Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Setkání sběratelů do konce roku 2020 zrušena!

KSK oznamuje, že všechna plánovaná setkání sběratelů do konce letošního roku jsou z důvodu vládních opatření souvisejících s pandemií COVID-19 ZRUŠENA.

Všechny rezervace stolů se přesouvají na nejbližší konané setkání.

O konání dalších plánovaných akcí KSK se rozhodne dle aktuálního vývoje. Děkujeme za pochopení.

Akce Sběratelství 2015 » Pivní suvenýry

Pivní suvenýry

Akce Sběratelství 2015 - Pivní suvenýry Sekce sběratelů pivních suvenýrů patří v rámci KSK mezi tři největší obory - vedle modelů a pohlednic. Toto je patrné i na návštěvnosti setkání sběratelů pivních suvenýrů. Vývoj sběratelství pivních suvenýrů od prvního hodnocení v r. 1974 do současnosti je velmi dynamický. V roce 1974 byly sestaveny žebříčky pouze u etiket a tácků a orientačně byly uvedeny sbírky pivovarských odznaků, pohlednic, kalendářů a prospektů.

V druhém ročníku akce Sběratelství v r. 1976 už bylo zpracováno víc než 110 dotazníků pro etikety a 50 dotazníků pro tácky. V dalších ročnících akce Sběratelství byly žebříčky pivních etiket a tácků rozšířeny o další obory - plechovky, sklenice, cedule, korunky a láhve. V této době byl nejvyšší zájem sběratelů o pivní plechovky a láhve. V období od poslední akce Sběratelství v r. 2012 do současnosti naopak zájem o pivní plechovky neustále upadá a počet sběratelů se snížil z 10 na 9. Při minulé akci Sběratelství 2012 bylo z údajů získaných z členského adresáře zjištěno, že sběratelé pivních suvenýrů se věnují 37 oborům. Při akci Sběratelství 2015 bylo zjištěno, že v současné době se počet 37 oborů nezměnil.

Sběratelé pivních suvenýrů patří mezi sběrateli mezi ty nejaktivnější. Sdružují se v 17 klubech po celé republice a od r. 2010 nesou nový název, a sice České sdružení klubů historie pivovarnictví, v jehož čele stojí Rada sdružení, kde má KSK svého zástupce p. Petra Nahodila, který zastává funkci předsedy Rady sdružení. Rada koordinuje termíny výměnných setkání sběratelů. Uděluje ocenění „ZLATÝ KORBEL“ pivovarům, institucím, klubům a jednotlivcům. Toto ocenění získal Klub sběratelů kuriozit a dále předseda KSK p. Ladislav Likler za jeho dlouholetý přínos pro sběratelské hnutí. Pánové Petr Nahodil, Vlastimil Cífka a Václav Soukup za aktivní práci pro sběratelství. Propaguje sběratelství pivních suvenýrů a historii pivovarnictví v médiích. Sdružení vydává velmi kvalitní a mezi sběrateli oblíbený časopis Svět piva, jehož šéfredaktorem je Ing. Jaroslav Řehůřek. Ještě bych se zmínil o záslužné činnosti ostravského klubu sběratelů pivních suvenýrů, vedeným Ing. Jiří Kozlem, který vydává pro sběratele katalogy pivních etiket. Dále je mezi sběrateli pivovarských suvenýrů znám rovněž velmi kvalitně zpracovaný zpravodaj pro sběratele pivovarských suvenýrů Rytíř, vydávaný Rytíř klubem v Jirkově. V obou zmiňovaných časopisech vycházejí kromě zajímavých článků a nejrůznějších informací i přehledy o vydávaných nových etiketách a dalších novinkách v oblasti pivních suvenýrů. V poslední době se stále větší oblibě těší u našich sběratelů i slovenský časopis pro sběratele pivovarských suvenýrů „PIVNÉ HOBBY“. Časopis vydává Slovenská asociace historie pivovarnictví (SAHP) a je obsahově na velmi vysoké úrovni. Jeho odběratelé získávají podrobný přehled o sběratelství pivních suvenýrů na Slovensku. Ještě na Slovensku vychází zpravodaj „Pivoviny“, který vydává Danubius klub Bratislava.

V letošním ročníku akce Sběratelství 2015 je počtvrté použito údajů o velikostech sbírek uvedených jednotlivými sběrateli v Členském adresáři. Dotazníky nebyly rozesílány.

Podle 17. adresáře se sběratelstvím pivních suvenýrů zaobírá celkem 90 sběratelů, což je o 4 sběratele méně než v roce 2012. Z tohoto počtu má sbírání pivních suvenýrů jako svůj hlavní obor uvedeno 50 sběratelů a 40 sběratelů jej uvedlo jako vedlejší obor své sběratelské činnosti. Nejvíce jsou zastoupeni sběratelé pivních etiket, kterých je 44. I v tomto největším uskupení sběratelů došlo během tří let k snížení jejich počtu o 6. Svoje sbírky většinou rozdělují na ČR+SR a cizinu. U našich pivních etiket se ještě sleduje i velikost sbírek starých etiket do r. 1948. Údaje o počtu starých etiket do r. 1948 uvedlo v adresáři jen 10 sběratelů. Škoda, že údaje o etiketách do r. 1948 neuvádí většina sběratelů, sbírajících jen naše pivní etikety, neboť určitě tyto etikety se v jejich sbírkách vyskytují.

Petr Nahodil


[ 18. 08. 2015 | Komentářů: 0 | Doporučit | Vytisknout | 4618 přečtení ]
Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 4/20

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
XIX.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ

XIX. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2021

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2020

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2019

Katalog PE
Novinka

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2020. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.