, kde se objevují smrkové větvičky, svíčky, vánočky a jiné pečivo, cukroví, ořechy, vánoční ozdoby, atd. Pokud nejde o vkusné uspořádání (a to i u jiných motivů např. i Svaté rodiny), zajímavý záběr a tisk apod., pak takové exempláře jsou pro sběratele pohlednic většinou bezcenné.

V uvedených letech a dalších 80. letech byly vydávány série betlémů z různých kostelů, například v Praze barokní betlém u kapucínů na Loretánském náměstí (figury většinou v životní velikosti), Svatá rodina rovněž v životní velikosti v betlémě pražského kostela P. Marie a Karla Velikého na Karlově, betlém v katedrále sv. Víta, v kostele P. Marie na Strahově, ale také v Braníku, lidové betlémy z Čech, Moravy, atd.

Sběratel 4/18

Celý článek naleznete v časopise

Sběratel 4/18

Milan Degen


[ 18. 12. 2018 | Komentářů: 0 | Doporučit | Vytisknout | 698 přečtení ]
Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 3/19

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
Nová publikace
XVIII.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ
v prodeji jen
elektronická verze
XVIII. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2019

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2018

Katalog PE
Novinka

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2019. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.