Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy
Sekce
Skupiny sběratelů
Veletrh Sběratel
6. - 7. září 2019 (pá-so)
Výstaviště PVA EXPO PRAHA
otevírací doba:
Pá 10 - 18 hod.
So 10 - 17 hod.
Vyhledávání
Vyhledat text

KSK je i na facebooku
Poslední inzeráty
Český svaz filumenistů - zápalkové
nálepky
DŮLEŽITÉ - Sběratelská setkání se od roku 2019 přesouvají na nové místo: Kulturní dům Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10 (cca 100 m od stanice Metra A Strašnická)!
Upozornění pro návštěvníky burz KSK v Kulturním domě Barikádníků

V rámci burz máme k dispozici jen velmi omezený počet míst pro parkování na ploše vedle budovy, dle pokynů vedení KDB max. 10-15 vozidel. Parkovací místa nerezervujeme, po vyčerpání povolené kapacity nebude dalším účastníkům vjezd povolen. Prosíme, abyste parkování umožnili přednostně prodejcům.

Doporučujeme proto návštěvu pěšky (KDB je vzdáleno cca 100 metrů od stanice metra Strašnická), dle informací od pracovníků KDB je možné parkovat na ulici V Olšinách, případně na parkovišti u obchodu Billa tamtéž, cca 150 metrů od KDB.

Různé obory » Pasová kontrola Republiky československé ...

Pasová kontrola Republiky československé ...

Různé obory - Pasová kontrola Republiky československé ... Je tomu už sto let, kdy bylo možné zaslechnout poprvé tuto výzvu na hranicích nově vzniklého státu. Konec 1. světové války v r. 1918 znamenal nejenom konec válečných útrap, ale i vznik nových státních útvarů a tím i hranic, jejich střežení a samozřejmě i nové doklady pro jejich překračování.

Na hranicích kontrolovala cestovní doklady i pohraniční finanční stráž a četnické stanice v blízkosti hraničních přechodů. Na přelomu 20. a 30. let 20. století byly zřízeny pro pasovou kontrolu specializované Četnické pohraniční kontrolní stanice. Když nahlédneme do brožurky „Zákony a nařízení státu československého, jakož i bývalé říšské a zemské zákony a nařízení, které jsou doposud platnosti – Výtah pro četnictvo“, nalezneme odkaz „Cestovní předpisy“ (Výnos ministerstva vnitra čís. 798/N ex 1919), hned na prvním místě a v odstavci 1 se můžeme dočíst: …Kdokoliv se odebírá do tuzemska nebo do cizozemska přes státní hranice, má se vykázati řádným cestovním listem (pasem). Jiné cestovní listiny, jako legitimační lístky, pracovní knížky, cestovní lístky, nemají platnosti pro překročení hranice ...

Každý začátek bývá těžký a nebylo tomu jinak i s vydáváním nových cestovních dokladů v nově vzniklé republice. Ještě v r. 1919 se můžeme setkat s používáním starých, rakousko-uherských cestovních pasů, kde vydávající úředníci odstraňovali „orlíčky“ z razítek, přeškrtávali německé texty a jméno bývalého císaře.

Z hlediska sběratelského jsou tyto změny zajímavé, protože mimo oficiálně vydávaných dokladů se cestovalo i na různá jednorázová povolení, vydávaná např. vojenskými orgány nebo konzuláty v zahraničí. Na jednom z prvních čs. cestovních pasů, ve formátu pasové knížky s cihlově hnědými deskami, který byl vydán 25.11.1918 v Římě (LEGATION DES PAYS TCHÉCOSLOVAQUES), můžeme najít jako označení vydávajícího státu „Země československé“, slovo republika zde ještě nenajdeme. Název státu se ostatně měnil, v období let 1918-1920 se používala formulace Republika československá a následně až do r. 1938 Československá republika. Těsně po válce pobývalo v zahraničí mnoho občanů nové čs. republiky a bylo zapotřebí je vybavit cestovními doklady pro návrat do vlasti. A to byl případ zejména čs. legionářů, ať již francouzských, italských nebo ruských. Zatímco u prvních dvou skupin to nebylo z hlediska vzdálenosti tak obtížné, návrat ruských legionářů, soustředěných na východě Ruska, to bylo složité a zdlouhavé jak po stránce politické, tak po stránce logistické. Cestovní doklady ruských legionářů, kteří byli při návratu do vlasti nuceni obeplout i více než půl zeměkoule, jsou jedny z nejvzácnějších dokladů sbírek. Na obrázku vidíme stránku Pasportu č. 424, který vydala Československá republika – Ministerstvo zahraničních záležitostí ve Vladivostoku, 30.4.1920.

Sloužil k návratu legionáře přes britskou Indii, Turkestán, Itálii, balkánské státy až na rakousko-československý hraniční přechod Horní Dvořiště, který překročil 5.3.1921. Dalším dokladem, který sloužil v mnoha případech i pro návrat do vlasti, je Cestovní list, v záhlaví již s nápisem Republika československá. Jednalo se o listinný pas o rozměrech 21 x 33,5 cm, s fotografií na zadní straně, který byl vydáván několik let po vzniku republiky, než jej nahradil cestovní pas ve formě pasové knížky, který doprovázel čs. občany celé období 1. republiky, okupaci (s povinností pas opatřit přelepkou – Německá říše Protektorát Čechy a Morava) a setkáváme se s ním i po skončení 2. sv. války. Tyto šedomodré pasy byly vydávány v modifikacích s tvrdými i měkkými deskami, obsahovaly 32 stran, fotografie byla jištěna nýty (případně spec. sponkami) a razítkem, na zadní desky byl přilepen Záznam o přídělu valut, listy byly ještě jištěny bílo-červenou šňůrkou vyvedenou na desky pasu a přelepeny papírovou pečetí s razítkem. Cestovní pasy sloužily i jako rodinné, můžeme v nich najít na fotografii celou rodinu.

Sběratel 3/18

Celý článek naleznete v časopise

Sběratel 3/18

Jiří Vochozka


[ 19. 08. 2018 | Komentářů: 0 | Doporučit | Vytisknout | 532 přečtení ]
Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 2/19

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
Nová publikace
XVIII.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ

XVIII. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2019

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2018

100. výročí založení ČSR
omezené množství

Klubové kartičkové kalendáříky

( Více informací o sérii )

Katalog PE
Novinka

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2019. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.