Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy
Pohlednice » KFC na pohlednicích

KFC na pohlednicích

Pohlednice - KFC na pohlednicích Neboli klenoty fascinující ceny, což byla zkratka pro korunovační klenoty českých králů v souvislosti s tajnou operací, týkající se jejich ukrytí. Byla vymyšlena někým z pracovníků Kanceláře prezidenta republiky v r. 1938. A to ještě před Mnichovskou dohodou (29. září 1938). Mj. dost ostudnou pro Velkou Británii a Francii. Představitelé těchto mocností, navzdory smlouvě s Československem o vzájemné pomoci v případě války, nás v Mnichově odepsali v bláhové naději, že uspokojením územních požadavků Německa – připojením Sudet k Říši, které až dosud byly součástí ČSR, zamezí další německé rozpínavosti a zachrání mír v Evropě. Předchozí obsazení Porýní a Rakouska Německem je dostatečně nevarovalo. Tehdy Francie ani Anglie nechtěly za nás a s námi proti německým nacistům bojovat. Nakonec horko těžko bojovaly samy za sebe. Francie byla poražena a obsazena, Velká Británie se zachránila jen se štěstím a souhrou náhod.

Okleštěním ČSR, která tak přišla o draze vybudované bunkry a pevnosti na původních hranicích, si ale prezident a vláda nedělali iluze o další agresivitě nacistického Německa. Prezident Dr. Edvard Beneš pak mj. připravoval i bezpečný úkryt pro české korunovační klenoty. Pro případné odposlouchávání a jiné prozrazení hovořil se svými příslušnými spolupracovníky jako o KFC.

Za vhodný úkryt byla nakonec vytipována banka v Žilině, kam byly 20. září 1938 KFC ve zvláštní bedně dopraveny a uloženy pod jinou specifikací obsahu. Tam však dlouho nepobyly, neboť tajné služby ČSR zjistily, že utajení nebylo dokonalé a že někteří slovenští fašisté začali něco tušit a následně shánět konkrétnější informace. A tak bylo rozhodnuto o převezení KFC zpět do Prahy. Zvláštní auto odjíždělo ze Žiliny 6. října 1938. A málem se někde střetlo s jedním německým tankem, který se tu potuloval! A provokativně auto s KFC začal pronásledovat. Automobilu se náhodou podařilo ujet a dovézt klenoty zpět na Pražský hrad. Bednu s KFC sice doprovázel zplnomocněnec prezidenta Dr. Člupek (byl pod přísahou), který byl ochoten za záchranu KFC položit třeba i život, jenže byl ozbrojen jen revolverem, takže případnému zcizení nebo i zničení KFC by jen těžko mohl zabránit! Prezident pak KFC ukryl do tajného soukromého trezoru ve své pracovně na Hradě, který ale zase tak tajný nebyl. To je jen nástin poslední prekérní události z doby relativně nedávné.

Podobných dramatických událostí a náhod zažily KFC od doby své existence dost a vlastně jen díky zvláštní bule papeže Klimenta VI. a shodou okolností se dochovaly v neporušeném stavu dodnes.

Pohlednice s KFC

Na pohlednicích se některé části KFC objevily poměrně brzy, a to již asi kolem r. 1890. Jde o jednobarevné tmavě zelené litografie Antonína Pokorného s velmi starými pražskými záběry, kde v dolním rohu každé pohlednice je heraldické zátiší právě s vyobrazením svatováclavské koruny (od originálu se poněkud liší), obřadního meče a žezla. Jsou známy jen tři exempláře s tímto heraldickým zátiším: panorama Pražského hradu s Malou Stranou / Státní nádraží (dnes Masarykovo) – pohled z vrchu Vítkova s Pražským hradem v pozadí / a panorama s Pražským hradem a Novoměstskou vodárenskou věží, zobrazené jakoby od hladiny Vltavy – s nápisem Salut de Prague. Pokorného série je bohužel poštovně nepoužitá, takže o době vydání a případném počtu exemplářů existují jen dohady. Avšak těsně po povodni v září 1890 vyšla Pokorného litografie pobořeného Karlova mostu, která patří ke starším pracem A. Pokorného, přičemž výše uvedená série svým provedením vykazuje rysy ještě starších litografií. Další starší či staré exempláře tohoto či podobného typu pražského litografa Pokorného nejsou známy, ale jednobarevné litografie měst, hotelů, restaurací aj., podobného provedení spadají obvykle do 80. a 90. let 19. století.

Sběratel 1/17

Celý článek naleznete v časopise

Sběratel 1/17

Milan Degen


[ 26. 02. 2017 | Komentářů: 0 | Doporučit | Vytisknout | 2159 přečtení ]
Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 3/20

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
XIX.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ

XIX. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2021

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2020

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2019

Katalog PE
Novinka

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2020. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.