Vítejte na oficiálních stránkách Klubu sběratelů kuriozit
English version
Deutshe version
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy
Pivní suvenýry » 150 let pivovaru Nová Paka

150 let pivovaru Nová Paka

Pivní suvenýry - 150 let pivovaru Nová Paka V tomto roce bude pivovar Nová Paka slavit 150. výročí založení pivovaru. Pivovar v Nové Pace vznikl brzy po založení města. Dřevěný pivovar stál mimo město na jižní straně pod náměstím, na pravém břehu Brdského potoka. V roce 1563 pivovar vyhořel. V roce 1583 udělil pán Burián Trčka z Lípy privilej k postavení nového pivovaru.

Do té doby se odebíralo pivo z přilehlých pivovarů, hlavně z Dětenic. 1. dubna 1870 byla svolána valná hromada k založení akciové společnosti pro vybudování parostrojního pivovaru v Nové Pace. Bylo vydáno 1000 ks akcií po 200 zlatých rakouské měny. Se stavbou bylo započato 29. března 1871 stavitelem F. Wolfem dle plánů pražské firmy J. V. Novák (uznávaný odborník v pivovarnickém průmyslu). Provoz pivovaru byl zahájen 25. července 1872.

Od začátku až po rok 1903 výstav nebývale rostl. Potom ale přišla 1. světová válka a nastala stagnace průmyslu, tak i výroby piva z důvodu velkého zvýšení cen potřebného materiálu na výrobu piva.

Rokem 1925 vstupuje pivovar v Nové Pace do doby, kdy získává finanční prostředky a začalo se s renovací pivovaru a nárůstem výroby piva. V roce 1926 koupil pivovar sousední pivovar na Pecce. V té době se pivovar zúčastnil různých výstav (Železný Brod, Jičín, Nová Paka atd.), kde vystavované pivo bylo dobře hodnoceno, o čemž svědčily udělené medaile. Na dobrém výrobku nesl svůj podíl i sládek Josef Bernard.

V období 2. světové války nastal opět velký pokles výroby piva. V roce 1946 byla svolána mimořádná valná hromada, byli zvoleni noví funkcionáři. Dne 1.7.1948 byl pivovar znárodněn a přešel do řízení Generálního ředitelství československých pivovarů v Praze. 20.8.1948 byl pivovar začleněn do oblasti Podnikového ředitelství Podkrkonošské pivovary se sídlem v Trutnově. V roce 1949 byly sloučeny podniky Podkrkonošských a Hradeckých pivovarů v jeden podnik Hradecké pivovary se sídlem v Hradci Králové, aby v roce 1950 byl opět rozčleněn a pivovar Nová Paka byl začleněn do Podkrkonošských pivovarů. V této době byl nárůst výroby piva, ale investice do provozů a rekonstrukce pivovaru byly malé. V roce 1960 byla provedena velká změna, a to územní reorganizace. Vytvořily se nové kraje a okresy a tím i nové podniky v rámci kraje. V této době byl pivovar Nová Paka začleněn pod Východočeské pivovary n. p. se sídlem v Hradci Králové. V roce 1960 byla zahájena výroba lahvového piva a prodej vzrostl téměř na trojnásobek. V 70. letech byla zhotovena v pivovaru nová trafostanice, nová spilka, bylo zakoupeno 10 ks smaltovaných tanků do ležáckého sklepa, 12 kusů tanků pro sklepní oddělení, byla vyvrtána artéská studna (1960). V roce 1974 se přešlo k postupnému přechodu výroby na vícestupňová piva. V roce 1978, v roce 30. výročí znárodnění, byla dosažena mimořádná událost – bylo uvařeno 466 várek za rok – nejvyšší dosažený počet v historii pivovaru. Pivovar přestal směřovat ke svému uzavření dnem dosazení nového sládka v dubnu 1988, stal se jím pan Daniel Váša.

Roku 1989 se pivovar dožil ve značně zdevastovaném stavu. Byly naplánovány rozsáhlé rekonstrukce: Statické zajištění budovy, oprava střechy, oprava omítek, oprava hráze a vyčištění rybníka, průběžná výměna technologie.

Rok 1990 znamenal velkou změnu. Přechod z třístupňového řízení na dvoustupňové. Takže provozovny se staly závody, vedoucí provozů byli jmenováni řediteli a získali mnohem větší pravomoci. Při privatizaci na pivovaru Nová Paka byly provedeny veškeré možné způsoby. Valná hromada akcionářů v roce 2001 rozhodla o změně názvu společnosti na Pivovar Nová Paka a.s. Rozhodla o navýšení základního jmění pivovaru, ve svých manažerských funkcích zůstali Daniel Váša a Jaromír Bulko. Od roku 2002 se stal ředitelem Jaromír Bulko, na post sládka byl jmenován Ladislav Klazar. Po 14 letech odešel Daniel Váša ze své funkce a v roce 2003 se stal sládkem pivovaru v Nižněvartovsku v Rusku. V současné době je ředitelem stále Jaromír Bulko, sládkem se stal Pavel Kučera.

Sběratel 2/22

Celý článek naleznete v časopise

Sběratel 2/22

Petr Kráčmar


[ 21. 06. 2022 | Komentářů: 0 | Doporučit | Vytisknout | 550 přečtení ]
Časopis Sběratel

Aktuální číslo
SBĚRATEL 1/23

časopis Sběratel

( Více informací o číslu )

Nejbližší akce KSK
Členský adresář
XIX.
ČLENSKÝ ADRESÁŘ

XIX. členský adresář

( Více o adresáři )
Série kalendáříků

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2022

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2022

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2021

SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2020

Katalog PE
Nové knihy

Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy

Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2023. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.