Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Sběratelská setkání i v květnu zrušena!

Zakoupené rezervace stolů budou převedeny na nejbližší konané setkání.

Pohlednice » Církevní reformátor Jan Hus (cca 1371-1415)

Dotazník pro nový členský Adresář

Dotazník na nový Členský adresář KSK můžete vyplnit a zaslat buď elektronicky na mailovou adresu klubu: klub@sberatel-ksk.cz nebo vytištěný poštou na korespondeční adresu klubu: Klub sběratelů kuriozit, Čílova 4, 162 00 Praha 6.

Církevní reformátor Jan Hus (cca 1371-1415)

Pohlednice - Církevní reformátor Jan Hus (cca 1371-1415) Jan z Husince, posléze Jan Hus, patří k nejznámějším a největším osobnostem českých dějin. V tomto roce si připomínáme 600. výročí jeho upálení v Kostnici. V lidském životě a také v historii národa je to dlouhá doba, avšak ta nic neubrala na jeho pevném zakotvení v českých dějinách. Jeho jméno se v souvislosti s jeho životním zápasem (a také s tím, co po jeho smrti následovalo) stalo nesmrtelným.

Pro mnohé je vlastně českým světcem, ba téměř patronem Českých zemí. Rozhodně jím zůstal v myslích svých stoupenců, a to i v dobách, kdy jeho památka byla potlačována, zejména za vlády Habsburků. Aby byla postupem času zcela zapomenuta, byl církví propagován světec Jan z Pomuku (posléze z Nepomuku), jehož pomníky a pomníčky jsou rozesety po celých Čechách. Avšak v paměti svých stoupenců Jan Hus žil dál, zejména na českém a posléze moravském i slovenském venkově. Jeho osobnost a význam vyzdvihla až doba obrozenecká, což později, po vzniku ČSR – v roce 1920, vyústilo v založení církve československé husitské. Takže v průběhu staletí jeho životní příběh a odkaz nejenže  nezanikl, ale od 19. století spíše nabýval a dodnes nabývá na síle.

O jeho mládí nevíme téměř nic. I datum jeho narození je jen odhad. Jisté je jen, že se narodil v jižních Čechách ve vsi Husinec a také do značně vypjaté religiózní doby. Do světa, kterému vládla tehdy všemocná římskokatolická církev a zejména papež a jeho kurie. Ten se považoval za krále všech králů a císaře, což už naznačovala jeho tiára. Moc a majetek tehdejší církve, zejména ve Svaté říši římské, je těžko odhadnutelný, ale jisté je, že žádná významnější mocenská událost se neobešla bez jejího požehnání. Není tedy překvapivé, že téměř každý vladař církev podporoval a také se o ní opíral. Ostatně od ní odvozoval své výlučné postavení. Například většina králů uváděla před svým nebo za svým jménem: „Z Boží milosti …“ apod. Nakonec byli i vysokými církevními hodnostáři nebo dokonce i papežem korunováni. Jenže Jan se narodil i do doby papežského schizmatu, kdy v údobí 1378-1409 se přetahovali o moc v církvi zprvu dva papežové – jeden v Římě, druhý v Avignonu a od roku 1409 až do roku 1415 dokonce už tři. Trojhlavá církev se některým současníkům jevila jako tříhlavá saň, kterou ovládal sám ďábel. V tomto ovzduší posléze zrály a dozrávaly Husovy myšlenky.

Jan z Husince pocházel z chudé rodiny a asi měl několik sourozenců. Základy vzdělání získal na škole v Prachaticích. Posléze se, ve svých 18. - 19. letech přihlásil na artistickou (filosofickou) fakultu Univerzity Karlovy (UK) do Prahy, na které v roce 1393 dosáhl nejnižší akademické hodnosti – bakalář svobodných umění. Asi v té době došlo ke zkrácení jeho příjmení na Hus (vlastně šlo o studentskou přezdívku). Pokračoval dál ve studiu na artistické fakultě, kterou v roce 1396 dokončil a byl promován na mistra. O dva roky později zde začal přednášet a také současně i studovat na teologické fakultě, kde časem získal hodnost bakaláře, ale nikoliv už vyšší tituly (mistr či doktor teologie).

Milan Degen


[ 28. 05. 2015 | Komentářů: 0 | Doporučit | Vytisknout | 3041 přečtení ]
Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 2/20

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
XVIII.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ
v prodeji jen
elektronická verze
XVIII. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2020

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2019

Katalog PE
Novinka

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2020. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.