Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy
Modely a figurky » Modely » Kamiony Matchbox

Kamiony Matchbox

Modely - Kamiony Matchbox Když se 19. 1. 1947 dva bývalí vojáci a velcí přátelé Leslie a Rodney Smithovci rozhodli založit firmu na výrobu součástek do elektrických přístrojů, určitě netušili, že právě pokládají základní kámen největší automobilky na světě, která v letech svého největšího rozmachu vyráběla více než 60 milionů automobilových modelů ročně a v období svého „zlatého„ věku dokonce více než 5 milionů týdně. Jejich rodná jména, která dostali do vínku od svých rodičů, rozhodla o budoucím názvu firmy, který se během velmi krátké doby stal známým a silným pojmem mezi všemi dětmi a dospělými skutečně na celém světě.

Leslie a Rodney se spojili v jediný název Lesney Products. Název, který má svoji nesmírnou váhu a charisma i v současných letech. S největší pravděpodobností by však tato firma zažila běžné kroky úpadku a postupného zániku ve svém oboru, pokud by na scénu nevstoupil další ambiciózní muž a přítel vlastníků, John Odell. V roce 1948, po vyplnění díry ve výrobním procesu elektrosoučástek výrobou první hračky – děla, dospěl právě tento muž k závěru, že i výroba diametrálně jiné komodity může mít budoucnost a vytvořil formy prvních historicky známých modelů: silničního válce, míchačky na beton a traktoru.

Kamiony Matchbox
Ukázka řadových modelů „Matchbox Convoy“ v provedeních s různými tahači a návěsy v rozličných barevných mutacích.

A to vše v nejlepším okamžiku předvánočního období roku 1948, což mělo za následek, že dne 9. 3. 1949 byla firma zaregistrována jako soukromá společnost na výrobu a prodej hraček. Ale následně přišla léta úpadku a stagnace. Příčinou se stala válka v Koreji a zákaz používání zinku na výrobu hraček v roce 1951. Výsledkem byla nedůvěra Rodney Smitha v budoucnost výroby hraček a jeho rozloučení se se společníky a odchod od firmy. Leslie Smith a John Odell si však ze svého optimismu a víry v lepší časy ubrat nedali. A udělali skutečně dobře, neboť první mimořádné úspěchy se dostavily v roce 1952 výrobou velkého, 39 cm dlouhého korunovačního kočáru při příležitosti korunovace královny Alžběty II. Ještě větší úspěch se dostavil výrobou malého /pouze 11 cm dlouhého/ korunovačního kočáru, který byl vyroben v celkovém nákladu více než 1 000 000 exemplářů. Při výrobě právě malého kočáru došli Leslie a John k zásadnímu zjištění tolik důležitému pro rozvoj a existenci firmy v dalším období A sice, že je možné vyrábět i malé hračky – modely, při zachování důležitých znaků a detailů. Tímto zjištěním došlo k rozhodnutí vyrábět miniaturní modelová autíčka podle předloh skutečných automobilů.

Ta však bylo třeba i zabalit a v něčem prodávat, protože „obal prodává“. Ale zapracovala pouhá náhoda, nikoliv úmysl. Psal se rok 1952 a Odell chtěl ukázat první odlitek dieselové válcovačky svému příteli Richardu Kohnstamovi. Aby ho   ochránil   před   poškozením,  zastrčil   jej  do krabičky  od zápalek Norvic z Československé sušické továrny Solo. Kohnstamovi – majiteli světoznámé obchodní firmy „Moko“ s hračkami se tato skutečnost natolik zalíbila, že dospěl k rozhodnutí o zavedení tohoto balení natrvalo a zrodu obchodní značky „Matchbox“ – v překladu „krabičky zápalek“. Tuto ochrannou známku si sám v roce 1954 zaregistroval. Proto se na prvních žlutých krabičkách objevuje nápis A Moko Lesney. Díky zkušenostem, obchodnímu citu a zaběhaným aktivitám pana Kohnstama se stala značka Matchbox se svými miniaturami velmi rychle známá na celém světě a v dalším vývoji začala určovat a v mnohém diktovat směr ubírání se v tomto odvětví. V letech 1953 a 1954 vznikly spolu se silničním válcem další modely dampru, míchačky na beton a traktoru, které daly základ vzniku nejstarší a nejslavnější série Matchboxu, a to série 1 – 75. V roce 1956 se zrodila série Models Of Yesteryear, v roce 1959 se podařilo majitelům firmy vyplatit ochrannou známku „Matchbox“ Kohnstamovi, dále vznikla série Major Packs a série King Size v roce 1960. Do roku 1970 zažívala firma takový rozmach budování svých závodů v Anglii a produkce, že od této doby vše, co bylo vyrobeno z kovu – zinku, neslo lidové označení „Angličák“, i když tomu tak ve skutečnosti nebylo. V roce 1970 se mění název firmy na Lesney Products & Corporation Ltd. a v roce 1977 se stává holdingovou společností. Následující roky však znamenaly v rámci velké konkurence problémy s přibývajícími ztrátami. Největší problémy se vyskytly v roce 1980, kdy chtěla firemní banka Lesney Products uzavřít. V roce 1982 začali věřitelé hledat kupce a firma byla přejmenována na Matchbox Toys. Již v září ji koupila společnost Universal International pod vedením Davida Yeha a přejmenovala na Matchbox International Ltd. Tímto začala éra přesouvání výroby do Macaa. V roce 1992 byla společnost Matchbox opět prodána firmě Tyco Toys, kterou v roce 1996 získala jedna z největších hračkářských firem na světě, firma Mattel Toys, čímž se stala zatím posledním vlastníkem Matchbox. Pod jejím vedením oslavila značka Matchbox svoje padesáté narozeniny v roce 2002. Pod vedením posledních dvou společností se v rámci hledání levné pracovní a kvalifikované síly dostaly modely Matchbox a jejich výroba do takových destinací, jako je Hongkong, Macao, Taiwan, Čína, Maďarsko, Bulharsko, Brazílie, USA, Kanada a Austrálie.

Důležitým mezníkem pro vznik jedné z nejkrásnějších sérií se stal rok 1979. V tomto roce se poprvé součástí série Two Packs,  později přejmenované na 900 Series, stal model tahače Peterbilt s návěsem, v katalogu pojmenován jednoduše jako Long Haul. Modely byly vyráběny s šasi a maskou chladiče z černého plastu a hladkými kolečky. Ovšem ve chvíli, kdy společnost Lesney Products požádala o povolení používání ochranné známky Peterbilt, došlo k nečekanému, ale rozhodujícímu zvratu pro další vývoj těchto modelů ze strany společnosti Paccar Inc., jakožto vlastníka Peterbiltu. Tato vyjádřila zásadní nespokojenost s  používáním  černých  plastů jakožto nedůstojné  reprezentace  značky.  Proto došlo k použití chromovaných částí na palivové nádrže, výfuky a chladiče a v pozdější době i k vývoji nového typu koleček. Modely Peterbilt se objevily v prodeji s návěsem se dvěma kontejnery, s plachtovým návěsem, skříňovým a s návěsem se třemi rourami, v různých barvách a s různými potisky. Nejvzácnějším a nejvyhledávanějším modelem z této doby je model Peterbiltu se skříňovým návěsem ve žluté barvě Kodak.

Jde o model značně ceněný, neboť byl vyroben v omezeném počtu. Od roku 1981 se objevuje na scéně nový model, s největší pravděpodobností Leyland. Jde o jisté zachování anglického konzervatismu a patriotismu. Tyto se objevily v podobě cisternového návěsu a návěsu s výletní jachtou. Modely 900 Series anebo Long Haul patří dnes k vyhledávaným artefaktům, neboť se objevují v omezeném množství na sběratelském trhu a pokud se nacházejí v původním originálním balení, jde skutečně o malou vzácnost.

V roce 1982 dochází k velmi závažné a na další léta limitující změně. Modely kamionů se osamostatnily a série obsahující pouze tyto křižníky silnic byla pojmenována podle stejnojmenného filmu „Convoy“, neboli CY. K radosti všech sběratelů a taktéž firmy Paccar se základem pro jednotlivé verze stávají Peterbilt Conventional, Kenworth Conventional a Kenworth Aerodyne Cabover s plně chromovanými maskami chladičů, palivových nádrží a nádherných komínových výfuků. K předcházejícím typům návěsů přibyl nový přepravník s raketou Nasa , přeprava osobních automobilů a velmi vydařený přepravník koní, v roce 1983 ještě přeprava vrtulníku a zcela nový model Kenworth Racing Transporter.Jde o velmi pěkný a zdařilý model, kde jako předloha přepravníku byl použit Kenworth Aerodyne Cabover a závoďáku Kenworth Conventional. Tento se však pod označením CY – 10 objevuje jen v tomto roce, neboť se dále vyprofiloval do samostatné série Team, TM . Ale to je již úplně jiná historie. Proto i tento patří k celkem vyhledávaným modelům.

Sběratelé nejslavnější a nejobsáhlejší série Matchbox 1 – 75 však nebyli nikdy ukráceni, neboť předlohy pro jednotlivé tahače návěsů byly vydávány i v této sérii jako „sólo“ trucky. Tímto došlo k vzájemnému obohacení obou kategorií.

Rok 1984 obohatil sběratele o další 2 verze transportéru s proudovým letadlem a velmi pěkného a zdařilého výškového požárního žebříku. V roce 1985 se objevuje nový model Kenworth Aerodyne Cabover s novým velkým typem výletní jachty, Peterbilt s velmi pěkným a veřejnosti neznámým návěsem, určeným na transport kosmonautů NASA k raketám a zcela nové modely „čumákových“ tahačů Scania T – 142 se skříňovým návěsem a cisternou. Ve stejném roce přišly na trh poprvé jednotlivé „sety“ pod názvem Convoy Action Packs, což dalo prostor vzniku úplně novým barevným verzím, ale také jednotlivým variantám a kombinacím, jako Peterbilt přepravující bagr. Velký sklápěcí návěs a zcela nový vysoký uzavřený návěs nabíhá ve výrobě v roce 1986 a hned v následujícím roce 1987 přichází překvapení v podobě nečumákového a neamerického tahače Daf 3 300 Space Cab. Jednotlivé kombinace tahačů s návěsy, jejich barevné kombinace, či už staré anebo nové, vznikaly vždy na základě marketingových potřeb při velmi výhodném temperování firemních nápisů na relativně velké plochy již známých návěsů, což se stalo v roce 1988 příčinou největšího rozmachu modelů Convoy díky vzniku nové Convoy Special Edition s 18  kombinačně a barevně zcela novými modely. Tento trend v strnulém vývoji a setrvání na platformě stejných modelů a obměny pouze barevných variant u firmy Matchbox platí až do roku 1990, kdy přichází opět nový čumákový tahač  Mack CH 600. Bylo obrovskou chybou a škodou jak pro obec sběratelů, tak pro samotnou firmu Matchbox, že vývojová kancelář nezaměřila svoji pozornost na vývoj a vznik tlakových forem pro zcela nové typy návěsů a výroba zůstala u starých, již známých. Samozřejmě nemalou vinu na tomto stavu měly samotné finanční problémy firmy.

Částečné oživení nastává pro příznivce řady Convoy až v roce 1992, kdy vychází z výrobních pásů firmy Matchbox v rámci již známé řady Truck Team model Macku s rourami, dále s helikoptérou úplně nového typu a Peterbilt s již známým návěsem, určeným původně na převoz kosmonautů, ale doplněným o vysokozdvižnou plošinu pro záchranáře. Velmi zajímavým, ale komerčně neúspěšným počinem bylo vydání a zařazení mezi CY autojeřábu pod číslem CS – 64 nebo CY - 30 jako Grove Crane. Tento model prakticky ani mezi klasické CY nepatří a proto jej do svých sbírek zařazují sběratelé jen ojediněle.

Ve stejném roce však byl vyroben nádherný model červeného Dafu s červeným návěsem, vezoucím proudový podzvukový letoun Hawk, to vše v barvách světoznámé letecké akrobatické skupiny The Red Arrows. Model byl vydán pod označením CY – 108 jako Low Loader & Hawk. Jedná se o tak pěkný model, že by neměl chybět v žádné sbírce Convoy.

V obnově návěsů nastává v dalších letech mimo změny barevných variant úplná stagnace. Firma Matchbox setrvává u svých již známých a obvyklých modelů. Novinka se objevuje až v roce 1994 v podobě nového tahače návěsů, opět s čumákem – Ford Aeromax a až po dlouhých letech v roce 2001 Kenworth T 2000 a  v  roce 2002 Mercedes Actros. Délka daného období a množství skutečných předloh, které nám doba a prostor poskytuje, svědčí skutečně buď o finančních problémech firmy Matchbox  nebo o absolutní nevůli ve vývoj dalších nových tlakových forem.

Vývoj a výroba modelů Matchbox Convoy se však ubírala i jinou cestou, podle mého názoru především „komerční“. Jedná se především o modely pod kódovým označením CY – 104 Kenworth Superstar Transporter, CY – 107 Mack Box Car, CY – 109 Ford Aeromax Box Car a CY – 110 Kenworth Box Truck , které byly produkovány po desítkách jednotlivě anebo v malých i velkých sériích společností White Rose Collectibles.  Tato firma, založená panem Ronem Slyderem a jeho partnerem Chrisem Huberem ve státě Pennsylvania v roce 1989, zaměřila svoji pozornost především na propagaci jednotlivých závodních týmů amerického seriálu Nascar. Modely patří k těm dražším, méně vyhledávaným a v katalogu se nacházejí pod označením Racing Super Stars Series 1. V roce 1993 se však ve výrobě této společnosti objevily zcela nové a diametrálně odlišné modely kamionů. A sice Kenworth T 600 aFord Aeromax 120 pod kódovým označením CY – 112 a CY – 113, neboli Racing Super Stars Series 2. Modely ovšem nebyly zpracovány na dobré úrovni. Výrobce zvolil úplně jiné měřítko, než bylo obvyklé, čímž došlo k značnému rozdílu ve velikosti modelů. Návěsy tahačů byly neúměrně dlouhé k velikosti tahače – spíše krátké. Jen ojediněle byly vydány s dlouhými návěsy, např. Skoal Bandit Racing. Kamiony sice dostaly do vínku gumová kolečka, ale to na situaci jejich slabé dokonalosti nic nezlepšilo. Nebyly to jednoduše ty „pravé“ Convoye.

Modely byly sice vyráběny v nespočetných barevných variantách, takže sběratelům, kterým „nesmí“ nic chybět, udělala White Rose Collectibles obrovskou radost, ale také starost. Přesto všechno se však tyto nestaly nikdy těmi klasickými Matchboxy, které byly v měřítku 1 : 90, 1 : 97 … / měřítko nebylo nikdy jednotné /. V roce 1998 se společnost dokonce rozhodla k výrobě modelu s návěsem a přívěsem. Šlo vlastně o „malý“ australský cestní vlak. Tahačem se stal Ford Aeromax 120. Návěsy byly ještě menší než bylo obvyklé u předchozích modelů. Tyto jednotlivé kusy, které byly vyrobené jen v malém omezeném počtu, však patří mezi modely drahé a vyhledávané, neboť v dějinách serie Convoy právě tyto byly prvními a posledními v této podobě tahač + návěs + vlek. Byl to jakýsi pokus, který se v budoucnosti neujal. Možná i na škodu věci.

Během výroby se ukázalo na světle světa mnoho více či méně zajímavých modelů. Například v letech 1998 a 1999 Matchbox vydal modely Kenworth Conventional s návěsem v policejní verzi a Kenworth Aerodyne Cabover coby kontrola odpalovacích zařízení v sérii Real Talkin. Dále byly vydány modely NBA Talking Rigs v počtu šesti kusů. Na všech těchto modelech je neobvyklé jejich vybavení majáčky různých barev na návěsech a vybavení zvukovým zařízením, respektive funkčními sirénami.

K neobvyklým vydáním patří taktéž model Kenworth Conventional s cisternou v bílé barvě se zlato – černými pruhy, tedy v barvách a podobě, v jaké vystupoval tento ve filmu James Bond. Tento kousek byl vydán pod označením CY – 105. A nebo dva modely Kenworth Conventional s dlouhými návěsy pro převoz automobilů v červeno – oranžovo – žluté a černé barvě  s plameny pod označením MC – 610 a MC – 620. Toto jsou velmi vzácné modely a nejsou ani k vidění na sběratelských burzách. Dnes již málo vyskytujícím se modelem je i červená Scania T 142 s návěsem, na kterém převáží bílý skříňový nákladní vůz s logem „Wigwam“, který vyšel pod označením CY – 806. Zdařilý je i model Peterbilt Conventional v bílé barvě a logem „QuadGraphic“ pod označením CY – 106 a taktéž modely v rámci vydání ASAP , které jsou výhradně v podobě tahače Ford Aeromax a návěsu v bílé barvě s různými firemními logy, které já osobně zařazuji pod označení CY – 37.

Mezi velmi zdařilé a pěkně zpracované však patří australské verze kombinace Scania T 142 s „velkým“ návěsem jako Box Truck ve vydáních Footy Convoys z roku 1997 v počtu sedmi variant a AFL Convoys v počtu 16 různých variant z roku 1998. Barevná provedení návěsů včetně střechy dává těmto geniální bohatost a chromovaná ochranná mříž chladiče tahače patřičnou důstojnost.

Takto by se však ve výčtu méně známých variant, variant různých barev a minimálních rozdílů v barevných odstínech, temperovaných linek či nápisů na tahačích a návěsech, dalo pokračovat velmi dlouho. Modely se dají sbírat podle základního kritéria ucelených bloků, tedy Series 1 a Series 2, modelů starých klasických a modelů z White Rose – čili velkých. Dále je možné sbírat jen od každého po jednom kuse, nebo všechny jednotlivé barevné a „logové“ verze. Odlišnosti u modelů nacházíme taktéž v signatuře na podvozcích. Tedy 2 stejné modely mohou mít různá místa svého vydání a pro opravdového sběratele se tato skutečnost stává pro ucelení sbírky důležitou. Neméně podstatné je i rozdělení do jednotlivých kódů Code 1, 2, 3, a 4, kde se jedná buď o modely vyráběné jen a pouze firmou  Matchbox - sériové, nebo v rámci omezené série na objednávku jiných firem z důvodů reklamních cílů anebo na objednávku sběratelských klubů. Code 3 a 4 jsou vydání bez povolení a vědomí firmy Matchbox v malých seriích přímo firmami nebo jednotlivými „fandy“, popřípadě i v jednotlivých kusech. Někteří  sběratelé  věnují  pozornost  ve svých sbírkách taktéž modelům, tzv. Preproductions, kde jde o modely vyrobené firmou Matchbox ještě před tím, než se dostanou do masové produkce. Tyto jsou velmi drahé a vzácné. Cílem těch nejbohatších sběratelů a fandů se stávají taktéž Prototypes, což jsou prototypy modelů, které se dostaly anebo nedostaly do výroby. Speciálně jsou někdy vyhledávány i pirátské modely a pirátské kopie. Pokud se jedná o Matchbox Convoy, tak jsou mně známé 3 pirátské modely v krabičce s logem Matchbox, z údajné série Big American Container Rig. První s logem „Pilot“, druhý „Consolidated Freight Ways CF“ a třetí „ Toys R Us“.

Modely Matchbox Convoy se dají rozdělit taktéž podle jednotlivých typů začepování návěsu k tahači. Takto poznám 9 různých typů a vzájemných rozdílností mezi jednotlivými modely a sériemi. Taktéž můžeme modely třídit podle typů koleček, kterých existuje v rámci těchto „trucků“ 10 variant. Většina sběratelů se věnuje velmi pozorně také sbírání krabiček těchto modelů, ale to je úplně samostatná kapitola tohoto oboru, která si vyžaduje  zvláštní pozornost.

Méně často se však sběratelská obec věnuje sbírání těchto kamionů jako celku. To znamená sbírání a kompletaci a dalšímu vyhledávání všech barevných variant a mutací od každého jednotlivého druhu, včetně těch modelů, u kterých došlo jakoukoliv shodou okolností i k chybám a nedostatkům v průběhu výrobního procesu. Vždyť i poštovní známky s nedostatky se stávají velmi vzácnými a vyhledávanými. Například CY – 2 Kenworth Aerodyne Cabover Rocket Transporter byl vyroben ve 14 různých odlišnostech, CY – 11 Kenworth Aerodyne Cabover Helicopter Transporter v barvách šedých s logem „Ace Hire“ ve 24 variantách, CY – 25 Daf 3 300 Space Cab Container Truck ve 37  různých modifikacích apod. Modely se liší od sebe záměnou barev pruhů, základních barev a barevných odstínů, chromovanými nebo šedými výfuky, interiéry a nádržemi, signaturami na podvozcích, barvami zasklení kabin a výrobními chybami. S takovouto výrobní chybou se objevil model CY – 9 Kenworth Conventional Box Truck v černé barvě s logem „Midnight X – Press“. Tahač má obvykle na obou stranách červeno – bílé pruhy. Jen malá série vyšla z výroby s těmito pruhy pouze na pravé straně, ovšem na levé natemperovány nebyly a truck je jen černý. Tímto se model stal vzácným a opravdovými sběrateli vyhledávaným.

Výčet všech jednotlivých rozdílností není však dost možný, neboť poznám v současné době více než 1 000  variant modelů Matchbox Convoy. A k tomuto je zapotřebí úplně jiný prostor.

Avšak bylo by velkou chybou nevzpomenout, že firma Matchbox uvedla na trh v rámci této série modely, které patří k dokonalým skvostům a neměly by chybět v žádné sbírce sběratele Convoy. Jedná se především o serii Premiere Collection, která spatřila světlo světa v roce 1996. Modely vycházely po jednotlivých  sériích po  6 kusech, označené jako PC – 1, PC – 2 a PC – 3. Jedná se o skutečně velmi pěkně zpracované modely, které navíc dostaly chromovaná zpětná zrcátka, radiové antény a spoustu barevných doplňků, jako domalování střešních světel, střešních houkaček apod. Některé prvky jsou ruční prací. Modely dostaly vlastní gumová kola s novými disky.

Osobně se domnívám, že nejhezčím modelem této série se stal Kenworth Conventional s nápisem „Heritage Design“, s vyobrazením tří modelů Chrysler. Model vyšel v Setu pod názvem „Chrysler Corporation“ se třemi vyobrazenými modely.Vzhledem k tomu, že se jedná o populární sérii, věnuji se speciálně výčtu modelů v příloze.

Některé modely byly však vydány bez toho, že by byly zařazeny do sérií Premiere a vyšly jednotlivě. Pozorným sběratelům by tato skutečnost neměla uniknout, neboť jde o úplně totožné zpracování modelů, jen zařazení si musí někdy sběratel určit sám, protože v posledních letech právě tato skutečnost ze strany firmy byla dost značně zanedbávána, čímž se v mnohém vytvářel chaos a nejistota.

Velmi pěkná série dalších šesti modelů vyšla v roce 2001. Série Premiere Collection s názvem Coca Cola Around the World byla vydána s určením každého jednotlivého modelu jiné zemi, což je zdůrazněno vyobrazením státního symbolu - vlajky dané země na tahači. Jedná se o Německo, Čínu, Francii, Austrálii, USA a Anglii.

Další, ještě pěknější série šestice modelů, vyobrazující něžné pohlaví coby Missky pro jednotlivé měsíce v roce, vyšla k radosti sběratelů v roce 2002 pod názvem Coca Cola Calendars Girls. Jedná se o skutečně velmi pěkné modely s vyobrazením pěkné dívčiny a kalendáře na 2 měsíce v roce.

U příležitosti změny tisíciletí byla v  rámci Premiere Collection vydána pravděpodobně nejzdařilejší modelová řada šestice tahačů s pouze vysokými návěsy, což dalo prostor pro dokonalé vyobrazení dějinných skutečností. Modely byly věnovány jednotlivě historii nákladních vozidel, jachet a lodí, automobilů, motocyklů, vlaků a letadel a vesmírným letům. Jedná se o velmi zdařilé modely a dnes již celkem vzácně se vyskytující.

V roce 1996 byly vydány v podobě a kvalitě zpracování jako Premiere 2 modely v tzv. Gold Convoy Collection. Bílý Ford Aeromax „KB toys“ a Mack CH 600 „Haggen Dasz“. Modely byly ve speciálních krabičkách s pamětní „zlatou“ medailí o průměru 43 mm. V dalších letech ve vydávání Convoyů v této sérii pokračováno již nebylo.

Ovšem nebylo by dobré nevzpomenout na pár řádcích fakta o nejlépe zpracovaných modelech Convoy, jejichž výroba probíhala pod označením Ultra Matchbox anebo častěji North American Brewmasters Collection  a kódovým označením nikoliv CY, ale CCY. Zpracování tahačů je v kvalitě stejné jako modely Premiere. Návěsy, ať už skříňové nebo cisternové, jsou realisticky dlouhé a kovové ve velmi detailním zpracování, včetně žebříků, sklápěcích stojin návěsů, hadic a gumových !! zástěrek kol. V mnohém dokonalá ruční práce. Všechny modely dostaly opět úplně nová gumová kola, vycházející ze skutečnosti. Samozřejmě, že modely patří k těm dražším, taktéž v některých verzích méně se vyskytujícím. A vzhledem k tomu, že jich bylo do současnosti vydaných již 57 různých verzí, je velmi složité a finančně náročné tyto seřadit do uceleného celku. Aby sběratel měl naprostou jistotu, že vlastní pravý model, dostává tento i s certifikátem pravosti, kde je na rubové straně uvedena historie firmy, v jejichž barvách je model zpracován a na lícní straně potvrzena pravost modelu i s podpisem šéfa certifikačního oddělení Matchbox, pana Briana A. Jamese. Prostě sběratelský skvost.

Někteří sběratelé zařazují mezi modely Convoy modely vyráběné od roku 1999 pod názvem Historical Truck Classic 50´s Automobilia, kde základem se staly tahače z let 1939 – 1953 Diamond, Peterbilt a Mack. Jednak je odlišné i modelové měřítko zpracování a kódové označení DYM, z čehož vyplývá, že se víceméně jedná o modely Dinky. Do současné doby bylo vydáno 23 různých barevných modifikací.

Modely Matchbox Convoy patří skutečně k tomu nejhezčímu a nejzdařilejšímu, co Matchbox kdy vyráběl. Je jen na polemiku věci, který je vzácnější a pěknější, neboť u jednotlivých sběratelů je právě tato skutečnost individuální a každý pokládá za skvost právě ten model, který mu přirostl nějakým způsobem k srdci, stál ho jisté úsilí při jeho obstarání a zařazení do sbírky nebo si ho sám upravil podle svých představ. Ano, i taková možnost je skutečností, neboť někteří sběratelé a modeláři v jednom nejsou spokojeni s jednotvárnou produkcí a proto přistupují k modelářským úpravám jednotlivých modelů.

Výroba Convoyů pomalu, ale jistě v posledních letech zažívala úpadek. Sporadicky vycházely ještě modely ASAP a některé upravené reklamní kusy. Výroba modelů Code I během posledních let jen klesala a v roce 2003 a 2004 vlastně vyšly dva modely. Ford Aeromax Box Truck „Riesbeck´s Food Markets“ v limitované sérii 5 000 kusů a Ford Aeromax Box „Ben & Jerry´s Ice Cream“. Ale ani toto vlastně nejsou „regulérní“ Convoye vydané Mattelem. Tyto vyšly naposledy v letech 2001 a 2002, kdy v roce 2001 bylo vydaných 5 modelů a v roce 2002 až 7 modelů. Dlouho očekávaná chvíle  však nastala v roce 2005, kdy se firma opět rozhodla pokračovat v produkci modelů Convoy k radosti všech sběratelů celého světa. Na trhu se objevily zcela nové modely, přesněji 6 kusů modelů v různém barevném provedení pod názvem „The Big Rigs Are Back“.

U třech verzí byl použit jako tahač starý osvědčený Ford Aeromax. U tahačů došlo ke změně designu koleček, stejně tak i u koleček návěsů. Podstatná změna, která je patrná na první pohled, je v tom, že návěsy působí trošku dospěleji, neboť dostaly nové aerodynamické krytí po svých bocích a oblé horní hrany návěsu.

Jak je patrné z obrázků, jedná se o barevná provedení „DHL“, „Mc´Donalds“ a „Michelin“. Už zajímavější jsou modely v barevném provedení „Jeep“, „Sonic“ a „Zu Gi Oh“, protože provedení návěsů a použitých koleček je sice stejné, ale tahače jsou zcela nové. Jde o tzv. Tractor Cabine pod firemním označením MB – 31. I když tyto nevypadají špatně, jde vlastně poprvé v dějinách série Convoy o neidentifikovatelný tahač oproti reálným tahačům, pohybujícím se na cestách. Aspoň mně se tato identifikace nepodařila provést. Je to dost na škodu věci, ale co naděláme.

U těchto nových modelů došlo prostřednictvím firmy taktéž ke změně designu blistrových krabiček a ke změně kódového označení. Všechny modely s tahači Ford Aeromax jsou označeny jako CY – 115 a všechny s tahači Tractor Cabine CY – 114.

Tak toto jsou poslední změny, které jsem uznal za vhodné vzpomenout. Co nám přinese další čas – uvidíme. Hlavně buďme trpěliví.

Sbírání modelů Convoy není vůbec jednoduché. Modely je možné sehnat pouze ze zahraničí od specializovaných obchodníků anebo kolegů sběratelů stejného zaměření. A pokud má sběratel štěstí a model sežene, musí sáhnout hodně hluboko do své kapsy, neboť právě tyto jsou stále  dražší a dražší. Jde vlastně o finančně náročný koníček a zastavení výroby modely, které schází do sbírky, jen přidraží. Modely samozřejmě získávají na ceně i s přibývajícím věkem.

Nejen strastiplná cesta a finanční hodnota je nejdůležitějším kritériem pro ohodnocení a vztah sběratele k modelu, ale taktéž historie jeho vzniku.

Má sbírka obsahuje několik více či méně vzácných modelů základní řady i limitovaných vydání. Jejich obstarání mnohdy trvalo i roky, protože i v rámci usilovného hledání je nalezení vzácného modelu velmi často věcí buď štěstí nebo čiré náhody. Ovšem modelem, který mám nejraději a nesmírně si jej vážím a proto i jeho cena je pro mne nevyčíslitelná, je model Kenworth Conventional „Slovak Air Force Engineering Department“. Model vznikl jako věnování při příležitosti mého odchodu z dlouholetého pracoviště a vysnívaného zaměstnání. Proto se jeden z kamarádů rozhodl jeden z modelů Matchbox předělat do barev a nápisů vojenského letectva a bezprostředního pracoviště. Model musel být rozebrán a po vykonaných úpravách následně složen. Každá, a to zdůrazňuji, každá barevná úprava byla vykonána stříkáním modelářskou pistolí za pomoci předem vytvořených šablon. A to i takové detaily, jako je zobák či oko orla. Model byl vytvořen vysloveně na koleně a proto příprava pomocných šablon a samotné dílo si vyžádalo neuvěřitelných  200 hodin práce. Je to opravdový skvost, dokonalé bezchybné dílo a důkaz nejvyšší preciznosti v těch nejmenších detailech.

Každý opravdový sběratel není pouhým shromažďovatelem dané tématiky, kterou si vybral, ale je současně jistým tvůrcem a zachráncem historie lidského konání v daném oboru. Bez sběratelů by naši potomci a budoucí generace mnohdy ani netušily o mnohých historických děních, či už duchovního nebo hmotného charakteru. Sběratelé jsou lidé vyrovnaní, kteří nepoznají nudu, neboť každou volnou chvilku mezi svými „důležitějšími“ povinnostmi věnují svému  koníčku. Rozvíjí tím svou osobnost, tříbí mysl a v kladném slova smyslu působí na své okolí nezahálčivým způsobem života. A hlavně – nezlobí.

Matchbox Convoy Premiere Series

1./ Kenworth Conventional Container Truck „Matchbox“ PC-1
2./ Peterbilt Conventional Transp. s buldozerem /černá střecha/ PC-1
3./ Kenworth Aerodyne Box Truck „Mayflower“ PC-1
4./ Ford Aeromax Box Truck „Midas“ PC-1
5./ Ford Aeromax Box Truck „Goodyear“ PC-1
6./ Mack Gas Tanker – cisterna „Shell“ PC-1
7./ Ford Aeromax Box Truck „North American“ PC-2
8./ Ford Aeromax Container Truck „American Air Lines“ PC-2
9./ Kenworth Conventional Box Truck „Pennzoil“ PC-2
10./ Peterbilt Conventional Gas Tanker – cisterna „Arco“ PC-2
11./ Kenworth Aerodyne Box Truck „Drive In Drive Out Drive On“ PC-2
12./ Kenworth Conventional Transporter s budozerem /žlutá střecha/ PC-2
13./ Kenworth Conventional Box Truck „Heritage Design“ Chevrolet Set
14./ Kenworth Coventional Box Truck „Coca Cola“ PC-3
15./ Kenworth Aerodyne Cabover Box Truck „Snap-On“ PC-3
16./ Ford Aeromax Gas Tanker – cisterna „Exxon“ PC-3
17./ Ford Aeromax Container Truck „U – Haul“ PC-3
18./ Mack CH-600 Box Truck „Armor All“ PC-3
19./ Peterbilt Conventional Box Truck „Premiere Collection“ PC-3
20./ Ford Aeromax Box Truck „50 Years Forever Fun“ Toys R US Set
21./ Ford Aeromax Box Truck „History of Trucks“ Millenium Rigs
22./ Mack CH-600 Box Truck „History of Ships“ Millenium Rigs
23./ Ford Aeromax Box Truck „History of Automobiles“ Millenium Rigs
24./ Kenworth Conventional Box Truck „History of Motorc.“ Millenium Rigs
25./ Kenworth T-2000 Box Truck „History of Railroads“ Millenium Rigs
26./ Kenworth T-2000 Box Truck „History of Air“ Millenium Rigs
27./ Daf 3300 Box Truck „Coca Cola“,England Coca Cola Rigs
28./ Mercedes Actros Box Truck „Coca Cola“, China Coca Cola Rigs
29./ Mercedes Actros Box Truck „Coca Cola“, Deutschland Coca Cola Rigs
30./ Scania T 142 Box Truck „Coca Cola“ , France Coca Cola Rigs
31./ Scania T 142 Box Truck „Coca Cola“ , Australia Coca Cola Rigs
32./ Kenworth T- 2000 Box Truck „Coca Cola“ , USA Coca Cola Rigs
33./ Scania T-142 Box Truck „Coca Cola Calendar Girls“ C.C.C.G. Set
34./ Scania T-142 Box Truck „Coca Cola Calendar Girls“ C.C.C.G. Set
35./ Daf 3300 Box Truck „Coca Cola Calendar Girls“ C.C.C.G. Set
36./ Daf 3300 Box Truck „Coca Cola Calendar Girls“ C.C.C.G. Set
37./ Kenworth T-2000 „Coca Cola Calendar Girls“ C.C.C.G. Set
38./ Kenworth T-2000 „Coca Cola Calendar Girls“ C.C.C.G. Set
39./ Ford Aeromax Box Truck „Go Go Go Pacifico“
40./ Ford Aeromax Box Truck „Matchbox 50 2002 Customer Apod. Model“
41./ Ford Aeromax Box Truck „Matchbox Convoys…on the move to Alb.“
42./ Kenworth Aerodyne Cabover „Sandy Creek Ranch“ Code 3
43./ Kenworth Aerodyne Cabover „Cobra Shelby Ford“ Code 3
44./ Scania T-142 Box Truck „Wonder Bread“ Code 3
45./ Scania T-142 „Wonder Racing Team“ Code 3
46./ Mack CH-600 Box Truck „Häagen Dazs“ Gold Collection
47./ Ford Aeromax Box Truck „K B Toys“ Gold Collection
48./ Ford Aeromax Box Truck „Coca Cola“ se Santa Clausem CY-37
49./ Ford Aeromax Box Truck „Wawa Dairy“ CY-37
50./ Kenworth T-2000 Tipper Truck – sklápěcí návěs, šedý Code 3
51./ Kenworth T-2000 Car Transporter, šedý Code 3
52./ Kenworth Noc. Box Truck „Gold Collection“ Gold Collection

Některé modely jsem zařadil k Premiere Collection z těch důvodů, protože u nich byly použity stejné prvky výbavy, včetně koleček určených pro tyto modely. Tyto zařazené modely, kterými jsou modely z Gold Collection, CY – 37 a modely Code 3 nepatří přímo do série CY Premiere Collection, ale pro celkový přehled a úplnost vyrobených anebo modeláři a sběrateli upravených modelů jsem takto učinil.

Ne všechny modely mají použité jednotlivé prvky jako opravdové Premiere. Například u modelů z Gold Collection nebyla přidávána zrcátka a antény. Ale jinak celková úprava modelu a použitá kolečka odpovídají blíže zařazení k sérii Premiere nežli k běžným modelům.

Co se týká Code 3, jde vlastně o modely, vydané buď k nějakému výročí nebo oslavě, či setkání anebo upravené v jednotlivých kusech samotnými sběrateli. Tu se dá jen velmi těžko zjistit, kolik asi takovýchto modelů vlastně existuje, či byly upraveny jen a pouze v jednotlivých kusech, nebo aspoň omezených sériích. To je problém u všech modelů Convoy a nejen vzpomínané série Premiere Collection. Pro většinu sběratelů však oblast Code 3 je již nezajímavá, proto nedostatky v teoretické rovině nejsou až natolik závažné. Patřím ovšem mezi sběratele, kteří se snaží i takovéto modely získat, neboť většinou jde o opravdová pracná, někdy až umělecká díla na odborné modelářské úrovni. Někdy se však stává, že bývají totálně „odfláknuté“. Od tohoto hlediska se však odvíjí opravdový zájem a cena. A pokud takovýto model nemohu vlastnit, tak o něm a o jeho existenci „musím“ aspoň vědět. Proto děkuji za každou novou informaci ohledně modelů Matchbox Convoy a těším se na kontakt s novými sběrateli těchto nádherných „hraček“.

Kamiony matchbox
Kamiony matchbox
Kamiony matchbox
Kamiony matchbox
Kamiony matchbox
Kamiony matchbox

Ing. Zdeněk Zmeškal


[ 29. 04. 2006 | Komentářů: 4 | Doporučit | Vytisknout | 35139 přečtení ]
Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 4/19

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
XVIII.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ
v prodeji jen
elektronická verze
XVIII. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2020

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2019

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2018

Katalog PE
Novinka

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2020. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.